Okul Psikolojik Danışmanı Adayları ile Siber Kimlik Farkındalığı Eğitimi

Değerli hocalarım TÜBİTAK destekli etkinliğimizin duyulabilmesine katkı sağlamanız bizim için çok değerli. 4-10 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek eğitimimiz PDR 3 ve 4. sınıf öğrencileri için olup ücretsizdir.

Düzenlenmesi planlanan etkinlik kapsamında okul psikolojik danışmanı adaylarının siber kimlik, bağımlılık ve zorbalık konularında derinlemesine bilgi kazanmaları ve edindikleri bu bilgileri öğrencilerine, meslektaşlarına ve velilere aktarabilmeleri için uygun dijital teknolojiyi etkili, verimli ve çekici biçimde kullanabilme becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle, katılımcılara aşağıda yer alan kazanımların kazandırılması planlanmaktadır:

Etkinlik kapsamında ele alınan kazanımlar;

Medyanın insan hayatındaki önemi fark eder.
Siber kimliğin önemini fark eder.
Teknostres kavramının öğretmenlerde görülme sıklığını fark eder.
TeknoPozitif birey ve öğretmen olma ilişkisini analiz eder.
Çocukların çevrim-içi ortamlarda karşılaştıkları riskleri açıklar.
Güvenli internet kullanımının önemini fark eder.
Farklı türdeki medya mesajlarını analiz eder.
Medyanın siber kimlik oluşumundaki yerini açıklar.
Öğretme-öğrenme süreçleriyle Web 2.0 teknolojilerinin kullanımını ilişkilendirir.
Teknoloji ve oyun bağımlılığı kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.
Bağımlılıkla başa çıkma yollarını fark eder.
Okullarda siber zorbalıkla mücadelede yapabileceklerini fark eder.
Zorba-Mağdur danışma sürecini açıklar.
Siber zorbalık konusunda suç ve yasal sorumluluklarını fark eder.
Çeşitli dijital teknolojilerin eğitim amaçlı kullanır.
Dijital teknolojiler arasından amacına en uygun olanı seçer.
Farklı dijital teknoloji/uygulamaların yararları ve sınırlılıklarını ayırt eder.
Siber kimlik bağlamında birden fazla dijital teknolojiyi/uygulamayı içeren özgün öğretim materyali oluşturur.
Hazırladığı öğretim materyallerini farklı bağlamlarda nasıl kullanacağını bilir.

Etkinlik kapsamında yer alacak hedef kitle evrenini en iyi biçimde karşılayacak örneklemin oluşturulabilmesi amacıyla, kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır:

Etkinlik kapsamında 40 katılımcıya yer verilecektir. Başvuru yapanlar arasından 40 asil 20 yedek katılımcı seçilecektir.
Etkinliğin yaygın etkisinin arttırılabilmesi amacıyla üniversitelere göre eşit dağılım gözetilecektir.
Etkinlikte yer alacak katılımcıların cinsiyete göre sayıca eşit dağılımına özen gösterilecektir.
Başvuru sırasında adayların başarı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla not döküm belgelerinde yer alan güncel genel ağırlıklı not değerleri istenecektir. (Söz konusu not ortalamaları üniversite bazında sayıca dağılımın eşitlenmesinde öncelikli olarak kullanılacaktır.)
TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje/etkinlikte yer almamış adaylara öncelik verilecektir.
Başvuru sırasında aranan temel şartlar:

Başvuruda bulunan aday katılımcıların Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 3. ve 4. Sınıfta öğrenim görüyor olmaları gerekir.
Öğretmen adaylarının temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaları gerekir.
Dijital teknolojileri öğrenmeye istekli ve meraklı olmaları gerekmektedir.
Evlerinde kullanabilecekleri bir bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir. (Etkinlik bütünüyle uzaktan ve çevrimiçi yürütüleceğinden ve süreçte katılımcılardan ürün/materyal geliştirmeleri bekleneceğinden telefon ve tablet etkinliğe katılım için yeterli olmayacaktır.)
Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilmeleri gerekmektedir.

ogretmenlerlesiberkimlik.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.