”Önce İş Güvenliği” konulu Fotoğraf Yarışması

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi
”Önce İş Güvenliği” konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1. KONU VE AMAÇ:
2010-2012 yılları arasında yaşanan iş kazalarında toplu ölümler olması nedeniyle 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası çıkartıldı. Henüz yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 2 yıl geçmiş iken son 2 yıl içinde gerçekleşen iş kazaları ve ölümler artan bir ivmeyle devam etmektedir. 2013 yılında sayı artarken 2014 yılında Soma cinayeti ile tarihin en büyük iş kazalarından birisi gerçekleşmiştir. Aynı zamanda çocuk işçi cinayetlerine de tanık olmuşuzdur.

Bütün bu olumsuzlukların gölgesinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği açısından topluma bir nebze eğitim vermek, yapıcı ve yaratıcı önerilerle yeni güvenlik projelerinin önünü açmak, yetkilileri fotoğrafla uyarmak, fotoğraflarla farkındalık yaratabilmek için ”önce iş güvenliği” konulu fotoğraf yarışması düzenledik.

2. YARIŞMA ŞARTLARI:
Yarışmamız baskı fotoğraf dalındadır. Yarışmaya Renkli veya Siyah-Beyaz baskı fotoğraflar kabul edilecektir.

Katılım ücretsizdir.

Yarışmaya; Seçici kurul ve düzenleme kurulu üyeleri ile TFSF temsilcisi dışında tüm fotoğrafçılar katılabilir.
Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir. Sergileme almış veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılıma engel değildir.

Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz baskı fotoğrafla yarışmaya başvurabilir.
Fotoğraflar 20 cm X 30 cm boyutunda fotoğraf kağıdına basılı olmalıdır. Farklı boyutta olan ve bilgisayar yazıcısı çıktısı baskılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Fotoğraflar herhangi bir yüzeye yapıştırılmamalı, etrafında çerçeve ya da paspartu oluşturacak biçimde boşluk ya da çizgi bulunmamalıdır.

Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, imza ve tarih bilgisi bulunmamalıdır.
Fotoğraf üzerinde ışık, kontrast gibi kabul edilebilir nitelik, ölçü ve kriterlere uygun temel ayarlar dışında hiçbir dijital müdahale (Photoshop veya başka grafik resim fotoğraf işleme programı uygulamaları) kabul edilmeyecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan uluslararası herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın ulusal yarışmalarda sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan uluslararası herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon, almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.

Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

3. ESERLERİN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
Katılımcı kendisine 5 (beş) harf ve/veya rakamdan oluşan bir rumuz oluşturacaktır.
Gönderilecek her bir fotoğrafın arkasına, sağ alt köşesine bir etiket yapıştırılarak rumuz, sıra numarası, fotoğrafın adı katılım formundaki sırada ve aynı adda yazılacaktır. Örneğin “49gem-1-güvenlik”, “49gem-2-yok yere”, … gibi.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, MMO ve ATO tarafından sergilemek için tekrar bastırılacağından fotoğrafların birer sayısal (70 cmx100 cm ebadında basılacağı hesaplanarak her fotoğraf 254 dpi olacak şekilde) kopyaları jpg/JPEG formatında CD/DVD içinde fotoğraflarla birlikte teslim edilecektir. CD/DVD üzerine sadece rumuz yazılmalı içeriğindeki fotoğraflar baskılarla aynı sıra ve şekilde işaretlenmelidir.

Katılım formu küçük bir zarfa konularak ağzı kapatılacak ve bu zarfın üzerine yalnızca yarışmacı tarafından belirlenen rumuz yazılacaktır. Katılımcı ismi yazılmış zarf, CD/DVD ve fotoğraflar yarışmaya katılamayacaktır.
Katılım formunun bulunduğu zarf, CD/DVD ve fotoğraflar, ulaşım sırasında hasar görmeyecek biçimde paketlenip aşağıda belirtilen adrese son teslim tarihi saat 17.00’ye kadar posta veya kargo ile gönderilecek ya da elden teslim edilecektir. Posta/Kargo’daki gecikmeler ve olası hasarlardan düzenleme kurumu sorumlu olmayacaktır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar iade edilmez.

4. TELİF (KULLANIM) HAKKI:
TMMOB Makina Mühendisleri Odası katılımcıların ödül ve sergileme alan fotoğrafları ile ilgili izinler ve telif hakları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Katılımcı, yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflarının, isminin ve eser adının belirtilmesi koşuluyla, TMMOB ve TTB yayınlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitim, sanat vb etkinliklerde kullanım hakkını ve buna bağlı olarak Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince eserlerin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve gerekli diğer haklar için TMMOB ve TTB’ye izin verdiğini kabul eder. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte TMMOB ve TTB’nin olacaktır.

Ayrıca yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2015’te kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.

Yarışmaya fotoğraf gönderen katılımcılar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Son Katılım Tarihi : 31 Mart 2015 Salı saat 17.00
Değerlendirme Tarihi : 03 Nisan 2015
Sonuçların Duyurulması : 07 Nisan 2015
Ödül Töreni : 18 Nisan 2015

6. ÖDÜLLER:
Birinci : 1000.- TL
İkinci : 750.- TL
Üçüncü : 500.- TL
MMO Özel Ödülü : MMO armağan paketi ve plaket
Adana Tabip Odası (ATO) Özel Ödülü : ATO armağan paketi ve plaket
Sergileme (En fazla 30 adet) : 50.- TL

7. SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Can Mustafa EREN (Adana Tabip Odası, AFAD)
Hakan KALIPÇIOĞLU (İş Güvenliği Uzmanı)
Hüseyin ATICI (MMO Adana Şubesi)
Selami BÜYÜKNİSAN (AFIAP, AFAD)
Selçuk KADIOĞLU (FOTOĞRAFYA)
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Tahsin SEZER

8. YARIŞMA SEKRETERYASI:
Elif DOĞRUYOL
“İSİG Kongresi Fotoğraf Yarışması”
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Blv. No: 37/A 01170 ÇUKUROVA – ADANA
Tel: (+90) 322 232 64 20 FAKS: (+90) 322 232 64 19
E-posta: [email protected]

9. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/002 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

nineteen − 16 =