Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı Burs başvuruları

Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı Burs başvuruları

13 Ağustos 2018 Pazartesi tarihinde Saat 00:00’da başlayacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU 2018 – 2019 DÖNEMİ
BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak
Aile malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
En az istenilen puanlar düzeyinde başarılı olmak.
Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
OEKV’ nin internet sayfasından doldurulup çıktısı alınacak form ve ekinde verilmesi gerekli evraklar
Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (çalışanlar için maaş bordrosu, serbest çalışanlar için vergi
levhası fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka ekstresi veya hesap cüzdanı fotokopisi,
geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
Öğrencinin nüfus cüzdanı ( Fotokopisi )
Öğrenci belgesi ( FOTOKOPİ – T.C. Kimlik No olmalı )
Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Okul Müdürlüğünden)

NOT DURUMU BELGESİ
– Ortaöğretim halen devam eden öğrencileri ve Ortaöğretime yeni kayıt yaptıran öğrenciler için:
ilköğretim mezuniyet notlarını gösteren belge / diploma ve sınav ile yerleştirilenler için sınav sonuç
belgesi dökümü,
– Üniversiteye halen devam eden öğrencileri transkript ve ilk müracaatta istenilen belgeler,
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için: sınav sonuç belgesi (yerleştirme puanı ve
yerleştirilmeye hak kazandığı üniversite bölümünü gösteren belge)

GEÇEN YIL BURS ALIP BU YIL TEKRAR BAŞVURANLAR DA İLK BAŞVURU YAPAR GİBİ TÜM EVRAKLARINI

EKSİKSİZ OLARAK HAZIRLAMALI VE DAHA ÖNCE BURS ALDIKLARINI BELİRTMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BAŞARI KOŞULLARI

HER DÖNEM BURS BAŞVURU EVRAKLARI TAM OLARAK TEKRAR İSTENMEKTEDİR.
İLKÖĞRETİM düzeyinde okuyanlar için;
– Bu yıl, ilköğretimde okuyanlar için dışarıdan yeni başvuru alınmayacaktır.
İlköğretim için yalnızca Orhan Holding şirketlerinde çalışanların çocukları başvuru yapabilir.
Okula yeni kayıt yaptıranlar için okuldan öğrenci belgesi ara sınıflar için bir üst sınıfa geçtiğini belirtir
belge (karne – başarı belgesi ) ve istenilen diğer belgeler.
ORTAÖĞRETİM ( Lise ) okuyanlar için;
– a) Okula yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler) veya diploma notu giriş
sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında, giriş puanına göre ön sıralarda olmak)
– b) Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması iyi ve yüksek
derecede olmak, bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.
YÜKSEKÖĞRETİM ( MYO, Üniversite ) okuyanlar için;
– a) Okula yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler)
– b) Ara sınıflar için: Bir önceki sınıf not ortalaması iyi ve yüksek derecede olmak, bir üst sınıfa geçiş
hakkını kazanmak. ALTTAN DERSİ OLMAMAK

BAŞVURU
İNTERNET BURS BAŞVURU TARİHİ: 13 AĞUSTOS 2018 – 10 EYLÜL 2018 TARİHLERİ ARASIDIR.

ÖNEMLİ NOT :
İnternet üzerinden kayıt yapılması ve doldurulan formun diğer istenilen belgelerin her yıl
yenilenmesi gerekmektedir.
Geçen dönem burs almaya hak kazanmış olanların da tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
İnternet kaydı ve başvuru formu olmayan hiçbir belge kabul edilmeyecektir. İnternet kaydı
olmayanların evrakları olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.
OEKV Burs Başvuru Formu internet üzerinden www.oekv.org.tr adresinden doldurulup, yazıcıdan
çıktısı alınacak, ek olarak istenilen belgeler ile birlikte;
Orhan Holding çalışanları: Firmalarının İnsan Kaynakları Bölümleri’ ne 24 EYLÜL 2018 saat 16.00’
ya kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen formlar ve ek belgeler kabul
edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.
Dışarıdan başvuranlar: Başvuru formu ve ek belgeler aşağıda belirtilen adrese şahsen, posta veya
kargo yoluyla 28 EYLÜL 2018 günü mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten
sonra gelen formlar ve ek belgeler kabul edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.
(Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. )

