Okullar Arası Zeka Oyunları Yarışması

Zeka Oyunları
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları, özel okullar, Bilim ve Sanat Merkezleri katılım sağlayabilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yurtdışında faaliyet gösteren okullar da ayrı bir bölge olarak değerlendirilmek üzere Şampiyona’ya katılabilir.

Dileyen her öğrenci bireysel olarak Şampiyona’ya kayıt olabilir ve İl Finalleri Sınavında okulu adına yarışabilir.

Öğrenci ve takım sorumlusu öğretmenler Şampiyonaya bireysel olarak kayıt yaparlar. Kayıt esnasında okul ve sınıf bilgisini seçilir.

l Finalleri Sınavında kendi okulunun ilgili sınıfında ilk 3 sırayı alan öğrenciler okulun o sınıftaki takımını oluşturmaktadır. Takımlar 1 ya da 2 öğrenciyle de oluşabilir. Eşitlik durumunda İl Finalleri Sınavını önce bitiren öğrenci üst sırada yer alır. Sınavı bitirme süresi olarak en son cevap kaydı yapılan zaman dikkate alınır.

Katılım ücreti her öğrenci için 50 TL’dir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ücret ödeme ekranı açılacaktır. Önce kayıt olup ödeme daha sonra da yapılabilir. Kayıt ücreti dışında sınavlar için başka bir ücret alınmayacaktır.

Takım sorumlusu öğretmenler kendi okullarında sorumlu oldukları sınıftan Şampiyonaya kayıt olan öğrencilerin listesini görebilir, sınav sonuçlarına erişebilir, Şampiyona sürecinde sınavlarla ilgili bilgilendirme e-postalarını alabilir. Sınavlardan önce öğrencilerin organize edilmesi, hatalı bilgilerin düzeltilmesi, takım üye değişim işlemlerinin yapılması vb. konularda koordinasyonu sağlayarak gerektiğinde TZV ile iletişime geçebilir. Bir okulda bir sınıf için en fazla 1 takım sorumlusu öğretmen olabilir; ancak bir öğretmen kendi okulundaki birden fazla sınıfın takım sorumlusu olabilir. Şampiyonanın her aşamasında takımın hak kazandığı elektronik katılım/başarı belgeleri takım sorumlusu öğretmenlere de verilir.

İl Finalleri yarışma takviminde belirtilen tarihte Şampiyona internet sayfası üzerinden yapılacaktır. Takvimde belirtilen süre aralığında cevapların belirtilen forma girilmesi ve kaydedilmesi gerekmektedir.

Amaç
Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak.

Kapsam
Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunlarından oluşur. (Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışında bulunan Türk okulları da takım olarak katılım sağlayabilir.)

Kayıt Süresi 10 Ekim 2022 – 17 Şubat 2023

İl Finalleri Sınavı (İnternet üzerinden) 18 Şubat 2023 Cumartesi
İlk Sonuçlar: 28 Şubat 2023 Salı
İtirazlar: 28 Şubat – 2 Mart 2023
Sonuçlar: 8 Mart 2023 Çarşamba

Bölge Finalleri Sınavı (İnternet üzerinden) 25 Mart 2023 Cumartesi
İlk Sonuçlar: 4 Nisan 2023 Salı
İtirazlar: 4-6 Nisan 2023
Sonuçlar: 12 Nisan 2023 Çarşamba

Türkiye Finalleri Sınavı (Ankara’da Yazılı Sınav) 13 Mayıs 2023 Cumartesi
İlk Sonuçlar: 23 Mayıs 2023 Salı
İtirazlar: 23-25 Mayıs 2023
Sonuçlar: 31 Mayıs 2023 Çarşamba

https://sampiyona.tzv.org.tr/kayit