“ÖNYARGI VE EMPATİ” KONULU ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI

ÖNYARGI VE EMPATİ

ENGELSİZ İZMİR 2021 ULUSLARARASI KONGRESİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN “ÖNYARGI VE EMPATİ” KONULU
ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

1. AMAÇ:
Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde
“Kriz Belediyeciliği ve Kamusal Hizmetlere Erişim” temalı Uluslararası Engelsizmir 4. Kongresi
gerçekleştirilecektir. ENGELSİZ İZMİR 2021 bilimsel bir kongre olmasının
yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sanatsal, kültürel ve sosyal
etkinliği ve düzenlenecek fuarı da kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda,
“ÖNYARGI VE EMPATİ” konulu bir karikatür yarışması düzenlenmiştir.
Dünya nüfusunun % 10’u engelli ve sosyal hayatta birçok engelle karşılaşıyor. Engellilerin
uğradıkları negatif ayrımcılık ve toplum tarafından görmezden
gelinmeleri ‘görünmez’ olarak yaşamalarına neden oluyor. Engellilerin kent yaşamına
daha aktif katılmalarını sağlayacak uygulamaları başlatan ve Türkiye’nin ilk “Engelli Farkındalık
Merkezi”ni hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de Ulusal
düzeyde düzenlediği karikatür yarışması ile engellilerin sorunlarını kamuoyuna taşıyacak.
Önyargı öteki şahıs ve gruplara karşı hoşgörüsüz, haksız ve ayırımcı tutumlardır. Bireylerin ve
toplumların ilişkisini bozan önyargılar psikolojik, tarihsel, ekonomik, durumsal ve başka
sosyokültürel faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Eğer önyargılar davranışa dönüşür ise, artık
bunun adı dışlama (discrimination)dır. Yani önyargı bir tutum, dışlama ise bir davranıştır.
Empati’nin birden çok tanımı yapılmıştır. İngilizce’de “empath” olarak geçen terim Türkçe’de
“empati” yada “duygudaşlık” olarak geçmektedir. TDK sözlüğünde empati, kendini
duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilmek anlamına gelmektedir.
Sizleri, bu kavramlar üzerinden onlar için düşünmeye davet ediyoruz. Yarışmaya katılan
karikatürcülerimizin, eserlerinde ‘önyargı ve empati’ kavramlarının karşıtlığını bilerek yaklaşıp
engellileri görünür hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın yanında farkındalığı da
arttıracaklarına inanıyoruz.

2. KONU:
Yarışmanın Konusu “ÖNYARGI VE EMPATİ” dır.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan
‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri
Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek
kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

4.KATILIM:
Yarışma tüm sanatçılara açıktır. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Yarışmaya en fazla
5 karikatürle katılınabilir. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış
olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-Uluslararası) yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler
elenir, verilen ödül geri alınabilir.

5.YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ
Yarışmaya sadece internet üzerinden verilen mail adresine veya internet sitesinden gönderme
yoluyla olacaktır.
5.1. İnternet Katılımı:
Karikatürler 300 dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan
engelsizmir2021@gmail.com veya www.engelsizmir.org adresinden gönderilebilecektir.

6.GENEL KOŞULLAR
6.1. Yarışmacılar www.engelsizkongre.org adresinde yer alan katılım formunu doldurup, (Veya
indirip mail yoluyla) karikatürler eklenecektir.
6.2. TC vatandaşı olmak. 18 yaşından küçük yarışmacılar yasal velilerinin şartları kabul ettiğine
dair imzalarını eklemelidir.
6.3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve
telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6.4. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan
çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, bilboard, durakraket, takvim, afiş vb.) eser sahibinin
ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiç bir
koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.
6.5. *Yarışmada ilk üç dereceyi (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ) kazananların tek kişilik
ulaşım (otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama masrafları
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. İlk üç dereceyi kazanan yarışmacıların
beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır. Diğer ödül
kazananların (Mansiyon) tek kişilik ulaşım ücretleri hariç sadece konaklama ve yemek giderleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlananacaktır. Mansiyon kazanan yarışmacıların
beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır.
6.6 *Dünyada ve Türkiye’de yaşanan COVID-19 sürecinde istenmeyen, sağlıksız ve riskli
sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni iptal edilebilir. Bu durum ödül kazananlara
önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Ödül töreni yapılırsa
gelenlerden COVID-19 salgını ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli şekilde
öğrenmeye yarayan HES (Hayat Eve Sığar) Kodu mutlaka istenecektir.
Ödül kazandığı halde törene katılamayanlar ve törenin iptali durumunda, kazandıkları para
ödülleri Banka havalesi, IBAN no ile kendilerine, yaşı tutmayanların ise aynı soyadlı aile
büyüğünün Banka havalesi, IBAN’nosuna gönderilecektir.
6.7 Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler
kongrede sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde albümde yer alan
karikatürlerin
sahiplerine bu albümden gönderilecektir.
6.8. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser
yarışmadan diskalifiye edilecektir.
6.9. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil – yedek) ile 1. dereceden
akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
çalışanları katılamaz.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin
hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir
Mahkemeleri yetkili olacaktır.

8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ
Elektronik Ortamda Yapılacak Olan Gönderimler;
engelsizmir2021@gmail.com mail adresine veya www.engelsizmir.org sitesine yüklenerek
yapılacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Gönderim Tarihi: 02 / 04 / 2021
Değerlendirme Tarihi: 08 / 04 / 2021
Ön Sonuçların Duyurulması: 12 / 04 /2021
Kesin Sonuçların Duyurulması: 19 / 04 /2021
Ödül Töreni: 2021 yılı içinde COVID-19 salgını, Pandemi süreci (Seyahat, sokağa çıkma yasağı
vb.) imkan durumları uygun olduğu taktirde idarenin belirleyeceği bir tarihte, aksi durumlarda ise
yapılmayacaktır.

9.ÖDÜLLER
Kazanan yarışmacılara verilecek ödüller şu şekildedir.
Birinciye; 8.000,00 TL
İkinciye; 5.000,00 TL
Üçüncüye; 3.000,00 TL
3 Adet Mansiyon Ödülü; 1.000,00 TL
2 Adet Genç Ödülü (13-17 yaş arası) : 750,00 TL

10.YARIŞMANIN ASİL JÜRİ ÜYELERİ
Eray ÖZBEK (Karikatürist), Ahmet ÖNEL (Karikatürist – Yazar), Mustafa YILDIZ
(Karikatürist), Sadık PALA (Karikatürist), Lütfü DAĞTAŞ (Gazeteci)

11. YARIŞMANIN YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Cemal İLKBAHAR (Karikatürist), Şevket TÜRKEL (Grafik Tasarımcı),
Rıdvan BAYRAKOĞLU (Grafik Tasarımcı, Karikatürist)

12.YARIŞMANIN RAPÖRTÖRLERİ
Ömer ÇAM Rapörtör ( Karikatürist – İBB Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü),
Mert GÜLTEKİN Rapörtör (İBB Kültür Sanat Şube Müdürlüğü)