OKSEF Geleceğin Bilim İnsanları Proje Yarışması

OKSEF Geleceğin Bilim İnsanları Proje Yarışması

Yarışmanın adı: OKSEF (Oğuzhan Özkaya Education- Karademir Science Energy Engineering Fair )

Yarışmayı düzenleyen kuruluş : Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları

Yarışmanın Amacı: Bilim dilini, genç yaşlarda öğrenerek, araştırma yapma keyfini tatmayı ve evrende her yere, her şeye ulaşmayı öğretmek, eğitim ve bilim ile uğraşan kurumların öncelikli görevidir. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, öğrencilerin kendi merak ettikleri konulardan yola çıkarak, ürettikleri fikirlerini geliştirip projelendirirken; akademik düzeyde bilgi almalarını, laboratuarları kullanmalarını, ürünlerini hayata geçirmelerini ve böylece “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Kapsamı: Lise ve dengi okul öğrencileri

Yarışmanın Dalları:

1. Fizik
2. Kimya
3. Biyoloji
4. Enerji – Mühendislik
5. Matematik-Bilgisayar
6. Robotik

Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji -Mühendislik, Matematik-Bilgisayar Kategorilerine Başvuracak Adaylar için başvuru koşulları:

1. Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

2. Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji -Mühendislik, Matematik-Bilgisayar alanlarında olacaktır.

3. Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup (maksimum 2 öğrenci, 1 öğretmen) olarak hazırlanabilir.

4. 15 Ocak 2017 tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, yarışmaya katılamazlar.

5. 2018 yılında gerçekleşecek olan TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na başvuran projelerin TUBİTAK başvurularını yaptıktan sonra OKSEF’ e başvurmasında herhangi bir sakınca yoktur. (Enerji kategorisi dahil)

6. Proje raporu, mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür başlıklarını içermelidir. Rapor yazımı www.okseef.org adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.

7. Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

8. Tüm projeler etik kurala uygun olmalıdır.

9. Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir.

10. Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur.

11. Proje başvuruları online olarak web sayfasından (www.okseef.org) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvuruları en geç 12.03.2018 tarihine kadar yapılması gerekir.
12. Sergilenmeye değer görülen projeler 30.04.2018 tarihinde web sayfasında (www.okseef.org) duyurulacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.

13. Proje sergisi, 7 – 9 Haziran 2018 tarihleri arasında Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yelki-Güzelbahçe Kampüsünde gerçekleşecektir. Sergi alanında kullanılacak masa ve panolar kurumumuz tarafından sağlanacaktır. Stant boyutlarına ve poster ölçülerine web sayfasından (www.okseef.org) ulaşılabilir.

14. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve proje sunumları jüri odasında yapılacaktır.

15. Organizasyon boyunca öğle ve akşam yemekleri ile İzmir turu ve geziler kurumumuzca karşılanacaktır.

16. Yol ve program dışındaki konaklama masrafları katılımcılara aittir.

17. Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. Kazanan projelere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

18. Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen projelerin tüm masrafları proje sahiplerinin kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.

19. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve sergi süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

Genel Kurallar:

1. Katılımcılar takım halinde başvurabilirler.

2. Katılımcıların takım halinde başvurabilmeleri için en az 2 en fazla 5 öğrenciye sahip olmaları gerekmektedir.

3. Ön kayıtlar internet sitesi üzerinden olacaktır (www.okseef.org). Ön kayıt yapmayanlar, yarışmaya hiçbir şekilde dâhil edilmeyecektir. İlk 20 takım yarışmaya davet edilecektir.

4. Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. Kazanan takımlara başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan her takımın öğrencilerine ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

5. Herhangi bir marka malzeme kullanım zorunluluğu olmaksızın tüm yarışmacılar arzu ettikleri marka malzemeler ile katılım gösterebilirler.

6. Katılımcı masalarına elektrik desteği sağlanacaktır.

7. Organizasyon, her takımdan iki öğrenci ve bir öğretmenin konaklamasını karşılamaktadır. Konaklama dışındaki tüm masraflar katılımcılara aittir.

8. Karşılaşma sonucuna yapılan itirazlar sadece kriz masasına yapılabilir. Yapılan itirazlar belirli periyotlarla toplanarak kriz masası tarafından değerlendirilecektir.

9. Kriz masasına yapılacak itirazlar yazılı olarak kabul edilecektir. Varsa eğer video vb. materyaller de itiraz sırasında sunulabilir.

10. Hakemlere yapılan itirazlar hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır. Hakeme yapılan itirazlar karşısında hakemler, ceza verme ya da diskalifiye etme hakkına sahiptir.

11. Katılımcılar kişisel eşyalarının güvenliğinden kendileri sorumludurlar.

12. Yarışmacılar etkinlik süresince görevlilerin yaptığı uyarılara uymak zorundadırlar.

13. Pistlere ve diğer robotlara kasıtlı olarak zarar veren yarışmacılar diskalifiye edilecektir.

14. Genel yarışma düzenini bozan ve yarışma programını aksatan katılımcılar diskalifiye edilecektir.

15. Robotunu yarıştıracak yarışmacı, kimlik kartını ve robotun etiketini hakeme ibraz etmek zorundadır.

16. Yarışmacıların OKSEF robot kurallarına uymaları zorunludur.

17. Katılımcıların veya seyircilerin güvenliği ile ilgili kuralları ihlal eden veya yarışma ortamında yaralanmalara sebebiyet verecek şekilde tehlikeli konuma sokan ya da teşebbüs eden yarışmacılar diskalifiye edilecektir.

18. Yarışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir yaralanma durumundan Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları sorumlu değildir.

19. Yarışma anı dışında herhangi bir şekilde elektronik/mekanik donanım kullanarak rakip robotlara zarar veren yarışmacılar diskalifiye edilecektir.

20. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları OKSEF Organizasyon Kurulu kurallarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ERECE: ÖĞRENCİ ÖDÜL ÖĞRETMEN ÖDÜL
Birincilik: 1700TL 1300TL
İkincilik: 1400TL 1100TL
Üçüncülük: 1100TL 900TL
Teşvik: 650TL 450TL

Adres:
Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi Kampüsü
Adnan Suvari Mah. Polat Cad. No.210,
KARABAĞLAR/İZMİR
Tel:+90 232 246 0022

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Kampüsü
Yelki Mahallesi, 2540 Sk. No:4-9,
Güzelbahçe/İzmir
Tel:+90 232 234 0000
e-mail : info@okseef.org

http://okseef.org/