ADRES
Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı / Orhan Holding A.Ş.
Adres: Ovaakça Çeşmebaşı Mah. İstanbul Cad. No 661 – 16335 Osmangazi/Bursa
E-mail: [email protected]

ORHAN EĞİTİM VAKFI GEREK GÖRDÜĞÜNDE YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERE İLAVE BİLGİ VE
BELGE TALEP EDEBİLİR. EKSİK EVRAKLA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
BELGELER VE BAŞVURU FORMUNDAKİ BİLGİLER DOĞRU OLMADIĞINDA BAŞVURU

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

SEÇİM
Orhan Eğitim Vakfı tarafından verilecek burs sayısı kadar aday seçilir. Seçilen adaylar ile ilgili kesin
sonuçlar OEKV ‘in www.oekv.org.tr web adresinden 01 – 05 EKİM 2018 tarihinde açıklanacaktır.
Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sisteme girerek başvuru sonucunu öğrenebilecektir.

BURSUN ÖDENMESİ
Burs kazandığını web sayfamızdan sisteme girerek öğrenen adaylar,
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (VAKIFBANK ) ŞUBELERİNDEN KENDİ ADINA (ÖĞRENCİ ADINA)

AÇTIRACAKLARI 17 HANELİ BANKOMAT HESAP NUMARALARINI
10 EKİM SAAT 16.00’ ya kadar www.oekv.org.tr adresine girmelidirler.
Öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim
döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.
NOT: Burs hakkı bir eğitim yılını kapsar. Her yıl için yenileme başvurusu yapılması gerekmektedir.

BURSUN KESİLMESİ
Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.
– Öğrencinin alttan dersinin olması,
– Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
– Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması,
– Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması,
– Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya
gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti
bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması,
– Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve
dönem uzatması,
– Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
– Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabul edilmiş bir
mazeretinin bulunmaması.
– Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu Vakıf’a bildirir ve burs ödemesi
kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK
Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu için başvuran her aday ve/veya velisi başvuru sırasında verdiği
bilgilerin ve sonrasında gönderdiği belgelerin doğruluğunu vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.
https://www.oekv.org.tr
2018 -2019 dönemi tüm burs başvuruları ( güncelleme ve yeni başvurular ) internet web
sayfamızdan yapılacaktır.
18 Yaşından küçükler velileri ile birlikte internet üzerinden başvurularını yapmalıdır.
Burs başvuru formunu internetten doldurmuş olmak başvurunun değerlendirmeye alınması için
yeterli değildir.
Başvuru yapıldıktan sonra formun bir kopyasının, kılavuzda belirtilen ek belgeler ile birlikte Orhan
Eğitim ve Kültür Vakfına ulaştırılması gereklidir.
Başvuru değerlendirme sonuçları web sayfasından açıklanacaktır.

ONAY
Tüm ilgili alanları eksiksiz ve doğru olarak girdikten sonra onay başlığına tıklayınız.
* Bu web sitesine giren ve formları dolduran her kullanıcı, OEKV Başvuru Kılavuzunda ki tüm şartları
ve bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılır.
** Burs başvuru formunu internetten doldurmuş olmak başvurunun değerlendirmeye alınması için
yeterli değildir.
Başvuru yapıldıktan sonra formun bir kopyasının, kılavuzda belirtilen ek belgeler ile birlikte Orhan
Eğitim ve Kültür Vakfına ulaştırılması gereklidir.
*** Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı, burs başvuru formu doldurulmuş ve ek belgeler ile birlikte
Vakfımıza ulaştırılmış başvurular ile ilgili başvuru yöntemlerinde değişiklik yapma, başvuruları
değerlendirmeye alıp almama ve burs verip vermeme haklarını saklı tutar.

TAVSİYELER
Google Chrome tarayıcı kullanmanız tavsiye edilir.

KAYIT VE BAŞVURU FORMU DOLDURMA İŞLEMİ
İnternete bağlanabildiğiniz ve güvenli olduğunu düşündüğünüz herhangi bir bilgisayardan adres
çubuğuna https://www.oekv.org.tr adresini girip “enter” tuşuna basınız.

