Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

OMU Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak Üniversitenin akademik elemanlarına uygulama ve araştırma yapma imkânı sağlamaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak merkez bünyesinde yapılacak olan her türlü bilim, sanat, kültür, spor alanlarında üniversite içinde ve/ya dışında çeşitli uygulamalı dersler, etkinlikler, geziler, laboratuar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenleyerek buralarda uygulamalı araştırmalar / çalışmalar yapmak hedeflenmektedir. Böylece üniversitemizde verilen her türlü bilgi, beceri ve kazanımların gerçek yaşamdaki uygulanabilirliği de bizzat yine üniversite tarafından test edilmiş olacaktır.

Merkez ilköğretim ve orta öğretimdeki öğrencilerin meslek seçiminde ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyimleri vererek yardımcı olmayı ve emek piyasasının etkinliğini artırmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca üniversitemizde bulunan akademik birimlerin yetiştirdiği meslek sahibi mezunlarının sahip olduğu mesleki yeterliklere paralel olarak, herhangi bir alanda daha detaylı ve derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen ilk ve orta öğretim öğrencilerine de bu bilgiyi sağlamak ve basit mesleki tecrübeler yaşatmak hedeflenmektedir.

Üniversitemizde bulunan her türlü lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarının toplumda ve yaşamda etkisinin olması yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca bu programlar verdiği eğitim gereği, staj vb. uygulama boyutuyla birlikte yürütülmektedir. Dolayısıyla özellikle çocuklar üzerinde (8-18 yaş arası) çeşitli eğitsel etkinlik ve eğitimleri düzenleyecek olan merkez; fakülte ve enstitülerde verilen her türlü eğitimin mikro anlamda ve gerçek ortamda uygulama imkânı da sağlayacaktır.

PROGRAMLAR
YAZ OKULU PROGRAMLARI
1-Yaz Okulları Program “Örnekleri”

Yaz Okulu Programının Adı
1. Astronomi ve Uzay
2. Bir Damla Suda Hayat
3. Matematikte Büyük Buluşlar
4. Biyolojinin 1001 Rengi
5. Arıların Gizemli Dünyası
6. Bitkiler Âlemi
7. Zeka Oyunları
8. Suç ve Ceza
9. Hayvanlar Alemi
10. Tıp Dünyasını Tanıyalım
11. Mavi Dünyaya Yolculuk
12. Yaratıcı Yazarlık
13. Teknoloji ve Matematik
14. Güzel Konuşma ve Sunum Yapma

BECERİ VE SANAT PROGRAMLARI


Koro Programı
Bağlama Programı
Tiyatro Sanat Programı
Origami Programı
Tasarım ve Görsel Sanatlar
Web Sayfası Hazırlama Programı
Sosyal Becerileri Geliştirme Programı
İngilizce- Almaca- Fransızca
“Konuşma- Yazma” Programı
Yüzme Programı
Binicilik Programı
Hat Sanatı Programı
Ebru Sanatı Programı
Karikatür Çizme Programı

BİLİM MODÜLÜ


Organ ve Doku Nakli Modülü
Böcek Dünyası Modülü
Yumurtanın Serüveni Modülü
Yapay Zekâ ve Robotlar Modülü
Bilgi Güvenliği ve Şifreleme Modülü
OMU Araştırma Gemisiyle Denizlere Yolculuk Modülü
Yaratıcı Fikirler Modülü
Havacılık Modülü
Mimarlık Okulu

GEZİLER


Tarih Bölümü Gezileri
Karadeniz Bölgesi Gezisi
Afrika Somali Gezisi
Mahkemeler ve Adalet Gezisi
İstanbul Gezisi (Topkapı Sarayı, Süleymaniye ve Çevresi Gezisi)
Türk Dünyası Gezisi
Balkanlar Gezisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
İletişim Bilgileri
0362-312 19 19 / 3426
[email protected]
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Karşısı, Saat Kulesi Yanı, 55139 Kurupelit/ SAMSUN
http://cocukuniversitesi.omu.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.