Okul Yöneticilerinin Yeterliklerini Artırmada Etkileşimli Yönetsel Deneyim Uygulama Modeli

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005

TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün proje yürütücüsü kurum olduğu “Okul Yöneticilerinin Yeterliklerini Artırmada Etkileşimli Yönetsel Deneyim Uygulama Modeli” başlıklı TÜBİTAK 4005 Projemiz 20 – 25 Eylül 2021 tarihleri arasında Kırklareli Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecektir. Projemiz ile Kırklareli ilçelerinde görev yapan 16 okul yöneticimiz yönetsel deneyimlerini paylaşma fırsatı bularak yönetici yeterliklerini arttıracaklardır.

PROJENİN AMACI
Projemizin amacı okul yöneticilerinin yönetici yeterliklerini arttırmaları için etkileşimli yönetsel deneyim paylaşımları ile destek ve yardım almaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir:

1. Okul yöneticilerinin bir araya getirilerek çok deneyimli ve az deneyimli olarak birbirleriyle etkileşim içerisinde olması,
2. Okul yöneticilerinin, yönetici yeterliklerini kuramsal bilgiler ile tanıması,
3. Okul yöneticilerinin, yönetici yeterliklerini farklı yöntem ve teknik uygulamaları ile kazanması,
4. Okul yöneticilerinin, yönetici yeterliklerini örnek olaylar üzerinden arttırılması,
5. Okul yöneticilerinin, yönetici yeterlikleri kapsamında yönetsel deneyim paylaşımlarıyla birbirlerini desteklemesi,
6. Okul yöneticilerinin 21. Yüzyıl becerilerini kazanmalarına destek sunulması.

Proje Yürütücüsü: Dr. Nuray SEVİNÇ
Proje Uzmanı: Dr. Sibel TAŞCI

Proje Eğitmenleri:
Prof. Dr. Hasan ARSLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aydın BAŞAR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Bertan AKYOL, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ULUTAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı