Ana SayfaÖğretmenlere Yönelik EtkinliklerOkulun geleceğini nasıl birlikte düşünebilir, nasıl tasarlayabiliriz?

Okulun geleceğini nasıl birlikte düşünebilir, nasıl tasarlayabiliriz?

Hisar Okulları olarak 25. Yılımızı kutladığımız 2021-2022 Akademik Yılında, Türk eğitim dünyasına katkılarımızı sürdürerek; eğitimde yapısal dönüşümler için 2003 yılından bu yana önemli çalışmalar yürüten Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Laboratuvarı iş birliği ile, Akbank ana sponsorluğunda, 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşecek bir eğitim konferansı düzenleyeceğiz.

Eğitimi konuşurken; gündelik yaşamımızı etkileyecek, davranışlarımızı değiştirmeye katkı sunacak ve hayatımızı iyileştirecek konulara yoğunlaşmaya ve bu konularda daha çok çözüm üretmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve dünyada değişen eğitim paradigmalarını sorgulamak, eğitime dair önemli konu ve soruları farklı perspektiflerden değerlendirmek ve çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenleyeceğimiz konferansın tema, program ve içeriği ERG Eğitim Laboratuvarı desteğinde tasarlandı.

Konferansımızın teması “Okul” olacak.

Eğitim sistemi her boyutuyla okulda hayat buluyor. Ancak okul, aynı zamanda en çok eleştiriye maruz kalan kurumlardan biri. COVID-19 salgını okulun hayatımızdaki yerini daha da görünür kıldı, aynı zamanda okulun geleceğine dair yeni tartışmalar açtı. Yine de eğitim hayatımızın merkezindeki ağırlığını koruyan okulu, başta çocuklar olmak üzere eğitimciler ve aileler için nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz?

Okulun geleceğini nasıl birlikte düşünebilir, nasıl tasarlayabiliriz?

Özgün bir program eşliğinde, yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman önemli konuşmacıları ağırlayacağımız konferans boyunca okul eğitiminin gelişimine dair uygulanabilir öneriler elde etmeyi, okul yaşamının niteliğini olumlu yönde etkileyecek çıktılar üretmeyi ve değişime katkıda bulunmayı umuyoruz.

9-10 Nisan 2022 tarihlerinde sizleri okulu farklı boyutlarıyla yeniden düşünmek ve yeniden tasarlamak için sizleri konferansımıza bekliyoruz.

Konferansımızın 9 Nisan Cumartesi programı ve 10 Nisan Pazar günü gerçekleşecek “Yeni Yaklaşımlarla Okul” sunumları ve konferans kapanış konuşması Zoom Events platformu ve eş zamanlı olarak Hisar Okulları YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır. YouTube yayınına konferans web sayfası üzerinden de ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

ALT BAŞLIKLARIYLA “OKUL”

Açık Okullar
Eğitim sistemleri açık sistemler. Ancak okullar iletişim ve gelişim anlamında dışarıya kapalılar; yeniliğe açıklık ve iş birliği refleksinde geri kalıyorlar.

Bu anlamda eğitimi ve Okulu etkileyen birçok trend ve megatrend mevcut. Bu önemli trendleri NetEdu ile birlikte moda kavramlardan sıyrılarak ve Okula etkilerini değerlendirerek konuşmak istiyoruz.

NetEdu, eğitim kurumlarının günümüz koşullarına daha iyi uyum sağlayacak şekilde kapsayıcı, işbirlikçi ve yenilikçi ekosistemlere dönüşmelerini sağlamak üzere çalışan eğitim liderlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan bir organizasyon. Açık Okullar Panelinde NetEdu’dan Prof. Jordi Diaz Gibson ve Dr. Gitte Miller Balslev’i panelist olarak ağırlayacağız.

Eğitimi ve Okulu Şekillendiren Trendler
Ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik trend ve eğilimler erken çocukluktan itibaren yaşam boyu öğrenmeyi kapsayacak şekilde eğitimin geleceğini etkilemekte. OECD’nin (Organization for Economic Cooperation and Development) bu anlamda global trendler üzerine eğitimi bekleyen zorluklarla ilgili araştırmalarını değerlendirmeden ilerlemek, büyük resmi eksik değerlendirmemize yol açacaktır.

Eğitimi ve Okulu şekillendiren trendlerle ilgili son araştırma bulgularını OECD Analisti Sayın Marc Fuster’dan dinleyeceğiz.

Farklı Boyutlarıyla Okul
Okul algımız ve okula bakış açımız fazlasıyla “öğretim” temelli. Okul hepimiz için hala sadece bir öğretim kurumu. Oysa çocuklar okulda sosyalleşme, beslenme, oyun ve hareket, güvenlik ve benzeri birçok gelişimsel ihtiyacını da gideriyor. Bu ihtiyaçların göz ardı edildiği bir okulda, öğrenmenin gerçekleşmesini beklenemez.. Okulu bir yaşam alanı olarak yeniden düşünmeliyiz.

Okul yönetsel olarak da çok boyutlu bir alan. Okulun misyonunda, yönetişiminde, iletişiminde, organizasyonunda ve daha birçok boyutunda önemli değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri sağlıklı bir şekilde izleyip uyarlamalıyız.

Paralel oturumlarda Okulu, tüm bu açılardan alanlarında uzman konuşmacılarımızla değerlendirmek istiyoruz.
• Çocuğun Yaşam Alanı Olarak Okul – Dr. Zeynep Erdiller, Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü, Bölüm Başkanı
• Öğrenme Topluluğu Olarak Okul – Feyza Eyikul, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Koordinatör
• Fiziki Mekan Olarak Okul – Pınar Gökbayrak, PAB Mimarlık, Mimar
• Yönetişim Alanı Olarak Okul – Darlene Fisher, NEASC Uluslararası Akreditasyon ve IB Eğitim Lideri ve Dr. Peggy Pelonis, American Community Schools Athens, Genel Müdür
• Öğretmenin Gelişim Alanı Olarak Okul – Dr. Selçuk Doğan, Georgia Southern University, Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Roberta Lenger-Kang, CPET Teachers’ Academy, Colombia Üniversitesi, Profesyonel Eğitim Direktörü

Dünyadan Farklı Okul Modelleri
Yeni okul modeller geliştirme ve yaşatma konusunda yetersiziz. Aynı zamanda birçok ülkede farklı, yenilikçi okul modelleri konuşuluyor, hayata geçiriliyor. Bu modelleri daha iyi tanımak ve tartışmak istiyoruz.

Konferansımızda; Paideia Okulları ile ilgili olarak National Paideia Direktör Yardımcısı Sayın Jeremy Spielman ve Yeşil Okullar ile ilgili olarak Çevre Eğitim Uzmanı Sayın Jaclyn George detaylı bilgiler sunacak, takip ettikleri yenilikçi uygulamaları paylaşacaklar.

Atölyeler
Konferansın ilk bölümünde Okullar ilgili ana konuları tartıştıktan sonra Derinlemesine Atölye çalışmalarında belli sorulara yanıtlar arayacak ve Okulu yeniden tasarlayacağız. Derinlemesine Atölyelerde ele alınacak konuları burada görebilir ve katılmak istediğiniz atölye seçimlerinizin Kayıt Forumunda yapabilirsiniz.

Detay
kendinitartisanokul.com

“Kendini Tartışan Okul” Konferansı, 9-10 Nisan 2022, Hisar Okulları

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.