OKULLARIMIZ KALİTEDE YARIŞIYOR

Nevşehir Hedef 2023
Okullarımız Kalitede Yarışıyor.

                Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, okullarımızda verimliliğin artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim-öğretimde farkındalık meydana getirilmesi adına ‘Nevşehir Hedef 2023 Okullarımız Kalitede Yarışıyor’ isimli bir yarışma başlatılmıştır.

Şartnamede de belirtildiği üzere proje çalışmaları neticesinde elde edilen puanlar ve saha gezilerinden sonra başarılı olan okullarımıza ödülleri 1 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde takdim edilecektir.
ŞARTNAME
 
1. Bu Yarışma Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
 
2. Yarışmaya Nevşehir il genelinde hizmet veren tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumları katılabilir.
 
3. Başvuru formu 6 bölümden oluşmaktadır. 
 
4.  Her bir bölümde yer alan “Okul Açıklama” ve “Öz Değerlendirme Puanı ” kurum tarafından doldurulacaktır. 
 Açıklama bölümüne ilgili başlık hakkında kısa bilgi yapılacaktır. 
 Öz Değerlendirme bölümüne ise kurumların kendileri tarafından puan verilecektir.
5. Başvuru Formu doldurulduktan sonra e-posta yoluyla nevsehirmem@gmail.com adresine gönderilecek ve yazılı olarak Nevşehir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi’ne teslim edilecektir.
 
6.  Son Teslim Tarihi 25 Nisan 2012 saat 17:00’ dır. Bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
7. Başvuru formları teslim tarihinden sonra (Değerlendirme Ekibi) alt komisyon tarafından değerlendirilerek, 80 ve üzeri puan alan okullar saha
incelemesine tabi tutulacaklardır.
 
8.  Saha incelemesi Denetim Ekibi tarafından yapılacaktır. 
 
9.  Dereceye giren okullar Nevşehir Valiliği tarafından “KALİTE BERATI” ile ödüllendirilecektir. 
 
10. Denetim ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında “Kalite Beratı” ödülü almaya hak kazanan okullar için bir ödül töreni düzenlenecektir. Bu ödül
töreninde “Kalite Beratı” ödüllerinin yanı sıra, çeşitli proje ve yarışmalarda Türkiye ve Dünya dereceleri elde eden öğretmen ve öğrencilerimiz de ayrıca
ödüllendirilecektir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ
 
Duyurunun Yapılması  06 Ocak 2012
Başvurunun Yapılması  01 Mart 2012   –   25 Nisan 2012
Değerlendirme ve Saha Ziyaretleri  26 Nisan 2012   –   18 Mayıs 2012
Sonuçların Açıklanması  21 Mayıs 2012   –   25 Mayıs 2012
Tören  01 Haziran 2012