ONLINE THEATRE

Projemiz pandemi kısıtlamalarına teknolojiyi kullanarak çeşitli çözümler getirmeyi, tiyatro aracılığıyla sanat sevgisini aşılamayı  hedeflemektedir.  Öğrenciler tiyatro metinlerini hem ana dilinde hem de İngilizce yazıp bu metinleri farklı yöntemler ile canlandırarak dijital ortamda sergilediler. Böylelikle öğrencilerin dil becerileri gelişti, akran öğrenmesi, kültürel aktarım ve sosyalleşme sağlandı. Öğrencilerin hak ve özgürlük bilinci, sorumluluk duygusu, yaratıcılığı, kendine güveni gelişti.

61 38 17 12 29