Okullarda UbD Uygulama Süreci, Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Yolları

Okullarda UbD Uygulama Süreci, Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Yolları

Yrd. Doç. Dr. Sertel Altun’un ‘’Okullarda UbD Uygulama Süreci, Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Yolları’’ çalıştayı 5. Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde! Erken kayıt fırsatı için son 2 gün! www.etz.com.tr

Çalıştayda öncelikle UbD tasarım sürecinin, okul program geliştirme
çalışmaları, öğretmenlerin profesyonel gelişimleri ve öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Daha sonra UbD sürecine
başlamış ve devam eden okulların UbD uygulamalarına ilişkin deneyimleri ele
alınarak
1) Öğretmenlerin bu sürece başlarken zorlandıkları noktalar
2) Uygulamada karşılaştıkları güçlükler
3) UbD sürecinin öğretmenlerin profeysonel gelişimleri üzerinde nasıl bir etki yarattığı
4) UbD uygulamalarınının öğrenciler üzerindeki etkileri 5) UbD tasarım sürecinde
yönetimin rolü örneklerle tartışılacaktır.
Daha sonra okullarda UbD
sürecinin başarılı bir şekilde başlaması ve sürdürülmesi için yapılması gerekenler öğretim programı modeli çerçevesinde sunulacaktır. Çalıştay sonunda katılımcılardan konu ile ilgili sorular alınacak ve
cevaplandırılacaktır.