Okan Üniversitesi Kısa Film Yarışması

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması

 Son Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2011

Katılım Koşulları
a) Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nün düzenlediği Öğrenci
Filmleri Kısa Film Yarışması’na 1 Ocak 2009 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.
b) Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından
yapılır. Yönetmenliğini birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan
diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorundadır.
c)Yarışmaya sadece üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında kayıtlı olan
öğrencilere ait kurmaca dalındaki kısa filmler başvurabilir.
ç) Yarışmaya katılacak yapımların süresi 20 dakikayı aşmamalıdır.
d)Yarışmaya katılacak olan yapımlar üç adet DVD formatında gönderilmelidir. DVD’lerin
üzerine, eserin adı, yapım yılı, süresi, yönetmenin adı ve soyadı yazılmalıdır.
e) Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci
Filmleri Kısa Film Yarışması arşivinde saklanır.
f) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım
amacıyla kullanılabilir. Filmler, Yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari
olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı
arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
g) Yarışmanın Seçici Kurulu ön jüri ve esas jüri üyelerinden oluşmaktadır. Yarışmaya katılan
filmler Öğr. Gör. Özge Sayılgan, Doç Dr. Sühendan ilal ve Özgür Şeyben’den oluşan ön jüri
üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ön jüri değerlendirmesi sonucunda yarışma koşullarına
uymayan yapımlar asıl jüri’nin değerlendirmesine sunulmadan elenebilir.
ğ) Yarışmaya başvuran filmlerin ön jüri tarafından incelenmesi sonrasında Prof. Dr. Bülent
Vardar, Işıl Özgentürk, Doç. Dr. Selma Köksal Çekiç, Ezel Akay ve Derviş Zaim’den oluşan jüri
üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
h) Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde toplam 3 ödül verilecektir. Asıl jüri isterse
gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere ‘özel ödül’ler verebilir ya da yine gerekçe
göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir.
Birincilik Ödülü : 1.000 TL
Ikincilik Ödülü : 750 TL
Üçüncülük Ödülü : 500 TL
ı) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından
ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş
tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilir. Ayrıca, seçimin
Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.
i) Yarışmaya başvuru www.okan.edu.tr adresinden on-line olarak yapılacaktır. Başvuru
sayfasının doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak imzalanarak gönderilmesi zorunludur.
Yarışmaya katılacak olan eserler ve yönetmen ve filme dair bilgiler şOkan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla /
ğSTANBULş adresine posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
j) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 1 Nisan 2011 saat 17:00’ye kadardır. Yarışmaya
katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar Yarışma Komitesi’ne,
– Başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı,
– Yapımın üç adet DVD kopyası,
– Filmden en az bir adet fotoğraf (300 dpi)
– Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı
– Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve ingilizce)
– Filmin kısa özeti (Türkçe ve ingilizce, en fazla 100 kelime) teslim etmelidir.
k) Yarışmaya başvuran filmlerin değerlendirme sonucu 20 Nisan 2010 tarihinde www.okan.edu.tr
adresinde yarışmaya ait web sayfasında duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül
töreni düzenlenecektir.