OMÜ Proje Pazarı 2015

OMÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı 5 Kasım 2015 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre Kültür Merkezinde yapılacaktır.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(2015 PROJE PAZARI YÖNERGESİ)

1. Amaç:
Ar-Ge ve Girişimcilik Proje Pazarı ile katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, müteşebbisliğin geliştirilmesi, sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerin, Ar-Ge kuruluşları ve teknopark çalışanlarının bir araya getirilerek aralarındaki iletişimin arttırılması, öğrencilerin teşvik edilmesi ve proje kültürünün yaygınlaştırılması hedefi ve bölgedeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bölgede bilgi ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölgedeki akademisyenleri bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğine farkındalığı artırmak, akademisyenlerde proje kültürü oluşturmak ve ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla; “OMÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenecektir.

2. Konu:
Proje Pazarı Etkinliği, “Sağlık Ekipmanları Sektöründe” yapılacak olup içerikle ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Konusuna bakılmaksızın katılım koşullarını yerine getiren tüm projeler değerlendirmeye alınacaktır.

3. Proje Pazarı Katılımcıları:
Proje Pazarına başvuru yapılacak projenin daha önceden herhangi bir proje pazarına katılmamış olması gerekmektedir. Proje Pazarına akademisyenler, araştırmacılar, sanayiciler, Ar-Ge merkezleri, lisans – yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenciler bireysel veya grup olarak katılım sağlayabilirler. Grup olarak katılımlarda, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. Proje başvurusu ile ilgili bir sınırlandırma yoktur. Bireyler çok sayıda proje başvurusu yapabilirler.

4. Başvuru Koşulları:
4.1. Başvurular online olarak projepazari.omu.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.
4.2. Yarışmaya katılmak isteyenler proje önerilerini en geç 12 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar kadar projepazari.omu.edu.tr adresinden online başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.
4.3. Poster: Kabul edilen projelerin posterleri (boy 80cm x en 110 cm ebatlarında) bastırılıp, etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir. Poster sunumu PDF formatında, 1 sayfayı ve 10 MB’ı aşmayacak şekilde dikey olarak hazırlanmalıdır.
4.4. Katılım Masrafları: Ön Değerlendirmede başarı gösteren her bir proje önerisi için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) tarafımızca karşılanacaktır. Proje paydaşı (ortak) kurumların katılımcı masrafları kendi kurumları tarafından karşılanması beklenmektedir. Grup katılımlarında, bir proje için sadece bir kişinin katılım masrafları tarafımızca karşılanır. Sanayici ve profesyonel olarak çalışan firma çalışanları ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri karşılar. Ulaşım masraflarında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.
4.5. Proje başvurusunda belirtilen bütün bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü yasal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
4.6. Proje önerilerinde sayı sınırı yoktur.
4.7. Katılımcılara etkinlik sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.
5. Takvim:
Proje Pazarı Son Başvuru Tarihi :12 Ekim 2015
Ön Değerlendirmeyi Geçen Projelerin Duyurulması :15 Ekim 2015
Proje Pazarı Etkinlik Tarihi :5 Kasım 2015

6. Projelerin Değerlendirilmesi:
Proje Ön Değerlendirme Kurulundan gelen değerlendirme sonuçlarına göre başvuran projenin Proje Pazarı Etkinliğine davet edilip edilmeyeceği belirlenir. 12 Ekim 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön Değerlendirmede başarı gösteren projeler 5 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan Değerlendirme Toplantısı’nda sunumlar eşliğinde dinlenecektir.

7. Değerlendirme Kriterleri:
Proje Pazarı’na katılım için başvuran projelerin sergilenmek üzere seçilmesinde Proje Değerlendirme Kurulu tarafından dikkat edecek hususlar: Projelerin sağlayacağı katma değer, inovasyon değeri, bilimsel olarak uygulanabilirliği, sanayide uygulanabilirliği, özgünlüğü olacaktır.

8. Ödül:
Proje Pazarı’nda değerlendirmeye alınan projelerden en yüksek puanı alan ilk üç proje aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.
Birincilik ödülü : 8.000 TL
İkincilik ödülü : 4.000 TL
Üçüncülük ödülü : 2.000 TL

http://projepazari.omu.edu.tr/