Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde GELECEĞİ SORGULAYAN GİRİŞİMCİLER II Projesi

doğa eğitimi
TÜBİTAK 4004

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde GELECEĞİ SORGULAYAN GİRİŞİMCİLER II Projesi yeniden destek aldı….

Geleceği Sorgulayan Girişimciler II isimli proje 2019 Yılı 4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI kapsamında TÜBİTAK tarafından yeniden desteklenmeye layık kazanmıştır. Projenin temel amacı; ortaokul öğrencilerine STEM temelli eğitimlerle girişimcilik, sorgulama ve inovasyon becerileri kazandırmak ve bu becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar sağlamaktır. Proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Yaman tarafından yürütülmektedir

Projeye Samsun ilinin dört farklı ilçesindeki okullarda öğrenim gören 6. ve 7. sınıf öğrenciler katılacaklardır. Öğrencilerin seçiminde daha önce bu tür bir eğitime katılmamış olmaları ve derslerindeki akademik başarılar dikkate alınacaktır. Bu projeye katılan öğrencilerin 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmaları ve bu eğitime katıldıktan sonra yaşadıkları yerlerde bir farkındalık oluşturarak girişimcilik, sorgulama ve inovasyon becerilerini geliştirecek faaliyetleri devam ettirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin kendi akranlarıyla beraber geliştirecekleri bu becerileri, ekonomik katma değeri olan ürünlere dönüştürmeleri ise projenin nihai amacını oluşturmaktadır.

28 Ağustos – 4 Eylül 2020 tarihleri arasında 8 gün sürecek projede 7 farklı üniversiteden toplam 14 öğretim üyesi görev alacaklardır. Ayrıca eğitmenlere yardımcı olmaları için 2 lisans öğrencisi, 3 lisansüstü öğrenci ve bir önceki projede öğrenci olarak yer alan iki ortaokul öğrencisi rehber olarak yer alacaklardır. Projede toplam 24 öğrenci ve bu öğrencilerin 4 öğretmeni katılımcı yer alacaktır. Projenin açılışı 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 9.00’da Samsun Atakum’daki Konaks Otel Balo Salonunda başlayacaktır. Proje 4 Eylül 2020 tarihinde katılım ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sonlandırılacaktır.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Süleyman Yaman, uzmanlar ise Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Dr. Belgin Bal İncebacak, Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç’tır.

Projede 7 farklı üniversitede görev yapan ve alanlarında yetkin olan şu eğitimciler eğitmen olarak görev alacaklardır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, Dr. Öğretim Ü. Şener Şentürk, Dr. Öğretim Ü. Seyfullah Gül, Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita; Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu; Bilgi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Güngör; Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Dede, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Doç. Dr. Osman Çimen; Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, Doç. Dr. Mustafa Serdar Köksal, Kırıkkale Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Akbaş

 

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler

web sayfası ),

facebook (http://facebook.com/suleyman.yaman.50702769),

Twitter (http://twitter.com/gelecegisorgul1) ve

Instagram (http://instagram.com/gelecegisorgulayangirisimciler),

youtube (http://youtube.com/channel/UCv7-0Ndzs-0kvZcE7pN2C3w)

adreslerinden güncel olarak takip edilebilmektedir.

Sorular ve cevaplar için gelecegisorgulayangirisimciler@gmail.com adresi kullanılmaktadır.

Projenin Zamanı: 28 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında 8 gündür.

Projenin Uygulama Yeri: Samsun/Atakum ilçesinde bulunan Konaks Otel. Eğitimler ve konaklama otelde yapılacaktır. Bir gün Eğitim Fakültesi ve Ziraat Fakültelerinde uygulama yapılacaktır.

Proje Destekçisi: Projenin ana destekleyicisi TÜBİTAK’tır.