Okulumuz Yeşil

Çevreci Resimli Günlük – Yarışma

1 – Yarışma dünyanın her yerindeki ilköğretim okullarına açıktır.

(i) Ülke Aşaması: Türkiye’de bulunan ilköğretim okullarından gelen en iyi günlük, yarışmanın Avrupa aşamasına katılacaktır;
(ii) Avrupa Aşaması: Bu aşamanın birincisi, Avrupa’dan gelen ülke birincileri arasından seçilecektir.

2 – Her aşamada kazanan okula verilecek olan ödüller ise şöyle:

Ülke Aşaması: Panasonic Ürünü
Avrupa Aşaması: 5.000 avro
3 – Yarışmaya katılmak için, Çevreci Resimli Günlüğün siteden indirilip, çocukların okuldaki çevre derslerinde neler öğrendiklerini ve/veya çevreye dair kendi düşüncelerini günlüğe yazmalarını veya resimle anlatmalarını sağlamak gerekiyor. Katılım süreci Çevreci Resimli Günlüğün Panasonic’e gönderilmesiyle tamamlanmaktadır. Günlükler öğrenciler tarafından bireysel olarak tutulabileceği gibi, en çok beş öğrenciden oluşacak öğrenci gruplarına da ait olabilir. Çevre Resim Günlüklerinin 15 Mayıs 2011 tarihine dek aşağıdaki adrese gönderilmeleri gerekmektedir: Panasonic Elektronik Satış A.Ş. Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza No:5 K:16 34398 Maslak / Şişli / İstanbul.

4 – En iyi Çevreci Resimli Günlükler 31 Mayıs 2011 tarihine dek seçilecektir. Ülke aşamasında kazanan Çevreci Resimli Günlükler yarışmanın Avrupa Aşamasına katılacak ve bu aşamanın birincisi 15 Haziran 2011 tarihine dek seçilecektir.

5 – Kazanan okul, yarışma bitiminden sonraki 7 gün içinde, katılım esnasında verilen bilgilerde belirtilen telefon numarası veya e-posta vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

6 – Bu programa katılacak olan okullar, yarışmaya katılmak için gerekli olan tüm onayları çocukların ailelerinden aldıklarını onaylamış olurlar.
7 – Günlüklerde çocuklar tarafından yaratılan içeriklere ait tüm fikri mülkiyet hakları, bu içerikleri yaratan çocuklara ait kalacaktır. Okul, Panasonic’in günlük içeriklerini internet üzerinde ve her türlü basılı materyal şeklinde yayınlama iznine sahip olduğunu garanti edecektir.

8 – Ödüller, aksi belirtilmediği sürece devredilemez, nakde çevrilemez.

9 – Öngörülemeyen durumlar meydana gelirse, Program Destekçisi, eşit veya daha yüksek değerde alternatif ödüller sunma hakkını saklı tutar.

10 – Ödüllerin teslimi, Madde 5’te belirtilen bildirim tarihinden sonra 28 gün içerisinde yapılacaktır.

11 – Bu eğitim programına katılan okullar, bu “Katılım Koşulları”nı ve bunların kendi üzerlerinde bağlayıcı bir etkisi olduğunu kabul etmiş sayılır. Tüm katılım talimatları bu “Katılım Koşulları”nın bir parçasını oluşturur.

12 – Bu Katılım Koşullarının herhangi bir şekilde ihlali, ceza olarak katılımın geçersiz olması veya hak kazanılan ödülün kaybedilmesi ile sonuçlanabilir.

13 – Program Destekçisi veya temsilcileri, kaybolan, hasar gören, bozulan, geciken veya başka bir nedenden ötürü alınmayan katılımlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımda bulunulduğunun kanıtlanması, katılım içeriğinin alınmış olduğuna dair bir kanıt teşkil etmez.

14 – Program Destekçisi veya temsilcileri, bu yarışmaya katılımda bulunması veya bir ödülü kabul etmesi veya etmemesi sonucunda bir katılımcının maruz kalabileceği veya yaşayabileceği hiçbir zarar, kayıp, yükümlülük, yaralanma veya hayal kırıklığına dair hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ancak, Program Destekçisi kendi ihmali sonucunda meydana gelen ölüm veya yaralanmalara dair yükümlülükten kesinlikle muaf tutulmaz.

15 – Program Destekçisinin kararı, eğitim programına yönelik tüm konularda nihaidir.

16 – Programı Destekçisi; Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza No:5 K:16 34398 Maslak / Şişli / İstanbul adresindeki Panasonic Elektronik Satış A.Ş.’dir.