“OKUMAK GÜZELDİR” ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI-3

Bu şartname “Okumak Güzeldir” adlı “Ödüllü Kitap Okuma Yarışması-3” projemizin amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, başvuru şeklini, yürütme kurulunu, sınav yeri ve tarihini, yapılacak değerlendirmeyi, verilecek ödülleri, ödül töreni ve proje takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

AMAÇ:
Madde 1: Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda;
1. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün imam Hatip Ortaokulları Okul Tanıtım Faaliyetleri Uygulama Kılavuzunda yer alan hedefleri gerçekleştirmek,
2. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün “Oku-Yorum” projesine katkı sağlamak,
3. İlimizde Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülmekte olan “Yarenler Okuyor” projesine katkı sağlamak,
4. İlimiz merkez ve ilçelerindeki ilkokul 4. sınıflarda okuyan öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların kitap okumaya olan ilgisini artırmak,
5. Öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu ve kendini temsil edebilme gücünü kazandırmaktır.

DAYANAK:
Madde 2: İmam Hatip Ortaokulları Okul Tanıtım Faaliyetleri Uygulama Kılavuzu.

YÜRÜTME KURULU:
Madde 3: Proje Yürütme Kurulu, Çankırı Hacı Murad-ı Veli Proje imam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen öğretmenlerinden oluşur.

KATILIM ŞARTLARI:
Madde 4: Yarışmaya Çankırı merkez ve ilçelerinde bulunan İlkokulların (resmi ve özel) 4. sınıflarında öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

YARIŞMANIN ŞEKLİ:
Madde 6: İlkokul 4. Sınıfta okuyan ve yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler; önce aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında okul WEB sayfamızdan online olarak başvuru yapacaklardır. Yarışmaya kendi seçecekleri yukarıdaki kitaplardan sadece bir tanesi ile katılacaklardır. Online başvuru esnasında yarışmaya katılacakları kitabı mutlaka işaretleyeceklerdir. Daha sonra seçtikleri kitabı kendi imkanları ile temin ederek okuyacaklardır. Sınav soruları, sadece seçtikleri kitaptan olacaktır. Sınav sonucunda her kitap için ayrı sıralama yapılmayacak olup 3 kitaptan ortak bir ödüllendirme yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra okulumuzda yapılacak ödül törenine katılacaklardır.

TANITIM:
Madde 7: Yarışmanın tanıtım ve duyurusu için afişler hazırlanacak ve 18 Aralık 2023 – 5 Ocak 2024 tarihleri arasında ilkokul müdürlükleri ziyaret edilerek yarışmanın tanıtım ve duyurusu yapılacaktır. Ayrıca okulumuzun WEB sitesi ve sosyal medya hesapları da yarışmanın tanıtım ve duyurusu için kullanılacaktır.

BAŞVURULARIN KABULU:
Madde 8: Yarışmaya başvuru ONLİNE olarak adresindeki “Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasına Başvuru” linkinden yapılacaktır. Online başvuru dışında müracaat kabul edilmeyecektir. Öğrencinin başvuru esnasında vereceği bilgilerin hatalı veya yanlış olması durumunda sorumluluk başvuru sahibine aittir. Yürütme kurulu bu tür hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Başvuru tarihleri : 25 Aralık 2023 – 9 Şubat 2024 arası

SINAV:
Madde 9: Sınav, Çankırı Hacı Murad-ı Veli Proje imam Hatip Ortaokulunda yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav soruları, başvuru esnasında öğrencilerin kendi seçtikleri kitaptan çıkacaktır. Yarışma soruları çoktan seçmeli olup dört şıktan oluşacaktır. Sınav, toplam 25 sorudan oluşup her bir soru eşit puana sahip olacaktır. Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.

Sınav süresi : 50 Dakika
Başlama Saati : 11.00
Bitiş Saati : 11.50
Sınav Tarihi : 17 Şubat 2024 Cumartesi
Sınav Yeri : Çankırı Hacı Murad-ı Veli Proje İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında kimlik belgesi, kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.