Okulumuz Harezmi Eğitim Modeli (Stem Model Of Turks) ile İMKB Belde İlkokulu öğrencileri öğreniyor…

BATMAN – Merkez İMKB Belde İlkokulu öğrencileri okulumuz müdür yardımcısı Süleyman Anık’ın koordinatörlüğünde  “Harezmi Eğitim Modeli” adlı eTwinning projesine ortak oldular. Ekim-2019 ayında dahil olunan projede 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca  müfredat doğrultusunda  disiplinlerarası yaklaşım da kullanılarak  STEM çalışmaları yapılacak. Çalışmalara öğretmen,öğrenci ve velilere projenin tanıtımı yapılarak ve codeweek haftasında çeşitli kodlama etkinlikleri  etkinlikleriyle başlanmıştır. Bu proje de çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi ve problemi disiplinler arası bir yaklaşımla  planlayıp, uygulayıp değerlendirme yaparak çözme ve çocuklarımızın teorik bilgilerini günlük yaşamda kullanmalarını hedefliyoruz.  Hayatın İçinden Sorunlar (HİS) konusunda öğrenciler Balık kılçığı tekniği ile bir sorun ve bu soruna yönelik çözüm önerilerini sundular…

Harezmi Eğitim Modeli
Okulumuz Harezmi Eğitim Modeli (Stem Model Of Turks) ile İMKB Belde İlkokulu öğrencileri öğreniyor... 1