Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıOkullar Arası Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması

Okullar Arası Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması

Okullarımız İyilikte Yarışıyor Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması, Deniz Feneri Derneği tarafından düzenlenen, Türkiye’deki tüm okulların katılabileceği bir yarışmadır. Yarışma, öğrencilerin iyilik, yardımlaşma, paylaşma, diğerkamlık gibi değerlerin önemini fark etmelerine ve bu değerler doğrultusunda projeler geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Örnek Projeler

Sosyal Yardım Projeleri: Bu tür projeler, ihtiyaç sahibi kişilere veya topluluklara maddi veya manevi yardım sağlamaya yöneliktir. Örneğin, bir okulun, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri, kıyafet veya yemek yardımı yapması, bir topluluğa sağlık taraması veya eğitim desteği sağlaması bu tür projelerdendir.

Çevre Koruma Projeleri: Bu tür projeler, çevrenin korunmasına yöneliktir. Örneğin, bir okulun, okul bahçesini ağaçlandırması, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yapması veya geri dönüşüm kampanyası düzenlemesi bu tür projelerdendir.

Hayvan Dostu Projeler: Bu tür projeler, hayvanların korunmasına yöneliktir. Örneğin, bir okulun, sokak hayvanlarını besleme veya sahiplendirme projesi yapması, bir hayvan barınağına yardım etmesi veya hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yapması bu tür projelerdendir.

Toplumsal Yardımlaşma Projeleri: Bu tür projeler, toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın güçlendirilmesine yöneliktir. Örneğin, bir okulun, engelli öğrenciler için destek grupları oluşturması, yaşlılara veya dezavantajlı gruplara yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi bu tür projelerdendir.

Yarışmacılar, bu örneklerden yola çıkarak kendi özgün projelerini geliştirebilirler.

OKULLARIMIZ İYİLİKTE YARIŞIYOR UYGULAMALI İYİLİK PROJESİ YARIŞMASI PROJE ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Konusu

1.1. Uygulamalı iyilik projelerinin konusu “Sıfır Atık” ile ilgili olmalıdır.
1.2. Uygulamalı iyilik projesi yarışmasında, atıklar yeniden değerlendirilerek ve farklı şekillerde dönüştürülerek yeniden kullanımı ortaya konmalıdır.
1.3. Uygulamalı iyilik projesi yarışmasında, proje kapsamında çalışılacak atık materyallerinin dönüştürülme sürecinde kullanılacak teknik ve malzemelerde herhangi bir kısıtlama yoktur.
1.4. Uygulamalı iyilik projeleri insana, canlıya, doğaya ve kültürel değerlere katkı sağlamalıdır.

2. Yarışmanın Kapsamı

2.1. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri; Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokullar; Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı imam hatip ortaokul ve liseleri; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu, güzel sanatlar ve spor liseleri ile mesleki eğitim merkezleri; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liseler; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerindeki 18 yaş ve üzeri kursiyerler ile 15 yaşını doldurmuş açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liseleri öğrencileri sıfır atık uygulamalı iyilik projesi yarışmasına katılabilir.

3. Yarışmanın Kategorileri

3.1. Ortaokul kategorisinde 5, 6, 7, 8. sınıflar,
3.2. Lise kategorisinde hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıflar,
3.3. Halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitüleri, 18 yaş üzeri kursiyerler; açık öğretim kurumları ise 15 yaşını doldurmuş öğrenciler ile kurs/sınıf düzeyinde katılabilir.

4. Uygulama Esasları

4.1. Uygulamalı iyilik projeleri iki aşamalı olarak uygulanır: Birinci aşamada, atık azaltımı ve yeniden kullanımı ile ilgili proje geliştirilir. İkinci aşamada ise, proje bir iyiliğe dönüştürülür ve iyilikle sonuçlandırılır.
4.2. Uygulamalı iyilik projesi yarışmasında; ikinci aşaması uygulanmamış projeler, yarışmaya dâhil edilmezler.
4.3. Uygulamalı iyilik projesi yarışmasında, daha önce başka bir yarışmaya katılan veya ödül alan projeler değerlendirilmeye alınmaz.

