OO PİTİ PİTİ KORUYALIM İKLİMİ eTwinning PROJESİ

Kuruculuğunu Nermin Çapık ve Nuray Soyer’in yaptığı Oo Piti Piti Koruyalım İklimi eTwinning projesi ile erken yaşlarda farkındalık oluşturmak istediğimiz doğayı koruma ve iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara çözümler üretme konularını işledik.


Projemiz çeşitli web 2 araçları ile taçlandı.21 yy becerileri ve stem plan ve uygulamaları ile öğrencilerimiz iklim, doğamız ve çevre konularıyla ilgili araştırma ve sorgulama yeteneklerini geliştirerek derslere etkin katılım sağladılar.


Değişik illerden 10 öğretmenin katıldığı projede yaklaşık 80 öğrenci ve veliye ulaşılarak değişen iklim sorunları ve çözüm yollarına değinildi. Projemiz sevimli dostlarımız hayvanlar konulu son stem planı ile aralık ayında sona eriyor.