Okul Öncesi Eğitimde, Ters Yüz Edilmiş Sınıflar İle Dijital Eğitim

Okul Öncesi Eğitimde, Ters Yüz Edilmiş Sınıflar İle Dijital Eğitim

ÖZET
Okul Öncesi Eğitim, çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen, son derece önemli dönemdir. Okul Öncesi öğrencileri, dönüş almak, paylaşmak ve başkalarıyla çalışmak gibi sosyal-duygusal becerilere odaklanmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde, okula hazırlık becerilerini uygulamaktadırlar. Ayrıca, harf, sayı, şekil ve renkleri tanımlamayı öğrenerek akademik bilgileri için temel edinimleri geliştirmektedirler.
Öyleyse öğrenciler, teknoloji ile anlamlı bir şekilde nasıl etkileşim kurabilir?

– Teknolojiyi sınıf etkinliklerine entegre ederek sosyal-duygusal gelişimi destekleyerek, dijital beceriler kazanmalarına rehberlik ederek.

Hızla gelişen eğitim teknolojileri ve yine hızla gelişen öğrenci profili nedeniyle bilginin üretilmesi, kullanılması eğitim alanında değişimleri zorunlu kılmıştır. Artık öğrenmede ‘Tek Boyutlu ’ bir yaklaşım olmadığının farkındayız. Bu proje ile okul öncesi çocuklarını merkeze alan, yeni bir öğrenme yaklaşımı olan Ters Yüz Edilmiş Sınıf (Flipped Learning) modelinin, Teknoloji destekli eğitimle bütünleştirilmesi hedeflendi. Ters Yüz Edilmiş Sınıf modeli ile, öğrenme stili, hızı ve yeteneği nasıl olursa olsun, her öğrenci için kişiselleştirilmiş ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sunmak, eğitim ve teknolojideki ilerlemeleri bir araya getirmektedir. Geleneksel yöntemler ile eğitim almış öğretmenler, dijital çağdaki çocuklarımıza eğitim vermektedir. 21.Yüzyıl becerilerinin öğretmenler için; Öğretmen Mesleki eğitimi, Eğitimde Bilişim teknolojilerini aktif kullanabilme, organizasyon ve yönetim, müfredat ve değerlendirme becerilerini ve öğrenciler için; Yaratıcılık, İşbirliği, Dijital Yeterlilikler, Eleştirel düşünme ve problem çözme, Kişisel ve sosyal sorumluluk becerilerinin geliştirilmesi planlandı. Ebeveynlerin çalışmanın uygulama aşamasında, belli noktalarda yer alması ile; okul, aile ve çocuk ilişkilerinin desteklenmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler : Ters yüz edilmiş sınıflar, Flipped learning, Dijital beceriler, Okul öncesi

Burcu YÜKSEK
Kırıklı İlkokulu
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni
eTwinning İl Koordinatörü
Scientix Türkiye Elçisi

GİRİŞ
Artık hem okullarda hem de evde daha erişilebilir teknoloji ile, çevrilmiş öğrenme modeliyle ge¬leneksel öğretim modellerinin dışına çıkıyoruz . Öğrencilere yeni konuları, kavramları ve fikirleri tanıt¬mak öğretmenin görevidir. 21. yüzyıl öğretmenleri olarak, öğrencilerimizin gerçek öğrenmelerine rehberlik ederek, kendi hızlarında bireyselleştirilmiş ve harmanlanmış eğitim modelleri sunulmuştur. Daha pratik veya bağımsız faaliyetler ile fırsatlar sunulmuştur. Farklı öğrenme stillerine sahip olan çocuklar desteklenmiştir.21. YY erken çocukluk dönemindeki öğrencilere dijital beceriler kazandırılması, müfredata entegre edilerek teknolojinin eğitim amaçlı da kullanılacağı görülmüştür. Eğitimde veli öğrenci okul işbirliği üst düzeyde olması hedeflenmiştir. Fatih Donanımının ve Eba Platformunun aktif kullanımı sağlanmıştır.

Ters Yüz Edilmiş Sınıflar modelinde, kazanımlar öğrenciye öğretmen tarafından hazırlanan ders videoları yardımıyla gerçekleştirilirken, öğrencinin asıl ihtiyacı olan kazanımlar özümsenmesi ders saatinde gerçekleşmektedir.
Neden Öğrenci İçin ‘‘Flipped Öğrenme’’ Daha Başarılı Bir Yöntemdir?

• Öğrenci istediği yerde istediği zaman dersi dinleyebilir.
• Her öğrencinin dersi anlama hızı aynı olamayabilir, Flipped Learning’de ise öğrenci dersi videodan istediği hızla izleyebilir, tekrarlayabilir.
• Dersler interaktif, etkileşimli ve uygulamalı işleneceği için öğrencinin konuyu özümsemesi daha kolay olacaktır.
• Dersin materyalleri sürekli ulaşılabilirdir, öğrenci gerek duyduğu zaman geri dönüp kaynakları izleyebilir.
• Öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşim ve kişisel temas daha fazla olur.
• Öğrencilerin daha çok sorumluluk alacakları bir ortam oluşur ve sınıfta tüm öğrenciler aktiftir.
• Bireysel Eğitim fırsatı verir.
• Diğer öğrenme yöntemleri ile harmanlanmalıdır.
• Güncel teknolojiler vasıtasıyla öğrenmeyi teşvik eder.
• Eleştirel düşünceyi teşvik eder.
Günümüz teknoloji çağında yeni bir eğitim yöntemi uygulanmıştır. Geleneksel yöntemlerde derslerin, ev çalışmaları ile pekiştirildiği bir yaklaşımın artık akıllı telefonların, tabletlerin yaygınlaştığı günümüz internet çağında farklı eğitim yöntemleri kullanılarak desteklenmesi gerekmektedir.

………..