GEÇEN DÖNEM BAŞVURMUŞ OLANLAR : T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapmalı ve
sonrasında bu seneki başvuru bilgilerini tamamlamalıdır.

İLK KEZ BAŞVURACAKLAR : Açılan pencerede yeni bir giriş ekranı çıkacaktır. Lütfen “Yeni Kayıt”
yazısının üstüne tıklayınız.
Kayıt oluşturma alanında ilgili alanları eksiksiz doldurunuz. Mutlaka geçerli ve sürekli kullandığınız
bir e-posta adresiniz olmalıdır. Tüm başvuru ve iletişim işlemleriniz bu mail adresi üzerinden
yapılacaktır.
Kullanıcı adınız; T.C. Kimlik Numaranız olacaktır. Şifre için belirleyeceğiniz en az 4 haneli en çok 10
haneli ( şifre en az bir harf veya rakam içermelidir, Türkçe karakterler ve diğer işaretleri
kullanmayınız ) olan şifrenizi lütfen bir yere not ediniz. Sisteme girişinizde bu şifreyi kullanacaksınız.
Şifre sizin hatırlayabileceğiniz bir şifre olmalıdır. 18 yaşından küçükler sisteme veri girişini velileri ile
birlikte yapmalıdırlar. Kayıt oluşturma alanında bulunan bilgiler doldurulduktan sonra “Kayıt ol”
butonuna basarak sayfamıza kayıt işlemini tamamlayınız. Bu işlem tamamlandıktan sonra “Giriş
ekranına geri dön” alanından web sayfamıza giriş yaparak başvuru formunu doldurmaya başlayınız.
Not:Başvuru formunu doldurduktan sonra değişiklik yapılması gereken hallerde yeni bir detay
kaydı yapılması gerekmektedir.

AÇIKLAYICI BİLGİLER

KULLANICI ADINIZ: T.C. Kimlik Numaranız olacaktır.
Sürekli kullandığınız e-posta adresinizi ve iletişim için bir telefon numarası yazınız. E-postanıza
bilgilendirme ve duyuru postaları gönderilecektir.
Şifrenizi unuttuğunuzda veya kayıt işlemleri esnasında bilgilendirme e-postası adresinize
ulaşmadığında ve tekrar şifre alma talebinizin tarafınıza gönderilmesi için kullanılır. Başvurular ile
ilgili çeşitli duyurular da bu yol ile yapılır.

KULLANICI ŞİFRENİZ:
Kullanıcı Şifreniz başvuru ve sonrasındaki işlemlerinizi yapabilmeniz için gereklidir.

KİŞİSEL BİLGİLER :

ADINIZ: Adınızı Nüfus Cüzdanınızdaki şekliyle yazınız. Birden fazla adınız varsa Nüfus Cüzdanınızdaki
sıraya göre birinci adınızı, bir boşluk bırakarak ikinci adınızı yazınız.

SOYADINIZ: Soyadınızı Nüfus Cüzdanınızdaki şekliyle yazınız. Birden fazla soyadınız varsa Nüfus
Cüzdanınızdaki sıraya göre birinci soyadınızı, bir boşluk bırakarak ikinci soyadınızı yazınız.

UYRUĞUNUZ: Uyruğunuza uyan seçeneği seçiniz. Çift uyruklu olan adayların uyruklarından biri T.C.
ise uyruklarını T.C. olarak seçeceklerdir.

DOĞUM YERİNİZ: Nüfus cüzdanınızdaki gibi yazınız.

T.C. KİMLİK NUMARANIZ: Nüfus Cüzdanınızın T.C. Kimlik Numarası alanında bulunan on bir rakamlı
sayıyı bu bölüme çok dikkatli bir şekilde yazınız. (Nüfus Cüzdanlarında T.C. Kimlik Numarası olmayan
öğrenciler, bu numarayı İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt” örneğinden
veya http://tckimlik.nvi.gov.tr İnternet adresinden öğrenebilirler.)
18 Yaşından küçükler, velileri ile birlikte internet üzerinden başvurularını yapmalıdır.

