Önce Adalet Önce İnsan Kısa Film Yarışması

Kısa Film Yarışması
Önce Adalet Önce İnsan Kısa Film Yarışması

Adalet haklıyla haksızın ortaya çıktığı en hassas terazidir.
Adalet hakkı sahibiyle buluşturmanın yoludur.
Adalet devletin temel sütunu, milletin en büyük güvencesidir.

Adalet Bakanlığı olarak daima el üstünde tuttuğumuz adalet, vicdan, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramların sinema penceresinden, sinemanın özgün diliyle de ortaya konulmasını önemli buluyor, bu amaçla “önce adalet, önce insan” temalı bir Kısa Film Yarışması düzenliyoruz. Adalet kavramının, insan ve toplum vicdanındaki yansımalarının sinemacı gözüyle aktarılmasını önemli görüyoruz.

Önce adalet, önce insan.
Bu nedenle insan için adalet diyoruz; çünkü adalet var oldukça insan da onuruyla ve izzetiyle var olacaktır.
Millet ve medeniyet olarak, adaletin sadece kanun metinleriyle değil, aynı zamanda öncelikle hür akıl ve vicdanda da tecelli etmesi gerektiği düşüncesine inanan taraftayız.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş kısa filmleri bekliyoruz, sinemaya emek verenleri ve vermek isteyenleri yarışmamıza davet ediyoruz.

Yarışmaya, son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Dereceye girecek çalışmalar 30 Nisan 2021 günü kamuoyu ile paylaşılacak ve ödüller yine aynı gün takdim edilecektir.

ŞEKİL ŞARTLARI
a. Filmler en fazla 40 dakika uzunluğunda olmalıdır. (Animasyon şeklinde hazırlanmış filmler de yarışmaya başvurulabilir.)
b. Gösterim/ Başvuru kopyaları DCP (flat ise 1920xl080px, scope ise 2048x858px) ve/ya video (Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4) formatta hazırlanmalıdır.
c. Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye) bulunmalıdır, ç.Katalogda yer alacak Türkçe ve İngilizce kısa özet (elektronik ortamda) gönderilmelidir.
d. Press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler (varsa) gönderilmelidir.
e. Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda) gönderilmelidir.
f. Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), kısa biyografisi ve filmografisi (elektronik ortamda) gönderilmelidir.
g. Filmler 1 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır.
ğ.Filmler, Adalet Bakanlığı adına koordinasyon görevini yürütecek olan Eğitim Dairesi Başkanlığına elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, son seçenek olarak indirme linki göndermek suretiyle gönderilebilir.

KATILIM KURALLARI
a. Katılımcı olmak için herhangi bir şart bulunmamaktadır, herkes katılabilir.
b. Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.
c. Yarışmaya katılım için, filmin yasal sahibi olan yapımcının başvurusu gerekmektedir. Yapımcı, yönetmen ve senaristin 1 Adet, TC kimlik numarasının, açık iletişim adreslerinin bulunduğu fotoğraflı özgeçmişi filmle birlikte teslim edilmelidir.
ç.Filmlerle ilgili hukuki sorumluluk yapımcıya aittir. Filmlerde kullanılan ses, görüntü, efekt gibi unsurlarla ilgili telif ve temin sorumluluğu yapımcıya aittir. Yapımcı filmle ilgili olarak hukuki hakkını gösterir belgeyi başvurusuna ek olarak yapacaktır. Filmlerde gerçek ve tüzel kişilerin hakları korunmalıdır. Diğer yandan eserlerde ele alınan konuların hukuka aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.
d. Türkçe dışındaki diller için Türkçe alt yazı kullanılması gerekmektedir.
e. Jüri üyeleri kendi eserleriyle yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci derece yakınları da yarışmaya katılamazlar. Başvuru halinde filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
f. Yapımcının, başvuru tarihi ardından vefatı durumunda, eser dereceye girerse yasal mirasçıları ödülü alırlar.
g. Adalet Bakanlığı, ilk 10’a girecek filmler için gerekli gördüğünde yapımcıya uygun gördüğü gösterim ücretini ödemek kaydıyla, 1 yıllık süre ile gösterim hakkını kullanabilir. Yapımcı kendi haklarını bu süre zarfında kullanabilecektir.
ğ.Adalet Bakanlığı gerekli hallerde ve uygun göreceği ücret karşılığında ilk 10’a girecek filmlerden süresiz olarak, kurumun tanıtım ve reklamlarında kullanmak üzere kare ve kesitleri alabilir.
h. Adalet Bakanlığı yarışmada dereceye girecek eserlerle ilgili olarak; süresiz bir şekilde kendi teşkilatı, birimleri, ilgili ve bağlı kurumlan, adliyeler, yüksek yargı organları için uygun gördüğü yerlerde kar amacı taşımayan gösterim kararları alabilir. Bakanlık bu filmlerden süresiz olarak, kurumun tanıtım ve reklamlarında kullanmak üzere kare ve kesitleri alabilir. Tüm bunlar için yeni bir izin gerekmeyeceği gibi, mali bir yükümlülük de doğmaz. Bu süreçlerde yapımcı veya yapımcılar filmle ilgili olarak eş zamanlı olarak gösterim hakkına sahiptir. ı.Yarışmaya başvurmak, ilanda yer alan tüm şartların (belirtilen ve belirtilmeyen tüm hukuki sorumlulukların) kabul edilmesi anlamına gelecektir.

ÖDÜL
Birinci : 50.000 TL
İkinci : 40.000 TL
Üçüncü : 30.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ : 31 Mart 2021
YARIŞMA SONUÇLARI İLAN TARİHİ : 30 Nisan 2021

İLETİŞİM ADRESLERİ
Yazışma Adresi : Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Kat: 13
Yenimahalle / ANKARA
E-posta : film@adalet.gov.tr
İrtibat No : (0312) 204 12 72
(0312) 204 17 90 (0312) 219 75 92