OKULA HAZIR MIYIM?

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
OKULA HAZIR MIYIM?

1. Giriş
2012 yılında Türkiye’de okula başlama yaşıyla ilgili değişiklik yapılmıştır. Bu
değişiklik “İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66
ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan
60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa
kaydedilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66-67 ve 68 aylık
olanları velisinin vereceği dilekçe; 69-70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır
olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya
kayıtlarını bir yıl erteleyebilir” ibaresi ile belirtilmiştir (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği).
Okul olgunluğuna sahip olmadan 1.sınıfa başlayan çocuklar, sınıfta beklenilenleri
karşılayamadığı için akademik başarısızlık, okul fobisi, şiddet eğilimi gösterebileceği gibi,
akran zorbalığına da maruz kalabilmektedir. İlkokula başlama konusunda öğrencilerin
gelişimsel yönden eksikliklerini belirlemek, velilere yapabilecekleri çalışmaları sunmak veya
okula gönderme konusunda kararsızlık yaşayan velilere yol göstermek amacı ile proje
uygulamaya konulmuştur. Türkiye de bu konuda daha önce yapılmış bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Proje uygulamaya geçtikten ve ilk değerlendirme sonuçları alındıktan
sonra ülke genelinde birçok Rehberlik Araştırma Merkezi kurumumuz ile iletişime geçerek
kendi illerinde bu projeyi uygulamaya koymuşlardır.

2. Problem Durumu
Öğrenciler, 72 aya kadar ilkokula başlama zorunluluğunda değillerdir. Fakat 72 aya
kadar okula göndermek konusunda kararsızlıklar yaşayıp, bu konuda kendilerine rehberlik
edecek bilimsel veriler sunan kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duymaktadırlar. Kurumumuz bu
proje ile bu ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte bir çalışma sunmaktadır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
1. Bu araştırmanın temel amacı; 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk
düzeylerini betimlemektir. Testin sonucunda, çocuğun okul için gereken olgunluğa ne
ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edebilmektir. 2.Okula başlatma
konusunda tereddüt yaşayan ailelere, bilimsel veriler vermek amaçlanmaktadır. Ayrıca okul
olgunluğu için veri alma yöntemlerini bilmeyen veliler için kaynak oluşturulacaktır. 3.
Değerlendirme sonunda okula başlama zorunlu yaşında olmayan çocukların velileri okul
öncesi eğitime 1 yıl daha devam etme seçeneğini değerlendirebileceklerdir. 4. Çocukların
1.sınıfa başladığında çok zorlanmadan, beklentileri yerine getirerek, okula karşı ve kendine
yönelik olumsuz duygular oluşturmaması ve öğrenmeye motive olması amaçlanmaktadır.
Çocuk gelişimi çalışmaları sadece bilimsel olarak değerli değil, tüm toplumu ve geleceği
ilgilendirdiği için aynı zamanda faydalı, değerli ve anlamlıdır. 5. Olgunlaşma düzeyinde
belirgin gerilik görülen çocukların merkezimizde ayrıca değerlendirilerek, özel eğitim
gereksinimi varsa, erken tanı sağlanacak ve okul ile aileyi ilgili konuda bilinçlendirilecektir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Proje kapsamında geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış olan test ve
envanterlerin uygulamaları yapılarak okul olgunluk düzeyleri, yetersizlik alanları ve özel
eğitim gereksinimli öğrenci tespiti yapılmıştır. Veli ve öğretmen bilgilendirmelerinde
bireysel görüşme, soru cevap ve seminer yöntemleri kullanılmıştır. Veli izin dilekçesi, test
sonuç evrakları, eksik gelişim alanları destekleme uygulamaları formu ve bilgilendirme
broşürü hazırlanmıştır.

Ahmet ERTAŞ / Kocasinan R.A.M.
Özlem BENLİOĞLU / Kocasinan H.E.M
Mahmut ŞERBETÇİ / Erkilet Atatürk İlkokulu
Esma SALMAZ / Sarıoğlan Anaokulu
Buket TOY /Ankara Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu
KAYSERİ / KOCASİNAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