Ana SayfaÖğretmenlere Yönelik EtkinliklerÖğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ve Başvuru Ücreti

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ve Başvuru Ücreti

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavında başarılı olan adaylar, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı almaya hak kazanacaklardır.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00’da tek oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavda 100 soru sorulacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Sınav süresi 150 dakikadır.

Sınavda başarılı sayılmak için 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir. Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgesinde, adayların sınava gireceği sınav bölgesi, binası, salonu ve sıra numarası yer almaktadır.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacaktır.

Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde gireceklerdir.

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer
aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 13 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet
adresinden yayımlanacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Sınav başvurusu yapacak adaylar; başvuru ücreti olan 530,00 (beş yüz otuz) TL’yi, katılacakları sınavın adını belirtmek suretiyle 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatıracaklardır.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavın Kapsamı

Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınavı
Konu Başlığı – Soru Sayısı
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15
Ölçme ve Değerlendirme 12
Özel Eğitim ve Rehberlik 15
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 10
Eğitimde Kapsayıcılık 12
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10
Sosyal Etkileşim ve İletişim 10
Dijital Yetkinlik 8
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8

Başöğretmenlik Yazılı Sınavı
Konu Başlığı – Soru Sayısı
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 12
Ölçme ve Değerlendirme 8
Özel Eğitim ve Rehberlik 12
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 7
Eğitimde Kapsayıcılık 8
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 7
Sosyal Etkileşim ve İletişim 7
Dijital Yetkinlik 6
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 6
Okul Geliştirme ve Liderlik 15
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi 6
Bilişsel Düşünme Becerileri 6

Sınav Uygulaması:
Sınav Soru Sayısı: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 100 Soru
Sınav Saati ve Süresi : Saat: 10.00 Süre: 150 dk.

a.Sınav, 19 Kasım 2023 tarihinde 81 ilde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı
anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
b. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 150 dakika olarak uygulanacaktır.
c. Sınav fotoğraflı giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.
Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus
cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları
olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı)
fotoğraflı sınav giriş belgesi ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve
leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını
etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü
kullanılacaktır.
c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan
değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
e. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları
değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınava hazırlık için öneriler:

  • Sınav konularına yönelik kapsamlı bir hazırlık yapmalısınız.
  • Sınav formatına ve soru tarzlarına alışmalısınız.
  • Dengeli bir çalışma planı oluşturmalısınız.
  • Sınavdan önce dinlenmiş ve rahat olmalısınız.

Sınav günü:

  • Sınavdan en az bir saat önce sınav yerine gidin.
  • Sınav giriş belgenizi ve kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  • Sınav salonuna zamanında girin.
  • Sınav kurallarına uyun.

Sınav sonrası:

  • Sınavdan sonra kendinizi değerlendirin.
  • Sınav sonuçlarını takip edin.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, öğretmenlerin kariyerlerinde ilerlemelerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir sınavdır. Bu sınava iyi hazırlanarak, kariyerinizde yeni bir basamak atlayabilirsiniz.

SINAV BAŞVURU TARİHİ : 25 Eylül 2023 – 04 Ekim 2023 (Saat: 23.59’a kadar)
SINAV GİRİŞ BELGESİ : 13 Kasım 2023 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
SINAV TARİHİ : 19 Kasım 2023 Saat: 10.00
SINAV SONUÇLARININ İLANI : 24 Kasım 2023

Tüm öğretmenlerimize Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavında başarılar dileriz.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu için tıklayınız

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.