Okan Üniversitesi 6. Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması

Okan Üniversitesi Sinema TV Bölümü 6. Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması

Katılım Koşulları

a) Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nün düzenlediği Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması; kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenmekte olup, yarışmaya 01 Eylül 2014 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.

b) Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından yapılır. Filmin yönetmenliğinin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğer kişilerin yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorunludur.

c)Yarışmaya sadece üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilere ait kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmler başvurabilir.

ç) Yarışmaya katılacak yapımların süresi kurmaca dalında 20 dakikayı, belgesel dalında 30 dakikayı aşmamalıdır.

d)Yarışmaya katılacak olan filmler iki adet DVD formatında ve bir adet kişisel bilgileri içeren DATA CD’siyle birlikte gönderilmelidir. DVD’lerin ve DATA CD’nin üzerine, eserin adı, yapım yılı, süresi, yönetmenin adı ve soyadı yazılmalıdır. DATA CD’ye yönetmenin özgeçmişi, bir adet fotoğrafını içeren bilgiler Word formatında kaydedilmelidir.

e) Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması arşivinde saklanır.

f) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

g) Yarışmanın Seçici Kurulu ön jüri ve esas jüri üyelerinden oluşmaktadır. Yarışmaya katılan kurmaca kısa filmler Banu Bozdemir ve Arş. Gör. Burak Kaplan’dan oluşan ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Belgesel dalında yarışmaya başvuran filmler ise Yrd. Doç. Dr. Bahar Kılıç Adilçe ve Arş. Gör. Neşe Öztemir’den oluşan ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ön jüri değerlendirmesi sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jüri’nin değerlendirmesine sunulmadan elenebilir.

ğ) Yarışmaya başvuran filmlerin ön jüri tarafından incelenmesi sonrasında kurmaca dalında Ahu Türkpençe, Yrd. Doç. Dr. Murat Tırpan, Natali Yeres, Cüneyt Cebenoyan ve Tolga Karaçelik’den oluşan asıl jüri üyeleri tarafından; belgesel dalındaki filmler ise Handan Öztürk, Prof. Dr. Bülent Vardar, Müjgan Taner, Turhan Yavuz ve Gürcan Keltek’den oluşan asıl jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

h) Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde Birincilik ödülü ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül; belgesel film kategorisinde Birincilik ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül verilecektir. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere ‘özel ödül’ler verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir.

KURMACA DALINDA
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 1.500 TL JÜRİ ÖDÜLÜ : 1.000 TL
BELGESEL DALINDA
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 1.500 TL JÜRİ ÖDÜLÜ : 1.000 TL

ı) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

i) Yarışmaya başvuru www.okan.edu.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru sayfasının doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak imzalanarak gönderilmesi zorunludur. Yarışmaya katılacak olan eserler ve yönetmen ve filme dair bilgiler “Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL” adresine posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

j) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 1 Nisan 2016 saat 17:00’ye kadardır. Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar Yarışma Komitesi’ne,
– Başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı, – Yapımın iki adet DVD kopyası, – Yapımın bir adet DATA CD’si, – Filmden en az bir adet fotoğraf (300 dpi) – Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı – Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce) – Filmin kısa özeti (Türkçe ve İngilizce, en fazla 100 kelime) teslim etmelidir.

k) Yarışmaya başvuran filmlerin ön değerlendirme sonucu 25 Nisan 2016 tarihinde www.okan.edu.tr adresinde yarışmaya ait web sayfasında duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni Pera Müzesi’nde düzenlenecektir.

OKAN ÜNİVERSİTESİ 6. ÖĞRENCİ FİLMLERİ KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

Filmin Adı : …………………………………………………………………………………………

Filmin türü:

Süre : ………………………………………………………………………………………………

Yapım yılı ( 01 Eylül 2014’ten sonra) : ………………………………………………………

Yönetmenin Adı/Soyadı : ………………………………………………………………………

Adres : ……………………………………………………………………………………………

Tel : …………………………………… Fax : ……………………………………….. E-posta : ………………………………. Cep Tel : …………………………….

Filmografi :………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………..

Yapımcının Adı :……………………………………………………………………………………..

Şirket / Kuruluş :…………………………………………………………………………………….

Adres :…………………………………………………………………………………………………..

Tel :……………………. Fax :……………………. E-posta :……………………………………..

Senaryo Yazarı :……………………………………………

Görüntü Yönetmeni.: …………………………………………

Müzik : ………………………………………………………

Kurgu : ………………………………………………………

Öğrencinin Üniversite Adı : ………………………………… Fakülte Adı :…………………………………………. Bölüm Adı : ………………………………………..

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kısa Film Yarışması başvuru koşullarını okudum ve kabul ediyorum.

Tarih İmza

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FİLMLERİ KISA FİLM YARIŞMASI
Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL
Telefon: 0 (216) 677 16 30 (2628-2775) | Faks: 0 (216) 677 16 47 Başvuru: www.okan.edu.tr Ayrıntılı bilgi: kisafilm@okan.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here