Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans Öğrencilere Yönelik Deneme Yarışması

deneme yarışması
Yunus Emre

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ile Sudurağı Belediyesi tarafından Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilere yönelik düzenlenen “Söz, Varlık ve Türkçe” konulu Deneme Yarışması.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE SUDURAĞI BELEDİYESİ
TARAFINDAN DÜZENLENEN “SÖZ, VARLIK VE TÜRKÇE” KONULU
DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
Madde-1
Türkçeyi korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak; Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Sudurağı Belediyesi tarafından Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri arasında “Söz, Varlık ve Türkçe” konulu bir deneme yarışması düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN DAYANAĞI
Madde-2
“Söz, Varlık ve Türkçe” konulu deneme yarışması; Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin “Kültür Hizmetleri” başlıklı 16. maddesinin (b) bendine dayanmaktadır.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Madde-3
Yukarıda amacı ve dayanağı belirtilen yarışmanın konu başlıkları, kimlerin katılabileceği, yazılarda aranacak şartlar, başvuru şekli, metinlerin değerlendirilme aşamaları, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esaslar şartnamenin devamında açık olarak belirtilmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU
Madde-4
“Söz, Varlık ve Türkçe” ana başlığından hareketle aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir:
Dil ve millî kimlik ilişkisi,
Dil ve kültür ilişkisi,
Dilde yaşanan yabancılaşma karşısında toplumda Türkçe bilincinin oluşturulması,
Türkçeye sahip çıkma yönünde millî şuur oluşturulması ve dil seferberliği,
Dil ve kişilik gelişimi.

YARIŞMAYA KATILACAKLAR
Madde-5
1- “Söz, Varlık ve Türkçe” konulu deneme yarışmasına Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri başvurabilecektir.
2- Her öğrenci, yarışmaya tek bir deneme metniyle katılabilecektir. Birden fazla metin gönderen öğrencilerin başvuruları reddedilecektir.
3- Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında iki aşamalı bir başvuru yolunu takip edeceklerdir. İlk olarak, bilgisayar ortamında yazdıkları metinleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresine göndereceklerdir. Metinde öğrencilerin gerçek isimleri geçmeyecek olup ilk sayfanın sağ üst köşesine sadece bir rumuz ekleyeceklerdir. İkinci aşamada öğrenciler, metnin çıktısını bir dosya içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ileteceklerdir. Ekte yer alan taahhütnameyi elle doldurup kapalı bir zarfa koyarak bahsi geçen dosyanın içine yerleştirmeyi de ihmal etmeyeceklerdir. Yukarıda anlatılan iki aşamayı başarıyla tamamlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yarışmayı takip etmekle görevlendirilen personelin ve Yarışma Değerlendirme Kurulu’nu oluşturacak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarının birinci derecede yakını olan kişiler yarışmaya katılamayacaktır.
5- Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında ulaşmayan metinler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk öğrenciye aittir.
6- Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMAYA KATILACAK METİNLERDE ARANACAK ŞARTLAR
Madde-6
1- Deneme metinleri; Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Paragraf girintisi 1,25 cm olacak; her satırın önünde ve arkasında 3nk boşluk bırakılacaktır. Kenar boşlukları ise her yönden 3 cm olarak ayarlanacaktır.
2- İlk sayfanın sağ üst köşesinde metin sahibinin rumuzu yer alacaktır. Rumuzun hemen alt satırında ise ortalı hâlde metnin başlığı bulunacaktır. Rumuzun ve başlığın tamamı kalın/bold olacak ve sadece ilk harfi/harfleri büyük yazılacaktır.
3- Metinler, 500-1000 kelime arasında olacaktır.
4- Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (2012 basımı) esas alınacaktır.
5- Metinler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş metinler bu yarışmaya katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca intihal yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal takip başlatılacaktır.
6- Yarışmaya katılan metinler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

DÜZENLEYİCİ KURUM
Madde-7
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Sudurağı Belediyesi.

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Madde-8
1- Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında metinlerini ileteceklerdir. Yarışmanın bütün sekreterya işlemleri, öğrencilerin metinlerini e-posta gönderecekleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresinin oluşturulması ve yönetilmesi, şahsen veya posta yoluyla gelecek olan metin çıktılarının teslim alınması Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.
2- Yarışma Değerlendirme Kurulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları arasından seçilecektir.
3- Dereceye giren isimler, yarışma takviminde belirtilen tarihte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ve Sudurağı Belediyesinin resmî internet adreslerinden ilan edilecektir.
4- Yarışmaya gönderilen bütün metinlerin telif hakları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına aittir. Adı geçen Daire Başkanlığı, uygun gördüğü metinlerin basılı hâlde veya internet ortamında yayınlaması hakkını saklı tutar. Ayrıca, dereceye giren metinlerin kısmen veya tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara özel bir ödemede bulunulmayacaktır.
5- Yarışmada en yüksek puanı alan ilk 3 metin ile teşvik ödülüne layık görülen 1 metnin sahipleri, ödüllerini ileride duyurulacak bir tarih ve yerde gerçekleştirilecek törenle alacaklardır.

ÖDÜLLENDİRME
Madde-9
Yarışmada dereceye giren öğrenciler, aşağıda belirtilen ödüllerden birini almaya hak kazanacaklardır:
Birincilik Ödülü : 3.500 TL
İkincilik Ödülü : 2.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.500 TL
Teşvik Ödülü : 1.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ
Madde-10
Yarışma takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Başvuruların Başlama Tarihi 02 Ağustos 2021
Son Başvuru Tarihi 21 Ekim 2021*
Değerlendirme Sonuçlarının Yayınlanması 12 Kasım 2021
Ödül Töreni İleride duyurulacak bir tarih ve yerde yapılacaktır.
* Söz konusu tarihte yapılacak başvuru ve gönderiler, belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır.

İRTİBAT BİLGİLERİ
Madde-11
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yunus Emre Yerleşkesi 70100/KARAMAN
Telefon : 0338 226 20 80
Belgegeçer : 0338 226 20 74
E-posta : sks@kmu.edu.tr

Derviş Mehmet CEYHAN Prof. Dr. Namık AK
Sudurağı Belediye Başkanı Rektör

EK:

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE SUDURAĞI BELEDİYESİ
TARAFINDAN DÜZENLENEN “SÖZ, VARLIK VE TÜRKÇE” KONULU
DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAAHHÜTNAME

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Sudurağı Belediyesi tarafından Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri arasında düzenlenmiş olan “Söz, Varlık ve Türkçe” konulu deneme yarışması için yazdığım metinden telif ücreti talebimin olmadığını, metnimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olduğunu, yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına kendi rızamla devrettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİNİN
Yarışmada Kullandığı Rumuzu
Gerçek Adı ve Soyadı
Üniversitesi/Birimi/
Bölümü veya Programı

İkametgâh Adresi

E-posta Adresi @
Cep Telefonu
İmzası

Taahhütnamenin Eki: Başvuru sahibinin halen öğrenci olduğunu gösteren, son on beş (15) gün içerisinde alınmış 1 (bir) adet ıslak imzalı/ mühürlü öğrenci belgesi. (E-devlet üzerinden alınacak öğrenci belgeleri de kabul edilecektir.)