OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ

III. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ

 

                                                                         

12-15 Eylül 2012

Değerli Meslektaşlarım,

Düzenleme kurulu adına, sizleri III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi’ne davet etmekten mutluluk ve onur duyarım. Kongre, 12-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongrenin bu yılki ana teması “Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Kültürler Arası Bakış” olarak belirlenmiştir. Kongreye poster veya sözlü bildiri ile katılmak isteyen araştırmacı, akademisyen ve meslek elemanlarının ana tema ile ilgili bildiri özetlerini 16-04-2012 tarihine kadar özet gönderme sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde ana tema ile ilgili özetlere öncelik verilecek olmasına rağmen, kongreye ulaşan ve zengin bir bilimsel programın oluşmasına katkı sunabilecek tüm özetler değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.

Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan bu uluslararası kongrenin alanda çalışanlar arasında uluslararası düzeyde bilgi ve düşünce alış verişi ile yeni araştırma bulgularının sunulması için verimli bir zemin sunacağına inanıyorum. Bu zengin ve verimli bilimsel ortama sizin de yer alarak katkı sunacağınızı umut ediyorum.

12-15 Eylül 2012 tarihlerinde III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi için Çukurova Üniversitesi’nde buluşmak dileğiyle.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
Kongre Başkanı