ÖRAV Etkili Öğretmen sertifikası

Etkili Öğretmen için 30 Hedef projemize katılmak isteyen eğitimciler el kaldırsın! 30 hedef bizden, 18 Ocak 2020 tarihine kadar bu hedefleri tamamlayarak ÖRAV Etkili Öğretmen sertifikasını almak sizden.

Merhaba Değerli Öğretmenim,

Eflatun’un da dediği gibi öğretmenlerin ellerinde değişimi ve güzelliği sağlamak için bir sihirli değnek bulunmaktadır. Bu sihirli değneğin değişime ve gelişime katkı sunabilmesi için de var olan bilgi, beceri ve deneyimlerin eyleme dönüşmesi gerekmektedir. Bu eylemlerin istenilen hedefe ulaşabilmesi için de hedeflerin net bir şekilde belirlenmesinin faydası oldukça çoktur. Montaigne’nin meşhur sözü bu konunun önemini kalın çizgilerle de çizmiştir: Amacı olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) olarak ülkemizdeki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişmeleri için 10 yılı aşkın süredir çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu konudaki çalışmalarımıza bir de oyunlaştırma katarak keyifli bir yolculuk ekleyelim istedik. Buradaki amaç, bu çalışmada yer alan 30 hedefi 18 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlamak. Bu hedefleri tamamlayarak istenilen şekilde belgeleyip bizimle paylaştığınızda “ÖRAV 30 Hedef- Etkili Öğretmen” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Bu aynı zamanda ÖRAV ile tanışma, birlikte öğrenme yoldaşlığına başlama ya da devam etme anlamına gelmektedir. Hedef belirlemenin başarıya ve motivasyona etkileri üzerine literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Buss (2008), hedeflerin bireylerin motivasyonunu destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etmektedir. Bu hedefleri belirlerken öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra öğrencilerinin de faydalanacağı hedefleri belirledik.

Hedefler kapsam olarak birçok fikirden yola çıkarak oluşturulmuştur. Burada yer alan hedeflerin önemli bir bölümü Öğretmen Akademisi Vakfı’nın çatı programı olan Öğrenen Lider Öğretmen Programının içeriklerinden derlenmiştir. Bu hedeflerin büyük bir bölümünde öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal ve de devinimsel gelişimlerini merkeze koyan etkinliklere yer verilmiştir. Bunların yanı sıra 21. yy öğretmeninin sahip olması gereken becerilerin de yer aldığı bazı çalışmaları görebilirsiniz. Ayrıca hedefler içerisindeki bazı etkinliklerin de hem farklı biçimlendirici değerlendirme hem de aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını teşvik ettiğini de belirtmek isteriz.

“Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.”

(Mustafa Kemal Atatürk)

Buss, D. M., (2008). Human Nature and Individual Differences: Evolution of Human Personality, içinde, Handbook of Personal

Projeye katılmak için başvuru yapılması gerekmemektedir. Projeye katılım belirli bir branş özelinde değil, tüm öğretmenlerimize açıktır.

https://www.ekampus.orav.org.tr/post/30-hedef