5. Genel Esaslar

5.1. Yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.
5.2. Yarışmaya katılım bireysel olabileceği gibi, daha fazla sayıdaki öğrenci/kursiyerden oluşan ekiplerden oluşabilir. Öğrenciler/kursiyerler, aynı sınıftan/kurstan olabileceği gibi farklı sınıflardan/kurslardan da olabilir.
5.3. Yarışmaya proje kapsamındaki okul/kurumları temsilen bir veya birden fazla proje ekibi katılabilir.
5.4. Öğrencileri/kursiyerleri çalıştırmak, teknik bilgilendirme ve rehberlik amacıyla her proje ekibine okul/kurum tarafından bir “proje danışmanı” (öğretmen/usta öğretici) görevlendirilir.
5.5. Projenin içeriğine göre, proje ekibine istenildiği kadar öğrenci/kursiyer ve proje danışmanı takviyesi yapılabilir. Ancak bir projenin dereceye girmesi halinde sadece üç öğrencinin/kursiyerin ve bir proje danışmanının adı ekip adına, projenin yürütülmesinden sorumlu Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi’ne bildirilir.
5.6. Aynı proje danışmanı ve ekibi, yarışmaya en fazla 3 (üç) iyilik projesiyle katılabilir.
5.7. Kopya olarak alınmış, 2023-2024 eğitim öğretim yılında veya daha önceki yıllarda başka bir yarışma/proje kapsamında uygulanmış ve ödül almış projeler veya bu eserlerden kopya edilmiş projeler bu yarışmaya katılamaz.
5.8. Yarışma ile ilgili materyaller okullara/kurslara ulaştığı andan itibaren öğrenciler/kursiyerler, herhangi bir yere başvurmaksızın yarışmaya katılabilirler.
5.9. Uygulamalı iyilik yarışmasına katılmak için “Proje Formu” doldurulmalıdır.
5.10. Katılımcılar, yarışmaya katılmak için proje yapmaya başladıklarında şartnameyi kabul etmiş olur.
5.11. Yarışmaya katılan projeler, 2022 eğitim öğretim yılının başlangıcından proje son başvuru tarihine kadar sonuçlandırılmalıdır.

6. Proje Formu

6.1. “Okullarımız İyilikte Yarışıyor Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması Proje Formu” www.iyilikokuluodulleri.com adresinden indirilir.
6.2. Proje Formunda yer alan 29 madde mutlaka “word dosyası” formatında doldurulur; flash bellekle ya da online olarak ulaştırılır.
6.3. Proje formundaki bilgilerle, uygulamada kaydedilen görseller ve diğer belgeler uyumlu olmalıdır.
6.4. Proje ile ilgili her türlü görsel (fotoğraf Yanıltıcı bilgi veren projeler elenir., video, belge vs.) proje formu içinde link vererek değil; proje formundan ayrı dosyalar olarak hazırlanmalıdır.

7. Eserlerin Kullanım Hakkı İle İlgili Esaslar

7.1. Uygulamalı iyilik projesi yarışmasına okullardan ve halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitülerinden ulaştırılan proje metinleri ve proje uygulamalarına ait her türlü yazılı ve görsel materyal ve eserin, (eser sahipliği hakkı katılımcıya ait olmak üzere) çoğaltılması, sergilenmesi, toplumsal fayda gözetilerek herhangi bir izne gerek duyulmaksızın ve bedel ödemeksizin her türlü baskı malzemesinde, farklı iletişim araçlarında kullanılabilmesi, Deniz feneri Derneğine aittir.

8. Görsel Materyalde Dikkat Edilecek Hususlar

8.1. Uygulamalı iyilik projelerine ait görsel materyaller (fotoğraf-video) yarışma kriterleri arasında yer aldığı için özenli çekilmiş olmalıdır.
8.2. Videoların daha sonra hazırlanacak ödül töreni, kitap ve film çalışmalarında kullanabilmesi için çekimlerin yatay kadraj (yatay çekim), fotoğrafların ise hem yatay hem dikey çekim olarak yapılması ve mümkünse en yüksek piksel kalitede olması gerekmektedir.
8.3. Proje ekibinin proje danışmanıyla birlikte toplu fotoğrafı, proje uygulama süreçlerinin her birinden en az 10-15 adet fotoğraf çekilmiş olmalıdır.
8.4. Projeyi tanıtıcı en fazla 2 dakikalık proje tanıtım filmi hazırlanmalıdır.

9. Projenin Yerel, Ulusal ve Yerel Medyada Yer Almasında Dikkat Edilecek Hususlar

9.1. Proje yerel, ulusal ve sosyal medyada haber olarak yer aldıysa, haberin linkleriyle birlikte proje formunun ilgili bölümünde yer almalıdır.

10. Proje Faaliyetlerinin Belgelendirilmesi

10.1. Yarışmaya katılanlar, uygulamalı iyilik projelerinin, uygulamalı olarak gerçekleştirildiğine dair belge, görsel malzeme (fotoğraf, video vs.) veya eser sunmak zorundadır.
10.2. Projeden yararlanan hedef kitlenin (insan, hayvan, bitki, kültürel değer) sayısı belirtilir.
10.3. Projede maddi olarak yapılan iyilikler belge ile (fiş, dekont, makbuz, tutanak vb.) vesikalandırılır; isim, sayı, miktar ve TL olarak belirtilir.

