“OKUMAK GÜZELDİR” ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI

ÇANKIRI HACI MURAD-I VELİ PROJE İMAM HATİP ORTAOKULU
“OKUMAK GÜZELDİR” ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI-2
PROJE ŞARTNAMESİ

Bu şartname “Okumak Güzeldir” adlı “Ödüllü Kitap Okuma Yarışması-2” projemizin amacını,
katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, başvuru şeklini, yürütme kurulunu, sınav yeri ve tarihini,
yapılacak değerlendirmeyi, verilecek ödülleri, ödül töreni ve proje takvimine ilişkin esas ve usulleri
kapsar.

AMAÇ:
Madde 1: Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda;
1. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün İmam Hatip Ortaokulları Okul Tanıtım
Faaliyetleri Uygulama Kılavuzunda yer alan hedefleri gerçekleştirmek,
2. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün “Oku-Yorum” projesine katkı sağlamak,
3. İlimizde Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülmekte olan “Yarenler
Okuyor” projesine katkı sağlamak,
4. İlimiz Merkezindeki İlkokul 4. sınıflarda okuyan öğrencilerimize okuma alışkanlığı
kazandırmak ve onların kitap okumaya olan ilgisini artırmak,
5. Öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu ve kendini temsil edebilme
gücünü kazandırmaktır.

DAYANAK:
Madde 2: İmam Hatip Ortaokulları Okul Tanıtım Faaliyetleri Uygulama Kılavuzu.

YÜRÜTME KURULU:
Madde 3: Proje Yürütme Kurulu, Çankırı Hacı Murad-ı Veli Proje İmam Hatip Ortaokulu
Müdürlüğü tarafından belirlenen aşağıdaki okul öğretmenlerinden oluşur:
1. İbrahim KAYA (Müdür Yardımcısı)
2. Ali Şamil DANACI (Türkçe Öğretmeni)
3. Necip YILDIZ (Din Kül. Ah. Bil. Öğretmeni)
4. Mehmet BABA (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)
5. İsmailhan YIRTICI (Görsel Sanatlar Öğretmeni)

KATILIM ŞARTLARI:
Madde 4: Yarışmaya Çankırı Merkezinde bulunan İlkokulların (resmi ve özel) 4. sınıflarında
öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

YARIŞMA KİTABI:
Madde 5: Yarışma kitapları aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup öğrenci kendi isteği ile üç kitaptan
sadece bir tanesini seçecek ve seçtiği kitapla yarışmaya katılacaktır.
1. Kitap 2. Kitap 3. Kitap
Kitabın Adı Muhteşem Osmanlılar Çaylak Yazar İş Başında Yasemen
Yazarı Yusuf ASAL Fatma Çağdaş BÖREKÇİ Hasan Nail CANAT
Yayınevi Uğurböceği Yayınları Nesil Yayınları Timaş Yayınları

YARIŞMANIN ŞEKLİ:
Madde 6: İlkokul 4. Sınıfta okuyan ve yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler; önce aşağıda
belirtilen başvuru tarihleri arasında okul WEB sayfamızdan online olarak başvuru yapacaklardır.
Yarışmaya kendi seçecekleri yukarıdaki kitaplardan sadece bir tanesi ile katılacaklardır. Online
başvuru esnasında yarışmaya katılacakları kitabı mutlaka işaretleyeceklerdir. Daha sonra seçtikleri
kitabı kendi imkanları ile temin ederek okuyacaklardır. Sınav soruları, sadece seçtikleri kitaptan
olacaktır. Sınav sonucunda her kitap için ayrı sıralama yapılmayacak olup 3 kitaptan ortak bir
ödüllendirme yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra okulumuzda yapılacak ödül törenine
katılacaklardır.

TANITIM:
Madde 7: Yarışmanın tanıtım ve duyurusu için afişler hazırlanacak ve 9-13 Ocak 2023 tarihleri
arasında İlkokul Müdürlükleri ziyaret edilerek yarışmanın tanıtım ve duyurusu yapılacaktır. Ayrıca
okulumuzun WEB sitesi ve sosyal medya hesapları da yarışmanın tanıtım ve duyurusu için
kullanılacaktır.

