Okyanus Kolejleri Yetenek Gelişim Akademisi Kayıtları Başladı

YETENEK GELİŞİM AKADEMİSİ NEDİR?

Çocukların akademik derslerden bağımsız olarak bilişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek adına alanında uzman kişilerce hazırlanmış ve yürütülen , 7-11 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği bir gelişim programıdır. YGA eğitim programı uygulanan eğitim-öğretim müfredatından bağımsız olmasına karşın, çocukların öğrendikleri becerileri okul hayatlarına kolayca uyarlayabilmelerini sağlar.

PROGRAMIN AMACI

YGA’nın amacı çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra yaratıcılık, eleştirel düşünme becerileri ve sosyal duygusal gelişimlerinin ele alındığı, yapılandırmacı eğitim modelini içeren eğlenerek öğrenebilecekleri bir eğitim ortamı yaratmaktır.

YETENEK GELİŞİM AKADEMİSİNİN ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI KATKILAR

YGA’ya katılan çocuklar, alanında uzman kişiler tarafından sunulan bilişsel ve duyuşsal alanlarda gelişimi sağlayacak dersler hakkında bilgi sahibi olurlar ve o alanı deneyimleme fırsatı yakalarlar. YGA entelektüel bilgi birikimi ile olayları sorgulayan, analiz ederek değerlendiren ve karar verebilen bireyler yetiştirmek için fırsatlar yaratır. Değişen dünyamızda çocukların sosyal çevreye uyum sağlama sürecini hızlandırabilmesi için çocuğa ön bilgiler sağlar. Bu dersleri alan öğrencilerin zihinsel potansiyallerinin olumlu yönde geliştiği gözlemlenmektedir.