Okul Çapı Zenginleştirme Modelinin Fen Alanındaki Bilsem Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimlerine Etkisi

Okul Çapı Zenginleştirme Modelinin Fen Alanındaki Bilsem Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimlerine Etkisi

Bu proje ile, öğretmenler tarafından genelde bilinen Probleme Dayalı Öğretim, Proje Temelli Öğretim, STEM ve Sorgulama Temelli Öğretim, üstün yetenekli öğrencilere yönelik olarak farklılaştırılıp, üstün yeteneklilik alanına özgü, ülkemizde çok fazla bilinmeyen ve uygulaması olmayan Okul Çaplı Zenginleştirme (SEM) modeline dayalı olarak irdelenecektir. Verilecek eğitim etkileşimli olarak yürütülecek ve bu süreçte örnek etkinlik uygulamaları gerçekleştirilecektir. Proje sonucunda öğretmenlerden Okul Çaplı Zenginleştirme Modelini sınıf içerisine taşımaları beklenmektedir. Öğretmenlerin öz yeterlikleri ve ders planı hazırlama süreç gelişimleri gibi alt amaçların gerçekleşme düzeyine bakılarak kursun değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonunda kursun, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine etkisinin de ortaya çıkması planlamıştır.

Fen alanında üstün yeteneklilik kapsamında literatür incelendiğinde ülkemizde çok fazla çalışmanın olmadığı, özellikle bu alandaki öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinin arka planda kaldığı söylenebilir. Bununla birlikte Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenlerinin; BİLSEM’lerin esaslarını ve program yapısını, ayrıca alana özgü uygulamaları bilmeleri gerektiği söylenebilir. Mevcut öğretmenlerin üstün yetenekli çocukların eğitimi, eğitimlerinde kullanılacak etkin öğretim yöntemleri ve öğretim materyalleri hazırlama konularındaki eksiklikleri, bu öğrencilerin başarılarını ve bilimsel yeterliklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda BİLSEM öğretmenlerinin alandaki yenilikçi gelişmeleri, modelleri, örnek sınıf içi etkinlikleri, kısacası öğretim sürecinde ihtiyaç duyacakları alana özel faaliyetleri derinlemesine ve zengin bir içerikle alan uzmanlarından teorik ve uygulamalı olarak almaları profesyonel gelişimleri için önem arz etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan projede, BİLSEM’lerde görev yapmakta olan fen öğretmenlerinin zenginleştirilmiş öğretim modellerinden biri olan Okul Çaplı Zenginleştirme Modeli ile ders planları hazırlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Proje; BİLSEM’lerde farklı illerde görev yapan 25 fen öğretmeni ile gerçekleştirilecektir.

Yapılacak proje ile, öğretmenler tarafından genelde bilinen Probleme Dayalı Öğretim, Proje Temelli Öğretim, STEM ve Sorgulama Temelli Öğretim, üstün yetenekli öğrencilere yönelik olarak farklılaştırılıp, üstün yeteneklilik alanına özgü, ülkemizde çok fazla bilinmeyen ve uygulaması olmayan Okul Çaplı Zenginleştirme (SEM) modeline dayalı olarak irdelenecektir. Verilecek eğitim etkileşimli olarak yürütülecek ve bu süreçte örnek etkinlik uygulamaları gerçekleştirilecektir. Proje sonucunda öğretmenlerden Okul Çaplı Zenginleştirme Modelini sınıf içerisine taşımaları beklenmektedir. Öğretmenlerin öz yeterlikleri ve ders planı hazırlama süreç gelişimleri gibi alt amaçların gerçekleşme düzeyine bakılarak kursun değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonunda kursun, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine etkisinin de ortaya çıkması planlamıştır.

Proje kapsamında yer alan her bir konu, alanında makaleler yazmış veya projeler düzenlemiş veya lisans/lisansüstü dersler vermiş olan akademisyenler tarafından uygulamalı olarak verilecektir. Bu sayede katılımcıların örnek etkinlikler üzerinden aktif katılımları sağlanarak derinlemesine öğrenmeleri gerçekleştirilmiş olacaktır. Ayrıca, öğretmenlerin alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmekte zorlandıkları gerçeği düşünüldüğünde, böyle bir çalışmanın yapılacak olmasının alana önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Son Başvuru 5 Ağustos 2018

“TUBİTAK 4004- Okul Çaplı Zenginleştirme Modelinin Fen Alanındaki BİLSEM Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimlerine Etkisi” proje başvuruları başlamıştır.

http://uyog.uludag.edu.tr/