BAŞVURULARIN KABULU:
Madde 8: Yarışmaya başvuru ONLİNE olarak https://hacimuradiveliiho.meb.k12.tr adresindeki
“Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasına Başvuru” linkinden yapılacaktır. Online başvuru dışında müracaat
kabul edilmeyecektir. Öğrencinin başvuru esnasında vereceği bilgilerin hatalı veya yanlış olması
durumunda sorumluluk başvuru sahibine aittir. Yürütme kurulu bu tür hatalardan dolayı sorumlu
tutulamaz.
Başvuru tarihleri : 9 Ocak – 24 Şubat 2023

SINAV:
Madde 9: Sınav, Çankırı Hacı Murad-ı Veli Proje İmam Hatip Ortaokulunda yazılı sınav şeklinde
yapılacaktır. Sınav soruları, başvuru esnasında öğrencilerin kendi seçtikleri kitaptan çıkacaktır.
Yarışma soruları çoktan seçmeli olup dört şıktan oluşacaktır. Sınav, toplam 25 sorudan oluşup her bir
soru eşit puana sahip olacaktır. Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden
puanlama yapılacaktır.
“Okumak Güzeldir” 3
Sınav süresi : 50 Dakika
Başlama Saati : 11.00
Bitiş Saati : 11.50
Sınav Tarihi : 4 Mart 2023 Cumartesi
Sınav Yeri : Çankırı Hacı Murad-ı Veli Proje İmam Hatip Ortaokulu
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında kimlik belgesi, kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI:
Madde 10: Sınav soruları Çankırı Hacı Murad-ı Veli Proje İmam Hatip Ortaokulu “Soru
Hazırlama Komisyonu” tarafından hazırlanacaktır:
Her kitap için dört şıktan oluşan 25 Asil, 5 yedek olmak üzere toplam 30 soru hazırlanacak,
yarışmaya müracaat eden öğrenci sayısı kadar sınav soru kitapçığı ve optik cevap formlar hazırlanıp
çoğaltılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Madde 11: Sınavın değerlendirilmesi okul müdürlüğü tarafından optik okuma yöntemiyle
yapılacaktır. Sınav sonucunda her kitap için ayrı sıralama yapılmayacak olup 3 kitaptan ortak bir
ödüllendirme yapılacaktır. Sınav sonucunda eşitlik olması halinde Proje Yürütme Kurulu tarafından
çekilecek kura ile birinci, ikinci ve üçüncüler tespit edilecektir.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:
Madde 12: Yarışma sonuçları 7 Mart 2023 Salı Saat: 14.00’de Çankırı Hacı Murad-ı Veli Proje
İmam Hatip Ortaokulu WEB Sayfasında açıklanacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ:
Madde 13: Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri, öğrenci velileri ve sınıf
öğretmenlerinin katılımıyla yapılacak olan ödül töreninde verilecektir.
Tarih ve Saat : 11 Mart 2023 Cumartesi Saat: 14.00
Yer : Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu Yunus Emre Konferans Salonu

ÖDÜLLER:
Madde 14: Birinciye : 1.500 TL (Öğrencinin Sınıf Öğretmenine Plaket)
İkinciye : 1.250 TL (Öğrencinin Sınıf Öğretmenine Plaket)
Üçüncüye : 1.000 TL (Öğrencinin Sınıf Öğretmenine Plaket)
Mansiyon Ödülü : 150 TL
Mansiyon Ödülü : 150 TL
Mansiyon Ödülü : 150 TL
50 Öğrenciye : 75’er TL
Yarışmanın ödül ve organizasyon giderleri MUHAFIZDER (Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip
Ortaokulu Eğitim, Kültür ve Hafızlık Derneği) tarafından karşılanacaktır.
“Okumak Güzeldir” 4

PROJE TAKVİMİ:
Madde 15:
İlkokullara Tanıtım ve Duyuru : 9-13 Ocak 2023
Başvuru Tarihleri : 9 Ocak – 24 Şubat 2023
Sınav Tarihi : 4 Mart 2023 Cumartesi Saat: 11.00
Sonuçların Açıklanması : 7 Mart 2023 Salı Saat: 14.00
Ödül Töreni Tarihi : 11 Mart 2023 Cumartesi Saat: 14.00