ORDU METEF FUARI VE BİLİM ŞENLİĞİ 2011

METEF Fuarı 25 – 28 Mayıs 2011 tarihleri arasında, Mesleki ve Teknik Eğitimdeki gelişmeler ile bu eğitimin ulaştığı noktayı gösteren öğretmen ve öğrenci ürünlerini sergilemek, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar arasında bilgi alış-verişi ve sürekli bir işbirliği sağlamak, mesleki ve teknik eğitimi kamuoyuna tanıtmak, bu eğitim alanına karşı ilgi ve isteği artırıcı etkinliklerde bulunmak amacıyla düzenlenmiştir.

İlimizdeki mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının katılımı ile gerçekleştirilen METEF Fuarında, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan öğretim programları doğrultusunda öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen ve kültürel etkinlikleri belgeleyen ürünler ile mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı eserler sergilenmektedir.
Sergilenen ürünlerin çağdaş teknolojiye uygun, üstün nitelikli, özgün ve yöresel özellikler taşımasına özen gösterilmiştir.
Sergilenen ürünler okul ve kurum atölyelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanmış olup mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak ve öğrencileri mesleklere yönlendirmek amacıyla ildeki ilköğretim okulu öğrencileri başta olmak üzere tüm halkın ve öğrencilerin gruplar halinde fuarı gezmeleri sağlanacaktır.
Bilim şenliğinde ise; ilimizi ulusal ve uluslar arası yarışmalarda temsil etmiş ve il elemelerini geçip sergilenmeye değer bulunan eserler sergilenmektedir. Bu kapsamda ilköğretim öğrencilerine yönelik ‘’Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışmasında’’ Bölge Sergisine katılmış 17 proje, TÜBİTAK ortaöğretim öğrencilerine yönelik araştırma projeleri yarışmalarında Bölge Finaline kalan 18 proje, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu meslek liselerine yönelik Proje Tabanlı Beceri Yarışmasında il birincisi olan 5 proje ve diğer ulusal ve uluslar arası yarışmalarda dereceye giren 17 proje sergilenmektedir.