Okyanus Kolejleri 7. Sınıflar Arası IV. Münazara Turnuvası

Okyanus Kolejleri 7. Sınıflar Arası IV. Münazara Turnuvası

OKYANUS KOLEJLERİ
“7.SINIFLAR ARASI IV. MÜNAZARA
TURNUVASI” ŞARTNAMESİ

AMAÇ
Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini
geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına,
kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme
alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek
amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalar düzenlenebilir.

KAPSAM
IV.Münazara Turnuvası, Okyanus Kolejleri 7. Sınıf öğrencilerinikapsamaktadır.

DAYANAK
08/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

GENEL ESASLARI
1. Münazara Turnuvası kademe müdürlerinin başkanlığında oluşturulacak “ Türkçe Zümresi”
koordinesinde yürütülecektir. Turnuva, Okyanus Kolejleri öğrencilerine açık olup Okyanus
Kolejleri’ne kayıtlı olmayan öğrenciler katılamayacaktır.
2. Münazara hakkında teknik bilgilendirmeler Türkçe öğretmenlerinceyapılacaktır.
3. Münazaralar, belirlenen farklı konular çerçevesinde, verilen takvime göreyürütülecektir.
4. Yarışmaya katılım grup halinde gerçekleşir. 7. Sınıflarımızdan 4 yarışmacı ve 1 grup
sözcüsü olmak üzere 5 kişilik bir grup oluşturulur. En az iki 7. sınıfı olan şubeler kendi
içlerinde yarışıp şube birincisi olan grup belirlenecektir. Tek yedinci sınıfı olan şubelerimizin
oluşturduğu grup doğrudan bir üst tura yükselecektir. Eşleşme sayılarından kaynaklı Çeyrek
Final Ön Eleme Turnuvası’nda bir grubun tek kalmasından dolayı doğrudan Çeyrek Finale,
Çeyrek Finalde de bir grubun tek kalmasından dolayı doğrudan Yarı Finale yükselecektir. Bu
gruplar kura ilebelirlenecektir.
5. Münazara Turnuvası için öğrenci seçme ve münazara grubunun oluşturulması Türkçe
öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.
6. Hangi iki grubun karşılaşacağı ve konunun tezi ve antitezinin hangi gruba verileceği kura ile
belirlenecektir. Münazaralar, 5 karşılaşmada aşağıdaki konulardanyapılacaktır.
7. Bornova – Mavişehir, Eryaman – İncek ve İnegöl –Nilüfer kampüslerimiz önce şube
birincilerini belirleyecek sonra da kendi illerindeki diğer şube ile final yapacaklardır.
Konyaaltı, Adana ve Tatvan şubelerimiz ise kendi içlerinde şube birincisini belirleyecektir.

JÜRİ ÜYELERİ
Münazara Turnuvası jüri üyeleri, kademe yöneticileri başta olmak üzere Türkçe ve Sosyal Bilgiler
öğretmenlerinden oluşan toplam üç kişiden oluşur.

MÜNAZARA TURNUVASI’NIN UYGULAMA AŞAMALARI
1. Münazaralar ikişerli gruplar halinde düzenlenir. Karşılaşmalarda dereceye giren gruplar
verilen konuyu tartışırlar.
2. Münazaraya başlamadan önce Türkçe öğretmenleri tarafından öğrenciler, yarışmanın işleyişi ve
puanlama ile ilgili bilgilendirilir.
3. Yarışmalarda bilgisayar ile sunum yapılmayacaktır. Ancak görsel malzeme ( kitap, gazete, afiş,
dergi vb.) kullanılabilir.
4. Münazaraya hangi grubun önce başlayacağı, yarışma başlamadan hemen önce jürinin
önünde grup sözcülerinin çekeceği kura ile belirlenecektir.
5. Münazara sırasında, yarışmacılar kendi aralarında belirledikleri sıra ile karşılıklı olarak 5’er
dakikalık 1. tur konuşmalarını yaparlar. 1. tur sonunda grup sorularını değerlendirmek için
gruplara 5 dakika süre verilir.
2. turda grup sözcüleri bir defa daha söz alarak yedişer dakika içinde yapılan eleştirileri
cevaplayıp eksik bırakılan bilgileri tamamlar.
6. Kampüs kademe yöneticileri tarafından okulda görevli bir öğretmen sunuculuk yapmak
ve konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzeregörevlendirilecektir.
(Toplam yarışma süresi: 4 x 5=20 +7=27 x 2=54 +5=59 dk.)
(Not: Konuşma esnasında, zamanla ilgili uyarı son bir dakika içinde yapılır.)
7. Münazaralarda her konuşmacı, jüri tarafından ekte gönderilen forma göredeğerlendirilecektir.
8. Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda bulunanların huzurunda
yapacak ve sonucu açıklayacaktır.
9. Jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabuledilmeyecektir.
10. Kademe yöneticileri münazara etkinliğine katılan her bir öğrenciye katılım belgesiverecektir.
11. Münazara turnuvası ödülleri aşağıdaki gibidir.

Kampüs birincisi olan takımlara 5 Okyanus Yıldızı
Çeyrek final ön elemeyi kazanan takımlara 10 Okyanus Yıldızı
Çeyrek finali kazanan takımlara 15 Okyanus Yıldızı
Yarı finali kazanan takımlara 20 Okyanus Yıldızı
Finalde kazanan takıma 30 Okyanus Yıldızı

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ
Jüri üyelerinin her birinin yarışmacılara verdiği puanlar birleştirilir, puanların ortalaması alınır ve kazanan
taraf belirlenir. Buna göre her bir grubun puanlarının toplamı 500’ü geçmeyecektir.