ANNE-BABA ÇALIŞMA DURUMU:
Çalışıyor: Özel sektörde üretim veya hizmet firmalarında “mavi yaka” pozisyonlarında çalışanlar.
Belediyeler ve Kamu iktisadi kuruluşları ve kamu ile ilgili kurumlarda üretim veya hizmet
firmalarında “mavi yaka” veya “operatör” pozisyonlarında çalışanlar.
Özel sektörde üretim veya hizmet firmalarında “beyaz yaka” veya “idari kadro” pozisyonlarında
çalışanlar. Belediyeler, kamu iktisadi kuruluşları ve kamu ile ilgili kurumlarda üretim veya hizmet
kurumlarında “memur” pozisyonlarında çalışanlar.
Çalışmıyor/İşsiz: Ev hanımı olan veya Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmadan düzenli bir gelir elde
etmeyen eşler ve kişiler ile isteğe bağlı sosyal güvenlik primi ödeyenler çalışmıyor kabul edilir.
Serbest Meslek: Esnaf, çiftçi, pazarcı, vb. işlerde çalışanlar.
Emekli: Sosyal güvenlik kurumundan (SSK, BağKur, Emekli Sandığı) tüm emeklilik koşullarını
sağlayarak emekliliği hak etmiş ve emekli maaşı alanlar.
Yardım ile geçinen yardım aldığı kurum veya kuruluş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
Belediye, Vakıf, Dernek vs.

SİZDEN BAŞKA (HARİÇ) EĞİTİM GÖREN KARDEŞ SAYISI: 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Döneminde
İlköğretim ( 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olanlar ), ortaöğretim (liseler) ile Üniversitede eğitim alan SİZ

HARİÇ kardeş sayınızı yazınız.

AİLENİZDEKİ FERT SAYISI: Siz kendiniz dahil hanenizde oturan aile üyelerinin sayısını seçiniz.

EĞİTİM BİLGİLERİ

VAKFIMIZDAN BURS ALDINIZ MI? : Geçen dönem Vakfımızdan burs aldıysanız EVET işaretleyiniz.

VAKFIMIZ DIŞINDA BURS ALDINIZ MI? : Çeşitli kamu ve özel kuruluşlar veya vakıflardan burs
aldıysanız evet işaretleyiniz ve burs aldığınız kurumu yazınız.

EĞİTİM SIRASINDA İKAMET: Aileniz ile birlikte ailenizin yaşadığı şehirde ikamet edecekseniz evet
işaretleyiniz.

DEVAM EDECEĞİNİZ ÖĞRENİM SEVİYENİZ:
– İlköğretim
– Lise – Açılan listeden lise türünüzü seçiniz.
– Ön-lisans – Açılan listeden öğrenim tipini seçiniz.
– Ön-lisans – Açılan listeden bölümünüzü bağlı olduğu fakülteyi seçiniz.
– Lisans – Açılan listeden öğrenim tipini seçiniz.
– Lisans – Açılan listeden bölümünüzün bağlı olduğu fakülteyi seçiniz.

DEVAM EDECEĞİNİZ SINIFINIZ: Listeden seçiniz.

DEVAM EDECEĞİNİZ KURUM ADI: Okulunuzun adını yazınız. Anlaşılır kısaltmalar kullanabilirsiniz.

SON ÖĞRENİM DÖNEMİNDEKİ BAŞARI NOTU/PUANI:
– Yeni kayıt yaptıranlar, aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olanı seçiniz.
– Yerleştirme puanı ( orta öğretim ve yüksek öğretim için yapılan yerleştirme sınav sonunda alınan
puanlar yazılmalıdır. )
– Sınavsız geçiş ( Sınav geçiş hakkı ile bir üst öğretim seviyesine kayıt yaptıranlar seçmelidir. )
– Özel yetenek sınavı ( özel yetenek ve mülakatlar ile yerleştirilenler seçmelidir. )
– Hazırlık sınıfını bitirenler, “hazırlık notu” nu seçmelidir.
– Ara sınıfları bitirenler, “öğrenim notu” nu seçmelidir.

İNTERNET BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH: 10.09.2018

BAŞVURU FORMU VE BELGELERİ GÖNDERMEK İÇİN SON TARİH:
Firmalar için 24. 09.2018 – kargo ile 28. 09.2018
Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı
Bu kılavuz toplam beş (5) sayfadan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim yaşamınızda başarılar dileriz.

https://oekv.orhanholding.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.