Okul Dışı Ortamlarda Gerçekleştirilecek Matematik Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Eğitimi

“Okul Dışı Matematik Fırsatları (ODMAF)” bilimsel etkinliği 6 gün boyunca sürmesi planlanan bir etkinliktir. Etkinlik kapsamında her gün toplam 8 saat ders gerçekleştirilecektir. Etkinliklerin planlanmasında öğretmen adaylarının hem okul dışı etkinliklerde kullanabilecekleri teorik bilgilere yer verilecek, hem o teorik bilgiler doğrultusunda tasarlayabilecekleri etkinlik örnekleri tanıtılacak, hem de gerçek bir okul dışı öğrenme ortamında o etkinliklerin uygulamalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Her günün en son oturumunda öğretmen adaylarının o gün belirlenen okul dışı ortama ve matematik öğrenme alanına yönelik bir etkinlik tasarlaması istenecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Çeliksoy (Etkinlik Yürütücüsü), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi