Okyanus Koleji Ortaokul Genç Yetenekler Yarışması

Okyanus Koleji Ortaokul Genç Yetenekler Yarışması

Okyanus Koleji Ortaokul Genç Yetenekler Yarışması, genç yetenekleri keşfetmeyi, onlara yeteneklerini sergileme fırsatı vermeyi ve Yetenek Merkezli Eğitim Modelini önemini ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.

Yarışmaya özel tasarlanan web sitesi ve online katılım imkanı, yarışmanın geleneksellik kazanmasında önemli katkı sağlayacaktır.

Her öğrenci için kendisini, öğretmenini ve kampüsünü temsil edeceği fırsat, büyük bir motivasyon ve gurur kaynağıdır. Performans deneyimi, özgüven ve başarıyı besleyen, kişisel gelişime katkı sağlayan en etkin tecrübelerden biridir. Binlerce kişi tarafından izlenmek, beğeni almak her genç yetenek için değerli bir tecrübe olmaktadır.

2017 Genç Yetenekler Yarışması’na, sadece Okyanus Kolejleri’ne kayıtlı 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.

AMAÇ
Öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, ilgi istidat ve kabiliyetlerini sergilemek, sanat ortamımıza seviye ve canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmak, yeteneklerini göstermesine olanak sağlamak, sosyal aktivitelere katılımlarını teşvik etmek ve okul içi motivasyonu amacıyla düzenlenmiştir.

DAYANAK
13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

KONU
Piyano
Gitar
Keman
Yan Flüt
Ses (türkçe)
Vurmalı çalgılar
Resim
Karikatür
Fotoğrafçılık
Moda tasarımı
Ebru
Şiir
kategorilerinde performans sergilemek

HEDEF KİTLE
Okyanus Kolejleri’ne kayıtlı 5., 6., 7. ve 8. sınıfta eğitim öğretim gören tüm öğrenciler

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Sadece Okyanus Kolejleri 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.
Yarışmacılar en fazla bir kategoriden yarışmaya katılabilirler.
Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılınabilir.
Yarışma eleme usulü ile yapılacaktır. Toplam 3 tur sonunda yarışma bitirilecektir. Yarışma ön eleme, birinci tur ve final olarak üç bölümden oluşacaktır.
Yarışma jürinin denetiminde yapılacaktır.
Yarışmacıların sahnede kalacağı süre en fazla 5 dakika ile sınırlıdır. Grubun veya bireyin performansına göre seçme kurulu süreyi uzatabilecektir.
Başvuru formlarını zamanında ve eksiksiz teslim eden yarışmacılar ön elemede yarışmaya hak kazanacaktır.
24 ŞUBAT 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Başvurular iki aşamalı gerçekleşecektir.İlk aşama www.okyanusgençyetenekler.com internet adresi üzerinden alınacak.İkinci aşama başvuru formunu eksiksiz doldurup 24 Şubat 2017 tarihine kadar kademe yöneticilerine teslim edilecektir.
Yarışmaya başvurmuş tüm yarışmacılar yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Dönemi : 1 OCAK – 19 OCAK 2018
Kampüs Finali : 1 ŞUBAT – 28 ŞUBAT 2018
İzmir ve Ankara Finali : 5 MART – 23 MART 2018
Final : 28 NİSAN 2018
Ödül Töreni : 12 MAYIS 2018