11. Proje ve Görsel Materyalin Ulaştırılması

11.1. Proje Formu, kurumlar arası yazışmalar, her türlü bilgi, belge ve görsel materyal (video-fotoğraf-afiş-broşür) virüs kontrolü yapılmış temiz bir flash bellekle ya da online olarak gönderilir.
11.2. Proje Formu ve her türlü görsel, online olarak tek bir klasör içerisinde sıkıştırılmış dosya (RAR, ZIP) olarak One Drive, Google Drive ve bulut depolama platformları üzerinden iletilmelidir. Fotoğraflar, JPEG formatında olmalıdır.
11.3. Yıpranmış, tahrip olmuş veya virüs bulaşmış flash belleklerin açılmamasından, eserlerin posta ya da kargoda kaybolup yarışma adresine ulaşamamasından Deniz Feneri Derneği sorumlu değildir.
11.4. Gönderilen eserlerin zarar görmemesini temin etmek katılımcıların sorumluluğundadır.
11.5. Katılımcılar yarışmayla ilgili her türlü materyali ahmet.karademir@denizfeneri.org.tr e- posta adresine online olarak 24.05.2024 Cuma günü saat: 17:00’e kadar gönderebileceklerdir.
11.6. Projeler elden, posta veya kargo ile 24.05.2024 Cuma günü saat: 17:00’e kadar, Deniz Feneri Ankara Şubesi, “İyilik Okulu Ödülleri Koordinatörlüğü”, Eski Köy Yolu Cad. No:23 Pursaklar/ANKARA adresine ulaştırılmış olmalıdır.
11.7. Belirlenen tarih ve saatten sonra ulaştırılan projeler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

12. Sonuçların Açıklanması

12.1. Sonuçların ne zaman açıklanacağı www.iyilikokuluodulleri.com adresinden duyurulacaktır.
12.2. Ödüle layık görülen projeler alfabetik olarak www.iyilikokuluodulleri.com; adresinde ilan edilecektir.
12.3. Derecelendirmeler ödül töreninde açıklanacaktır.

13. Yarışma Takvimi

13.1. Yarışmaya son proje gönderme tarihi : 24.05.2024
13.2. Sonuçların değerlendirilmesi : 25.05.-16.07.2024
13.3. Sonuçların açıklanması : 17.07.2024
13.4. 6. İyilik Okulu Ödülleri Töreni :Ödül töreni ve yarışma ile ilgili detaylar www.iyilikokuluodulleri.com adresinden duyurulacaktır.

14. Değerlendirme ve Puanlama

14.1. Ön değerlendirmeler, projeyi yürütmekle sorumlu Deniz Feneri Ankara Şubesi İyilik Okulu Koordinatörlüğü tarafından belirlenen Ön Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından yapılır.
14.2. Proje puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıyla belirlenir. Puanlarda eşitlik olması halinde projenin değerlendirmesi yeniden yapılır.
14.3. Proje çalışmalarına ait yazılı, görsel ve dijital veriler farkındalık oluşturmak için, ilgili bakanlık birimlerinin web sitelerinde, yerel, ulusal ve sosyal medyada yayımlanır. Bu konuda başarılı olmuş çabalar, değerlendirme kriterlerinde belirtilen puanla değerlendirilecektir.
14.4. Seçici kurul değerlendirmelerinde gizlilik esastır.
14.5. Seçici kurul kararları kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez, değerlendirmeleriyle ilgili açıklama yapmaya zorlanamaz.
14.6. Sonuçlar açıklandıktan sonra, iki iş günü içerisinde itiraz olursa, seçici kurul tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.

15. Değerlendirme Kriterleri

15.1. Proje metni %20
15.2. Projede özgünlük %10
15.3. Projenin uygulaması %30
15.4. Görsel materyal (fotoğraf.-video) %15
15.5. Sürdürülebilir olması %5
15.6. Yerel medyada yer alma %5
15.7. Sosyal medyada yer alma %5
15.8. Ulusal medyada yer alma %10

16. Birden Fazla İyilik Projesi ve Çoklu İyilik Ödülü

16.1. İçerisinde birden fazla uygulamalı iyilik projesi olan ancak tek bir isim ve tek bir dosya altında gönderilen projeler, sağlıklı ve rekabetçi bir şekilde değerlendirilme imkanını ortadan kaldırdığı için, yapılan her iyilik farklı bir isimle ve ayrı bir proje olarak gönderilmelidir.
16.2. Proje kapsamındaki okul/kurumlardan, uygulamalı iyilik projesi yarışmasına 5 ve üzeri projeyle katılanların arasından, seçici kurul üyeleri tarafından seçilen bir proje ekibi ve bu proje ekibinin okulu/kurumu, “çoklu iyilik ödülü” ile ödüllendirilir.

