Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Etkinliklerle Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi

tubitak 2237
Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Etkinliklerle Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi

TÜBİTAK 2237 Kodlu Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında “Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Etkinliklerle Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi” isimli projemizin başvurusu yapılmıştır. 12-17 Eylül 2022 tarihleri arasında ÇEVRİMİÇİ yapılması planlanan proje, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği programında proje tarihi itibari ile 3. veya 4. sınıfa geçmiş veya 4. sınıfta kayıtlı olan öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir. Yapılacak projede ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 30 kişi olarak belirlenmiştir.

Bu proje kapsamında son yıllarda gerek uluslararası gerekse ulusal alan eğitiminde yenilikçi bir öğrenme yaklaşımı olan okul dışı öğrenme ele alınmaktadır. Daha çok öğrencilerin eğlenceli zaman geçirdiği yerler olarak görülen okul dışı öğrenme ortamları, fen öğretiminde önem kazanmış, eğlencenin yanı sıra tamamlayıcı öğrenmelerin gerçekleştiği alanlar olarak ön plana çıkmaya başlamıştır (Lewalter & Geyer, 2009). Öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlerle yapılan araştırmalar incelendiğinde okul dışı etkinliklerin nasıl uygulanacağı yönünde büyük bir boşluk olduğu ortaya çıkmaktadır (Knapp, 2000). Aynı zamanda etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için bu ortamlarda ve sınıf içi tamamlayıcı etkinliklerde amaca uygun olarak bazı öğretim yöntem ve tekniklerin iç içe kullanılması gerekmektedir. Oktay ve ark. (2018) çalışma sonuçlarına göre okul dışı öğrenme ortamlara oldukça az vurgu yapılan ve bu alanda boşluk olduğu düşünülen fen bilimleri alanını zenginleştirmek adına bu projede Eğitim Fakültelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği Programında okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri yer alacaktır (Etkinlik tarihi itibari ile 3. veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı öğrenciler).

Proje, kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki ana bölümünden oluşmaktadır. Kuramsal eğitimlerde ilk olarak okul dışı ortamlarının ne olduğu, fen eğitimindeki yeri ve önemi, bu ortamlardan etkili yararlanma yolları ile farklı okul dışı öğrenme ortamları tanıtılacak, öğretmen adaylarının okul dışı ortamlarda kullanabilecekleri yöntem ve teknikler tartışılacaktır. Bu bağlamda, araştırma-sorgulama, oyun, yaratıcı drama, problem çözme temelli öğrenme ve bağlam temelli öğrenme yöntem ve teknikleri tanıtılacak ve bunların okul dışı ortamlarda nasıl kullanılacağına yönelik örnekler verilecektir. Kuramsal eğitimlerin ardından, öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamlarında çevrimiçi uygulamalı eğitime alınacaklardır.

Katılımcıların belirlenmesi

Projenin hedef kitlesi okul öncesi öğretmenliği adaylarıdır. Bu amaçla düzenlenecek eğitim etkinliğimizin katılımcıları Eğitim Fakültelerinde okul öncesi öğretmenliği programında proje tarihi itibari 3. veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı olan öğrencilerdir. Katılımcı sayısı, yapılması planlanan etkinlikte ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak 30 kişi olarak belirlenmiştir. Etkinliğin duyurulması adına bir afiş hazırlanarak okul öncesi öğretmenliği programı olan üniversitelere gönderilecek, ayrıca facebook, twitter gibi sosyal medya aracılığı ile ve //www.okuldisiogrenme.com/ ve www.okuldisiogrenme.hacettepe.edu.tr web siteleri aracılığıyla projeye başvuru çağrısı yapılacaktır. Proje için ayrıca bir internet sayfası www.okuldisiogrenme.hacettepe.edu.tr hazırlanmıştır ve etkinlik ile ilgili tanıtım ve duyurular buradan paylaşılacaktır. Öğretmen adaylarının seçiminde çevrimiçi olarak hazırlanan başvuru formu kullanılacaktır. Proje için hazırlanan internet sayfasındaki başvuru kısmında yer alan form üzerinden katılımcıların seçimi yapılacaktır. Başvuru formunun excel ortamında değerlendirilmesi yapılacak ve aşağıda belirtilen koşullara göre 30 adaydan oluşan asıl liste proje web sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca listedeki katılımcılara e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. Asıl listeden katılamayacaklar olması ihtimaline karşı ek olarak yedek katılımcı listesi hazırlanacaktır. Etkinlik başlangıcından bir hafta önce katılımcıların dahil olduğu WhatsApp grubu oluşturulacaktır. Böylelikle, tüm eğitim süreci ve sonrası öğretmen adaylarının her türlü soru, sorunlarına çözüm bulmak, gerekli duyuruları yapmak adına mobil iletişim sistemi yoluyla sürekli aktif bir ortam sağlanacaktır. Öğretmen adaylarının etik ve fırsat eşitliği kuralları göz önüne alınarak ve yaygın etkinin arttırılması bakımından belirlenmesinde aranan koşullar:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde okul öncesi öğretmenliği programında proje tarihi itibari 3.veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı olan lisans öğrencisi olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları öğrenci belgesi istenecektir),
3. ve 4. sınıf seviyelerinin eşit dağılımı
Cinsiyet bakımından eşit dağılım
Farklı üniversite/şehirden katılım
Genel akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 2,5 olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları not dökümü belgesi istenecektir)
Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilme
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olma
olarak belirlenmiştir.

Başvuru Tarihleri
Katılımcı olabilmek için 31 AĞUSTOS 2022 saat 17.00’e kadar başvuru yapılabilir.

NOT:

Katılımcılardan en geç bir ay önce alınmış öğrenci belgeleri ile durumlarını belgelendirmeleri istenecektir.

12-17 EYLÜL 2022 (Çevrim içi)
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Okul Öncesi Öğretmeni Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY-zhqQ_xY_7OWwg4Cvb68IV9cnEr0brpDYh5bbP33kb4n5w/viewform

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

twelve + eighteen =