Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (indirmek için tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (indirmek için tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (indirmek için tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör veDoçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

İLAN TARİHİ                                     :

RESMİ GAZETE                 01 HAZİRAN 2013

HÜRRİYET GAZETESİ       07 HAZİRAN 2013

 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri / Fizyoloji Yrd. Doçent 1 1 Tıp doktoru olmak. Penisilin modeli deneysel epilepside leptin ve grelinin etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doçent 1 2 Tıp doktoru olmak. NOS inhibisyonu ve tuz ile oluşturulan hipertansiyonda perindopril, losartan ve novokinin kan basıncı, rho kinaz, eNOS, ADMA düzeylerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doçent 1 2 Tıp Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı doktoralı olmak. Co, Klor ve Biber gazı üzerine olgu çalışmaları ile Akciğer kanseri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Göğüs Hastalıkları Yrd. Doçent 1 2 Ratlarda bleomycinin neden olduğu pulmoner fibrozis tedavisinde resveratrolun etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp Yrd. Doçent 1 2 Stabil kronik kalp yetmezliği hastalarında RDW ve stroke ilişkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doçent 1 1 Ortopedi bord sınavından başarılı olmak, Trombositten zengin plazmanın kırık iyileşmesi üzerine etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doçent 1 1 Kortikal yayılan depresyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doçent 1 1 İntrakranial anevrizmanın tespitinde tomografi anjiografi ile dijital substraksiyon anjiografinin karşılaştırılması konularında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd. Doçent 1 3 Deksmedetomin ve tiyopental’in ratlarda fokal celebral iskemide serebral koruyucu etkilerinin histopatolojik olarak karşılaştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı / Yeni Türk Dili Profesör 1 1 Çağatay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya / Analitik Kimya Doçent 1 2 Redoks polimeri kullanarak Elektrokimyasal DNA tayini hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik / Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Olasılık teorisi ve skolastik süreçler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik / Cebir ve Sayılar Teorisi Yrd. Doçent 1 4 Bulanık esnek cebirsel yapılar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik / Analiz ve Fonksiyon Teorisi Yrd. Doçent 1 1 Konveks fonksiyonlar ve integral eşitsizlikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik / Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik Yrd. Doçent 1 1 İnterpolasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji / Kurumlar Sosyolojisi Yrd. Doçent 1 4 Kurumlar ve toplum ilişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji / Uygulamalı Sosyoloji Yrd. Doçent 1 4 Spor Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi / Türk İslam Sanatları Yrd. Doçent 1 3 Osmanlı dönemi mezar taşları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller / İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent 1 4 Uygulamalı Dilbilimi üzerine doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya / Bölgesel Coğrafya Yrd. Doçent 1 3 Bölgesel Coğrafya anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik / Müzik Doçent 1 1 Türk sanat müziği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Doçent 1 2 Doçentliğini uygulamalı iletişim alanında almış, sinema ve televizyon üzerine çalışma yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Yrd. Doçent 1 3 İletişim alanında doktora yapmış ve yeni medya üzerine çalışma yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Yrd. Doçent 1 5 Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım veya İletişim alanlarında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış ve medya üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doçent 1 4 Felsefe Tarihi ve İnsan Felsefesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doçent 1 2 Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri üniversiteye ait olma gereksinimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doçent 1 3 Fen ve Teknoloji derslerinde animasyon kullanımının öğrencilerin başarısına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doçent 1 4 Aktinomisetlerin moleküler taksonomisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doçent 1 3 Dinamik yükleme yapılan kısa implantlarda kron/implant oranının stres dağılımına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Zootekni / Hayvan Yetiştirme Doçent 1 2 Kanatlı hayvan, çevre ilişkileri ve kümeslerin planlanması ile diğer kanatlıların yetiştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Zootekni / Biyometri ve Genetik Yrd. Doçent 1 4 Lojistik regresyon ve varyans analizinde simülasyon çalışmaları yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri / Meyve Yetiştirme ve Islahı Yrd. Doçent 1 4 Yumuşak çekirdekli meyvelerde bitki büyüme düzenleyicileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.