Okulda Üniversite: Türkiye’de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak İçin Bir Model Önerisi

TÜSİAD, üniversite ve okul ortaklığına dayalı, teori ile uygulamanın birbirini tamamladığı bir öğretmen yetiştirme modeli önerisini “Okulda Üniversite: Türkiye’de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak İçin Bir Model Önerisi” başlıklı bir rapor ile politika yapıcıların, akademisyenlerin ve kamuoyunun hizmetine sunumuştur. Rapor için