Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

Zeka Oyunları
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası
Türk zeka vakfı Türkiye Ortaokullar arası zeka oyunları şampiyonası yarışma takvimi açıklandı. Başvurular 4 Ekim’de başlıyor.

Koşullar

Şampiyona “İlkokul (3-4. sınıflar)”, “Ortaokul (5-6-7-8. sınıflar)” ve “Lise (9-10-11-12. sınıflar)” olmak üzere üç ana kategoride toplam on sınıf üzerinden yapılır.

Şampiyona “İl Finalleri Sınavı”, “Bölge Finalleri Sınavı” ve “Türkiye Finalleri Sınavı” olmak üzere üç aşamadan oluşur. Tüm sınavlar Şampiyona takviminde belirtilen tarih ve saatlerde Şampiyona’nın internet sayfası üzerinden gerçekleştirilir.

Dileyen her öğrenci bireysel olarak Şampiyona’ya kayıt olabilir ve İl Finalleri Sınavında okulu adına yarışabilir. Öğrenci katılım ücreti 25 TL’dir.

Her okul İl Finalleri Sınavından önce ya da İl Finalleri Sınavı sonuçlarını dikkate alarak Şampiyona’da yarışan takımları için en az bir takım sorumlusu öğretmen belirler.

Öğrenciler ve takım sorumlusu öğretmenler bireysel olarak kayıtlarını https://sampiyona.tzv.org.tr adresinden yaparlar.

Yanlış bilgi -hangi aşamada olursa olsun- diskalifiye nedenidir. Kayıt esnasında hatalı girilen bilgi varsa ilk sınavdan önce mutlaka güncellenmelidir.

Takım sorumlusu öğretmenler kendi okullarından Şampiyona’ya kayıt olan öğrencilerin listesini ve sınav sonuçlarını görebilir, listelerde uygunsuzluk belirlemeleri durumunda değişiklik taleplerini bildirebilirler.

Öğrenciler evlerinden ya da okulun sağladığı internet erişimi olan bir mekândan sınava katılabilirler. (Sınav süresi dolduğunda cevap formu kapatılacak ve daha sonra cevap göndermek mümkün olmayacaktır.)
Öğretmenler, veliler ve diğer öğrenciler yarışmacılara yardım edemezler. Yarışmacılar internet erişimine uygun bir ortamın sağlanmasından sorumludur. Herhangi bir nedenle doğabilecek teknik problem nedeniyle sınav sorularına ulaşılamaması, bağlantının kesilmesi ya da cevapların belirlenen süre içinde yollanamaması gibi nedenlerden dolayı TZV farklı bir işlem yapamaz. Böyle bir durumla karşılaşan yarışmacılar Şampiyona dışı kalır.

Şampiyona’ya katılmak isteyen engelli bireylerin yanlarında iletişime katkı sağlayacak bir yardımcı bulunabilir.

Şampiyona sınavları ve değerlendirilmesi, Türkiye Zeka Vakfı Soru Kurulu tarafından, Türkiye Zeka Vakfı Yarışma Standartlarına göre yapılır. Sınavlar 10 soru ve eşitlik bozmada kullanılacak ek sorulardan oluşur. Her soru 10 puandır. Ayrıca soruların sınıf bazında çözülme yüzdelerine göre (0 ile 10 arasında) ek puan verilir. Bir sorunun doğru çözülme yüzdesi D ise o sorudan alınacak puan = 10 + 10x(1-D/100) olarak hesaplanır.

Sıralama yapılırken öncelikli olarak asıl sorulardan alınan puanlar dikkate alınır. Asıl sorulardan eşit puan alan yarışmacılar/takımlar kendi aralarında sıralanırken ek sorulardan aldıkları puanlar dikkate alınır.

Yanlış cevapların puana etkisi yoktur. (Bir soruya hatalı cevap vermek ile o soruyu boş bırakmak arasında fark olmayacaktır.)
Sınavda herhangi bir nedenle iptal edilen soru olması durumunda diğer sorular dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Cevap Formuna eksik, hatalı girilen ya da soruda belirtildiği biçimde girilmeyen cevaplar yanlış olarak kabul edilir. Bu konuda itirazlar kabul edilmeyeceği için cevapların Cevap Formuna hatasız ve soruda belirtilen formatta girilmesi çok önemlidir.

Sınavlara ait ilk sonuçlar, itiraz süreci, kesin sonuçlar ve Şampiyonayla ilgili tüm gelişmeler Şampiyona internet sayfasında duyurulur.

Şampiyona’ya katılan 18 yaşından küçük katılımcılardan kayıt esnasında velisinin izni alınır.
Türkiye Zeka Vakfı, gerekli hallerde Şampiyona koşullarında ve takviminde değişiklik yapabilir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şampiyona’ya kayıt sağlayanlardan kategorilerini belli etmek amacıyla açık rıza onayıyla alınan bilgiler, üçüncü şahıslarla hiçbir ad altında paylaşılmayacaktır.

Şampiyona’ya katılan okullar, öğretmenler ve öğrenciler bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Kayıtlar
4 Ekim 2021 – 18 Şubat 2022

Örnek soru kitapçığı için sampiyona tzv.org.tr ziyaret edin.
https://sampiyona.tzv.org.tr