17. Ödüllendirme

17.1. Her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük, jüri özel ödülü ve çoklu iyilik ödülü olmak üzere beşer ödül verilecektir.
17.2. Yarışmada dereceye giren uygulamalı iyilik projesinin proje kapsamındaki okul/kurumu da, aynı derece ile “iyilik okulu”/”iyilik merkezi” unvanı verilerek ödüllendirilir.
17.3. Ödüller, yarışmaya katılan ve dereceye giren proje ekibi ve projenin uygulandığı okul/kurumlara törene teşrifleri halinde; Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı sayın Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek ödül töreninde takdim edilecektir.
17.4. Deniz Feneri Derneği’nin onayı olmadan ödül alacak isimlerde değişiklik yapılamaz.
17.5. Projenin dereceye girmesi hâlinde, proje ekibinde yer alan isimlere nakit ödülleri Deniz Feneri Ankara Şubesi’nde imza karşılığı elden veya bildirecekleri bir banka hesabına yatırılarak ödenir. Verilen bilgilerle ilgili her türlü sorumluluk yarışmacılara aittir.
17.6. Dereceye girmiş ekiplerden şartnameye uygun davranmadığı tespit edilmesi halinde, dereceleri ve ödülleri iptal edilir.
17.7. Ödül miktarı, şartname gereği derneğe bildirilen isimler ve projede yer aldığı halde ismi bildirilemeyen ama proje ekibi içerisinde yer aldığı resmi yazı ile bildirilen öğrenciler/kursiyerlere eşit olarak paylaştırılır.
17.8. Nakit ödüllerinin tamamı öğrencilerindir, okullar ya da kişiler herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

18. Seçici Kurul

MEB
* Ortaöğretim Genel Müdürlüğü temsilcisi
* Temel Eğitim Genel Müdürlüğü temsilcisi
* Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü temsilcisi
* Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisi
* Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü temsilcisi
* Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü temsilcisi
ÇŞİDB
* Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİ
* Türk Kızılay temsilcisi
* Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) temsilcisi
* Deniz Feneri Derneği temsilcisi
* Proje koordinatörü
* Görsel medya uzmanı

19. Proje Ödülleri (Lise/HEM/Olgunlaşma Enstitüsü)

* Birincilik Ödülü 15.000TL
* İkincilik Ödülü 13.500TL
* Üçüncülük Ödülü 12.000TL
* Jüri Özel Ödülü Tablet + iyilik kitap seti
* Çoklu İyilik Ödülü Tablet + iyilik kitap seti

* Proje Danışmanı (birinci) İyilik Okulu çantası + plaket
* Proje Danışmanı (ikinci) İyilik Okulu çantası + paket
* Proje Danışmanı (üçüncü) İyilik Okulu çantası + plaket
* Proje Danışmanı (jüri özel ödülü) İyilik Okulu çantası + plaket
* Proje Danışmanı (çoklu iyilik ödülü) İyilik Okulu çantası + plaket

* Okul/merkez Müdürü (birinci) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” birincilik plaketi
* Okul/merkez Müdürü (ikinci) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” ikincilik plaketi
* Okul/merkez Müdürü (üçüncü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” üçüncülük plaketi
* Okul/merkez Müdürü (jüri özel ödülü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” jüri özel ödülü plaketi
* Okul/merkez Müdürü (çoklu iyilik ödülü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” çoklu iyilik ödülü plaketi

20. Proje Ödülleri (Ortaokul)

* Birincilik Ödülü 12.000TL
* İkincilik Ödülü 10.500TL
* Üçüncülük Ödülü 9.000TL
* Jüri Özel Ödülü Tablet + iyilik kitap seti
* Çoklu İyilik Ödülü Tablet + iyilik kitap seti

* Proje Danışmanı (birinci) İyilik Okulu çantası + plaket
* Proje Danışmanı (ikinci) İyilik Okulu çantası + paket
* Proje Danışmanı (üçüncü) İyilik Okulu çantası + plaket
* Proje Danışmanı (jüri özel ödülü) İyilik Okulu çantası + plaket
* Proje Danışmanı (çoklu iyilik ödülü) İyilik Okulu çantası + plaket

* Okul/merkez Müdürü (birinci) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” birincilik plaketi
* Okul/merkez Müdürü (ikinci) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” ikincilik plaketi
* Okul/merkez Müdürü (üçüncü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” üçüncülük plaketi
* Okul/merkez Müdürü (jüri özel ödülü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” jüri özel ödülü plaketi
* Okul/merkez Müdürü (çoklu iyilik ödülü) Çanta + “Yılın İyilik Okulu” çoklu iyilik ödülü plaketi

21. Hukuki Uyuşmazlıklar

21.1. Şartname kapsamında ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda yürürlükteki ilgili hukuk mevzuatı uygulanır.

22. İletişim

Deniz Feneri Ankara Şubesi
Eski Köy Yolu Cad. No: 23 Pursaklar/ANKARA
Tel: 0312 527 30 30 Faks: 0312 527 30 31

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.