“OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü” logo tasarım yarışması

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Konu: “OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü” logo tasarım yarışması.

Amaç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğünün ülkemiz genelinde tanınım ve bilinirliğinin
sağlanması amacıyla anlaşılabilir, özgün, estetik ve akılda kalıcı bir şekilde temsil edecek bir logo‘ nun
özgün tasarımını yapmak.
Katılım Şartları:
1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi, çalışanı, emeklisi veya mezunu olmak.
2. Yarışmaya değerlendirme jüri üyelerinin eşleri ile birinci derece yakınları, jüri çalışmalarının herhangi bir
bölümüne katılanlar, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve
onaylamakla görevli olmamak.
3. Yarışmaya en fazla 3 çalışma ile katılınabilir.
4. Yarışmaya katılmak için Üniversitemiz tarafından hazırlanmış başvuru formunun, eksiksiz ve doğru
olarak doldurularak, logo çalışması ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
5. Yarışmaya başvuruda 6 karakterden (rakam veya harf) oluşan bir “rumuz” kullanılacaktır.

Eserlerde Aranacak Şartlar:
1. Yarışmaya katılacak logo tasarımlarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü ve
işlevi öncelikli düşünülmelidir.
2. Eser A4 beyaz kağıt üzerine hazırlanacak tasarımların uzun kenarı 15 cm olan renkli çalışması ve aynı
kağıt üzerine, 2 cm renkli, 2cm siyah beyaz tasarımların da yerleştirilmesi gerekmektedir. Çalışmalar
paspartu yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır. Çalışmalar A4 kağıt üzerine renkli basımı ve bir
CD içerisine kaydedilen vektörel formatıyla birlikte teslim edilecektir.
3. Tasarımcı tarafından çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklamalar, çalışma ile beraber ayrı
bir A4 kağıda yazılıp verilecektir.
4. Çalışmaların arkalarına rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır. Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD,
ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine de aynı 6 rakam
ve/veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır.

Diğer Hükümler:
1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk
kabul etmemektedir.
2. Dereceye girsin veya girmesin, logo olarak kullanımı kabul edilsin veya edilmesin yarışmaya katılan
bütün eserlerin fikri, mülki, temsil vb. tüm hakları Ondokuz Mayıs Üniversitesine geçecek, eserler
üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir.
3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yarışmaya katılan eserlerin; yazı, afiş, katalog, broşür, kitapçık, görsel,
dijital ortam, internet ortamı vb. her türlü şekilde kullanım hakkına sahip olacaktır.
4. Eserler daha önce herhangi bir yerde kısmen veya tamamen yayınlanmamış olmalıdır.
5. Eserler özgün olmalı, herhangi bir eserden kopya olmamalı ve çağrışım yapmamalıdır.
6. Eserlerin hazırlanması aşamasındaki tüm giderler eser sahibine ait olacaktır.
7. Mezunlar Koordinatörlüğünün amaç, kapsam ve faaliyet alanlarının bulunduğu Yönergeye
http://www.omu.edu.tr/yonergeler/ web adresinden ulaşılabilir.
8. Yarışmaya katılanlar, yukarıda belirtilen şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Ödül: 750,00 TL olup ayrıca plaket ve başarı belgesi verilecektir.

Başvuru:
1. Başvurular http://sks.omu.edu.tr/ web adresinden alınacak başvuru formları ile yapılacaktır.
2. Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden, kargo veya posta ile
gönderilecektir. Posta veya kargoda meydana gelebilecek gecikme hasar ve kayıplardan Üniversitemiz
sorumlu olmayacaktır.
Yarışma Takvimi:
Başvuru Tarihi: Yarışmaya en son eser gönderim tarihi 27 Aralık 2013
Seçici Kurulun Değerlendirmesi: 30 Aralık 2013 – 17 Ocak 2014
Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar 20 Ocak 2014 tarihinden itibaren http://www.omu.edu.tr/ ve
http://sks.omu.edu.tr/ adreslerinde yayınlanacaktır.

Şartnameyi okudum ve kabul ediyorum. Tarih:……/../20.. Adı ve Soyadı:…………………
İmza :

Logo Tasarım Yarışması Katılım Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin