Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması

Ömer Seyfettin
Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ

Ölümünün 100’üncü Yılında

ÖMER SEYFETTİN HİKÂYE YARIŞMASI

1.AMAÇ

Vefatının 100. yıldönümü vesilesiyle, Türk edebiyatının ve Türk dilinin en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden bir olan Ömer Seyfettin’i anma ve anlama çerçevesinde; gençlerimize edebiyatı, hikâyeciliği sevdirmek ve onları yazmaya teşvik etmektir.

2.KONU

“Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması”nın ana teması ‘”VATAN SEVGİSİ”dir.

Bu kapsamda, millî ve manevi değerlerimizi oluşturan vatan, toprak, bayrak, millet, dil, tarih gibi unsurları vurgulayan konular ele alınacaktır.

3.YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma, Türk Ocakları Sanat Edebiyat Kurulu tarafından organize edilerek yürütülecektir.

4.KATILMA ŞARTLARI

Yarışmaya lise öğrencileri katılabilir.
Her yarışmacı, yarışmaya en fazla 2 (iki) hikâye ile katılabilir.
Hikâyeler daha önce bir yarışmaya katılmamış ve basılıp yayınlanmamış olmalıdır.
Yarışmaya gönderilen hikâyelerin hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin, hikâyenin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda hikâye sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya son teslim tarihinde Türk Ocakları Genel Merkezine ulaşmayana eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Yarışmaya gönderilen hikâyeler, değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.
Seçici kurulun yayımlamaya değer bulduğu hikâyelerin kitap hâline getirilmesi ve/veya bir dergide yayımlanması organizasyonun takdirindedir. Yarışmacı eserin yayımlanmasını kabul etmiş sayılır.
Başvuru sahibi/yarışmacı yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

5.YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERDE ARANACAK ŞARTLAR

Hikâyelerin ana teması “VATAN” olup hikâye yukarıda belirtilen unsurlar ile ilgili olmalı, Türkçe yazılmalıdır.
· Hikâye, Türk dilinin özgünlüğü korunarak yazılmalıdır.

· Hikâye A4 boyutunda kâğıtta en az 3, en fazla 10 sayfa yazılmalıdır.

· Yarışmaya katılacak hikâyeler times new roman yazı karakterinde, 12 punto, 1.5 satır aralığı ile yazılıp A4 boyutunda kağıda 2 kopya hâlinde çıktısı alınmalı, üzerinde isim yazmayan zarfa konularak teslim edilmelidir.

· Dosyanın ve her hikâyenin sağ üst köşesinde yarışmacının rumuzu yer almalıdır.

· Yarışmacının bir sayfayı geçmeyen öz geçmiş bilgisi ile iletişim bilgileri aynı zarf içerisinde dosyaya eklenmelidir. Zarfın üstünde sadece rumuz yer almalıdır.

· Yarışmaya katılacak eserler 2 nüsha olarak bir zarfa konulmalı, özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin bulunduğu zarfla birlikte, büyük bir zarf içinde aşağıdaki başvuru adresine kargo ile gönderilmelidir.

Yarışmanın son başvuru tarihi 01 Eylül 2020’dir. Bu tarihe kadar ulaştırılmayan hikâyeler, incelemeye alınmayıp yarışma dışı kalacaktır.

6.ÖDÜLLER

Birincilik ödülü : 5.000 TL

İkincilik Ödülü : 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL

Mansiyon : Mansiyon kazanan yarışmacılara Türk Yurdu yayınlarından oluşan kitap seti hediye edilecektir.

7.SEÇİCİ KURUL

Adnan Şenel

Ali Osman Mola

Dursun Kuveloğlu

Emine Özgenç

Kamuran Özaktürk

Nazmi Şimşek

Nermin Akkan

Şenay Eser

Turgay Bostan

Veysel Tekelioğlu

Zeki Gürel

Başvuru Adresi:

Türk Ocakları Genel Merkezi

Türk Ocağı Caddesi, Osman Turan Sokağı, Nu: 1

Balgat / Ankara / Türkiye