Okyanus Zekâ ve Yetenek Testi

Okyanus Zekâ ve Yetenek Testi, 6-11 yaş arasındaki çocukların;
•Şekil ve görsel algısını,
•Dikkat ve hafıza gücünü,
•Mantık ve akıl yürütme becerisini,
•Çoklu zekâ yeteneğini
•Bilimsel okuryazarlığını
•Resim, Müzik, Sportif yeteneğini
ölçüp, üstün olma potansiyelini belirleyen bir dizi zekâ ve yetenek testidir.

Bu Testi Yaptırmanız İçin 3 Neden!

Bu testi yaptırdıktan sonra eğer çocuğunuz üstün zekâlı ve yetenekli ise özel bir eğitim alarak;
1. Mutlu olur!Kendi düzeyindeki zihin akranlarıyla birlikte olan öğrenciler daha mutlu olurlar.
2. Başarılı Olur!Sahip oldukları yeteneklere göre eğitim alan çocuklar daha başarılı olurlar.
3. Öğrenimleri Boyunca Okuldan Sıkılmaz!Üstün zekâlı ve yeteneklilere uygun farklılaştırılmış eğitim müfredatı ve uzman eğitim kadrosuyla öğrenimine devam eden öğrenciler okuldan sıkılmazlar.

TEST HAKKINDA

Test Tarihi / Saati: 12 Nisan 2014 Cumartesi / Saat: 10.00
Test Yeri: Bahçeşehir Okyanus Koleji ve Ataşehir Okyanus Koleji
Sınav Süresi: 120 dakika
Test İçeriği: Öğrenci katılım sayısına bağlı olarak iki farklı zaman dilimi sunulmaktadır. Katılım durumuna göre öğrencinin uygulamaya katılacağı periyot tercihi dikkate alınacaktır.

1. PERİYOT:
• 09.30 Okula geliş ve yönlendirme (Öğrencileri uygulama alanına veliler seminere katılacakları konferans salonuna yönlendirilirler.)
• 10.00-12.00: Uygulama

2. PERİYOT:
• 13.00 Okula geliş ve yönlendirme (Öğrencileri uygulama alanına veliler seminere katılacakları konferans salonuna yönlendirilirler.
• 13.30-15.30: Uygulama

Önemli Uyarı:
• Öğrencilerin son 1 ay içerisinde alınmış EKG raporunu da içeren bir Sağlık Raporu getirmeleri gerekmektedir.
• TC kimlik kartı ya da okul kimlik kartı ile teste giriş yapılır.
• Öğrenciler, test saatinden 30 dakika önce test yerinde hazır bulunmalıdırlar.
• Okyanus Koleji öğrencileri bu sınava katılamazlar.
• Sınıflara telefon, bilgisayar özelliği bulunan her türlü elektronik aygıt, zamanı gösterme dışında işlevi bulunan saat, müsvedde kâğıt, defter, kitap vb. getirilemez.
• Görsel Sanatlar uygulaması için (gerekli) malzemeler okul tarafından verilecektir.
• Öğrenciler eşofman ve spor ayakkabı ile gelmelidirler, yanlarında yedek bir takım kıyafet getirmeleri faydalı olacaktır.

Okyanus Zekâ ve Yetenek Testi Aşamaları

Bu test, Okyanus Kolejleri Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Ana Bölüm Başkanlığı tarafından geliştirilen iki aşamalı bir testtir.

1. Aşamada :
• Şekil ve görsel algı,
• Dikkat ve hafıza gücü,
• Bilimsel okur yazarlık,
• Mantık yürütme becerisi(ler)nin ölçüldüğü test uygulanır.

2. Aşamada :
• Çoklu Zekâ Envanteri,
• Görsel Sanatlar Becerisi,
• Sportif Beceriler,
• Müzik ve Ritim Becerilerinin uygulamalı olarak ölçümü yapılır.

Çoklu Zekâ Envanteriyle, sahip olunan farklı zekâ türleri içinde en baskın olanın tespiti esastır.

Görsel Sanatlar Uygulamaları ile üç boyutlu düşünebilme ve bunu yansıtabilme becerileri ölçülür. (Görsel Sanatlar Uygulamalarında gerekli malzemeler okul tarafından sağlanacaktır.)

Sportif Beceriler ile temel jimnastik duruşları, yatay dikey sıçrama, esneklik, denge, algılama, genel koordinasyon, hız reaksiyon hızı, kol hareket sürati, vücut kitle endeksi hesaplanır. (Öğrencilerin eşofman ve spor ayakkabı ile gelmeleri, yanlarında da bir set yedek kıyafet bulundurmaları gerekmektedir.)

Müzik ve Ritim Becerileri uygulamasıyla gerekli temel ses kavramları, kulak, ritim uyumlulukları ölçülür.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme 1. ve 2. aşama uygulamalarının genel ortalaması alınarak yaplır.

19 Nisan 2014 tarihinden sonra katılımcılar arasında belirlenen kriterleri sağlayan öğrenciler , telefonla aranarak randevu verilmek suretiyle Wisc-r Zekâ Testi yapılmak üzere davet edilir.

Wisc-r Zekâ Testi, sertifikalı ve alanında uzman psikologlar tarafından yapılacaktır.

Wisc-r Zekâ Testi’ne katılan öğrencilerin velisine sonuçlar telefonla bildirilecektir.

Online Başvuru : http://www.okyanuskoleji.k12.tr/zekaveyetenektesti/