Online Biyoloji Poster Yarışması

Yarışmanın Amacı:
Öğrencilerimizin;
– Biyoloji Bilimi ve uygulama alanlarının önemini kavramalarının, ülkemizin biyolojik
çeşitlilik bakımından zenginliğini fark etmeleri,
– Doğayı ve çevreyi sürdürülebilir bir hale getirmelerinin ve çevre sorunlarına sebep
olan durumları ortadan kaldırmaya yönelik çözümlersunmaları,
– Var olan organizma ve doğal kaynakları en verimli bir şekilde kullanabilme
olanaklarını araştırmaları,
– Biyoteknolojik çalışmaların ve biyoloji alanında yapılan diğer çalışmaların önemi
konusunda farkındalık oluşturabilmeleri amaçlanmıştır.

Posterler, Biyoloji Bilim Kurulu içinden belirlenecek “Poster Değerlendirme
Komitesi” tarafından değerlendirilecek olup açılacak olan Online Sergi ile, geniş bir
kitliye ulaştırılacaktır.

Yarışmanın Kapsamı: Online Biyoloji Poster Yarışması, Biyoloji Biliminin tüm alt
dallarını kapsamaktadır (Botanik, Zooloji, Genetik, Entomoloji, Mikrobiyoloji,
Biyokimya vb.).

Başvuru Koşulları:
– BİLSEM’e devam etmekte olan ÖYG ve Proje dönemi öğrencisi olmak,
– Biyoloji Bilimine ilgili olmak,
– Posterin daha önce hiçbir yerde sunulmamış ve basılmamış olması,
– Posterin verilen şablona uygun olması,
– Kaynakça verilmesi,
– Belirtilen kurallara göre hazırlanan posterin ve öğrencilerin şu an öğrenim
gördükleri bilsem bilgilerini içeren kısa özgeçmişlerinin bilsemposter@gmail.com
adresine en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar yüklenmesi,
– Posterin A4 formatı bilsemposter@gmail.comadresine gönderilmesi
gerekmektedir.
– Gelişmeleri bilsembioloji.wixsite.com/biyolojipostersitesinden takip
edebilirsiniz.

Birincilik ödülü İkincilik ödülü Üçüncülük ödülü
Hediye ve Başarı Belgesi Hediye ve Başarı Belgesi Hediye ve Başarı Belgesi

Sonuçlar Web sitesinde ilan edilecektir.