OKYANUS GİRİŞİMCİSİNİ ARIYOR

“OKYANUS GİRİŞİMCİSİNİ ARIYOR” KONULU PROJE YARIŞMASI
Yarışmaya katılacak olan öğrenciler Okyanus Koleji öğrencisi olmalıdır.

Küreselleşen dünyada ülkeler arası rekabet çok boyutlu bir zeminde sürdürülmektedir. Bu süreçte en belirleyici unsur ise ülkelerin ne oranda “bilgi ürettiği”dir. Evrensel bilgi üretimine yüksek katkı sağlayan ülkelerin, küresel düzlemde büyük bir avantaj sağladığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye, gelişen dünyada akademik birikimini üretime dönüştürdüğü ve genç nüfusunu üretkenleştirebildiği ölçüde başarılı olacaktır.

Bir yatırım nasıl yapılır, fizibilite nasıl hazırlanır, organizasyon modeli nasıl oluşturulur,  finansman nasıl sağlanır, işletme nasıl yönetilir, yatırımcı nasıl bulunur, iş dünyası tüm gerçekliği ile bu yarışmada.

PROJENİN AMACI
Bu projenin temel amacı öğrencileri girişimciliğe teşvik etmektir.

■Girişimciliğin ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılması,
■İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin girişimciliğe olan ilgisinin arttırılması,
■Özellikle lise öğrencilerinin kariyer seçimlerinde iş hayatına olan ilgilerinin arttırılması.
KATILIMCILAR:
3 kategoride katılım sağlanacaktır.

I.KADEME;8-11 yaş grubu
II.KADEME;12-15 yaş grubu
LİSE;16-18 yaş grubu
YARIŞMA FORMATI:
Öğrencilerin hazırladıkları iş planlarını Okyanus Koleji yönetici, öğretmen ve girişimci velilerden oluşan 7 kişilik jüri önünde sunmaları istenecektir. Yarışmanın ilk aşamasında öğrencilerin konu ile ilgili raporları değerlendirilecek, 2. Aşamasında en iyi raporları yazan girişimci grupların planlarını sunmaları istenecektir. Jüri üyeleri öğrencilere iş planları ile ilgili sorular yöneltecek ve hem iş planının tutarlılığı hem de sunum esnasındaki ikna gücü açısından öğrencilerin performansı değerlendirilecektir.

1. Aşama: Rapor
Rapor A4 kağıda ve maksimum 10 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Gelen projeler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir;

İş planının formata göre hazırlanması
İş planının gerçekçi veriler ile açıklanması
İnovasyonarklı, düşünülmemiş, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaya çalışmak.)içeren bir projenin önerilmesi
Önerilen projenin ikna edici bir biçimde açıklanması ve tutarlı cevaplar verilmesi
İlk aşamada raporların değerlendirilmesi sonucunda en iyi takımlar final sunumlarına katılmaya hak kazanacaklardır.

2. Aşama: Sunum
İkinci aşama final aşaması olup bu aşamada finale kalan grupların sunumu dinlenecektir.
Finalde , öğrencilerin sunumları jüri üyeleri tarafından dinlenecek ve 10 dakikalık süre içinde jüri üyeleri tarafından sorular sorulacaktır. Öğrencilerin sunum başarısı ve soruları cevaplama yeterlilikleri göz önünde bulundurularak birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir.

ÖDÜLLER VE TÖREN :
Dereceye girenlere ödülleri Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Sn. Nazım Boduroğlu  tarafından verilecektir.

Birincilik ödülü: İPad2
İkincilik ödülü :Laptop
Üçüncülük ödülü :Minibook
YARIŞMA TAKVİMİ:
05/12/2011 – yarışmanın duyurulması ve diğer tanıtım faaliyetlerinin başlaması
19/12/2011 – Başvuruların son günü
07/02/2012 – 1. Aşama için projenin iletilmesinin son günü
14/02/2012 – 1. Aşama sonuçlarının jüri tarafından belirlenmesi ve duyurulması
01/03/2012 – 2. Aşama (sunumların dinlenmesi – değerlendirilmesi) ve ödül töreni
KATILIM KOŞULLARI:
Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler bir takım oluşturarak başvuru formunu doldurmalı ve son başvuru tarihinden önce ilgili adrese başvuruda bulunmalıdırlar.
Takımlar en az ve en çok 4 kişiden oluşmuş olmalıdır.
Yarışmaya katılacak olan öğrenciler Okyanus Koleji öğrencisi olmalıdır.