Okyanus Kolejleri 7. Sınıflar Arası V. Münazara Turnuvası

Münazara Turnuvası

OKYANUS KOLEJİ “7.SINIFLAR ARASI V. MÜNAZARA TURNUVASI” ŞARTNAMESİ

AMAÇ
Öğrencilerin, özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini
sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları
problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri istatistiki bilgilerle
savunabilmelerini alışkanlık haline getirmek, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve
antitezler üretme konusunda becerilerini geliştirmelerine ortam hazırlamaktır.

KAPSAM
V. Münazara Turnuvası, Okyanus Kolejleri 7. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

DAYANAK
13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

GENEL ESASLAR
– Münazara Turnuvası Okyanus Koleji Türkçe zümresi koordinesinde yürütülecektir.

– Turnuva, Okyanus Koleji öğrencilerine açık olup Okyanus Kolejine kayıtlı olmayan
öğrenciler katılamayacaktır.

– Münazara hakkında teknik bilgilendirmeler Türkçe öğretmenlerince yapılacaktır.

– Turnuva, belirlenen farklı konular çerçevesinde, verilen takvime göre
yürütülecektir.

– Turnuva, Okyanus Koleji 7.sınıfları arasında gerçekleşecektir.

– Münazaraya katılım grup halinde gerçekleşecektir. 7. sınıflardan 4 yarışmacı ve 1
grup sözcüsü olmak üzere 5 kişilik bir grup oluşturulacaktır. En az iki 7. sınıfı olan
kampüsler kendi içlerinde yarışıp şube birincisi olan grup belirlenecektir. Tek yedinci
sınıfı olan kampüslerin oluşturduğu grup doğrudan bir üst tura yükselecektir.
Eşleşme sayılarından kaynaklı çeyrek final ön eleme turnuvasında bir grubun tek
kalmasından dolayı doğrudan çeyrek finale, çeyrek finalde de bir grubun tek
kalmasından dolayı doğrudan yarı finale yükselme olur. Bu gruplar kura ile
belirlenecektir.

– Münazara Turnuvası için öğrenci seçme ve münazara grubunun oluşturulması
Türkçe öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.

– Okyanus Koleji İstanbul dışı kampüslerinde; bir ilde 2 ve daha fazla kampüs varsa
turnuva bu kampüsler arasında, bir ilde tek kampüs varsa turnuva 7.sınıflar
arasında gerçekleşecektir.

– Hangi iki grubun karşılaşacağı ve konunun tezi ve antitezinin hangi gruba verileceği
kura ile belirlenecektir. Münazaralar, 5 karşılaşmada aşağıdaki konulardan
yapılacaktır.

Kampüs birincilerinin seçimi konusu
TEZ: Parayı kazanır kazanmaz harcamalıyız.
ANTİTEZ: Parayı kazanır kazanmaz harcamamalı biriktirmeliyiz.
TEZ: Cep telefonu aile ve arkadaşlık ilişkilerine zarar veriyor.
ANTİTEZ: Cep telefonu aile ve arkadaşlık ilişkilerini pekiştiriyor.

Çeyrek final ön eleme konusu
TEZ: En iyi öğrenme okuyarak yapılan öğrenmedir.
ANTİTEZ: En iyi öğrenme dinleyerek yapılan öğrenmedir.

Çeyrek final konusu
TEZ: Toplumların gelişmesi sanatla olur.
ANTİTEZ: Toplumların gelişmesi bilimle olur.

Yarı final konusu
TEZ: Müstakil evlerde yaşamak bireylerin psikolojisini olumlu etkiler.
ANTİTEZ: Toplu konutlarda yaşamak bireylerin psikolojisini olumlu
etkiler.

Final konusu
TEZ: Türkçeye yabancı dillerden kelime alınması milli benlik üzerine
kötü etki yapar.
ANTİTEZ: Türkçeye yabancı dillerden kelime alınması dilimizi
zenginleştirir.