ÖĞRETMENLİK HATIRASI YARIŞMASI

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
“ÖĞRETMENLİK HATIRASI” YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN ADI: Öğretmenlik Hatırası

2- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: Sema Eğitimciler Derneği

3- YARIŞMANIN İÇERİĞİ:
Öğretmenlerimiz, göreve  ilk başladıkları dönemde ya da daha sonraki süreçlerde başlarından geçmiş,
eğitim ve öğretim ile alakalı olayları hikâye üslubuyla yazıp başvuracaklardır.

4- YARIŞMANIN DUYURULMASI:
Yarışma,  tüm  okullara  asılacak  afişlerle  ve  Sema  Eğitimciler Derneği  internet  sitesinde  yer  alacak
duyuru ile ilan edilecektir.

5- YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI:
A- Başvuru
1. İstanbul  ilindeki resmi-özel eğitim kurumlarında çalışan veya bu kurumlardan emekli öğretmenler
yarışmaya katılabilir.
2. Bir kişi en fazla bir hikâye ile katılabilir.
3. Yarışma başvurusu, www.semader.com  internet adresinden  indirilecek başvuru  formu aracılığı  ile
15 Kasım 2011 Salı günü mesai bitimine kadar yarisma@semader.com e-posta adresine gönderilerek
yapılabilir.
B- İçerik
1. Gönderilecek hikâye ile daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmak.
2. Gönderilecek hikâye, yarışmaya katılan öğretmenin başından geçmiş bir olayı konu almalıdır.
3. Anlatılan olayın konusu öğretmenlik mesleği ile doğrudan ilgili olmalıdır.
4. Olay  hikâyeleştirilirken  şahıs  ve  yer  isimleri  değiştirilebilir, daha  etkili  olabilmesi  için  hikâyenin
özüne dokunmadan edebi sanatlar kullanılarak üslubunda değişiklikler yapılabilir.
5. Genel ahlâk ilkelerine uymayan hikâyeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Hikâye, 1 sayfayı geçmemeli; 12 punto, Times New Roman biçimiyle ve sayfa kenar boşlukları 2,5
cm olacak şekilde yazılmalıdır.

6- YARIŞMAYA KATILAN HİKÂYELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1. Yarışmanın jürisi www.semader.com internet sitesinden daha sonra açıklanacaktır.
2. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılardan birinci olana tam altın, ikinci olana yarım altın,
üçüncü olana ise çeyrek altın verilecektir.
3. Yukarıda belirtilen  şartları  taşıyan ve zamanında yapılan başvurular arasından  en başarılı bulunan
ilk  üç  hikâye  23  Kasım  2011  Çarşamba  gününe  kadar  jüri  tarafından  tespit  edilecek  ve  Sema
Eğitimciler Derneği tarafından aynı gün Fırat Kültür Merkezinde Saat: 19.30’da yapılacak öğretmenler
günü programında ilan edilecek ve ödül töreni yapılacaktır.

7- DİĞER ŞARTLAR:
1. Yarışmacı, gönderdiği hikâyenin  telif haklarını Sema Eğitimciler Derneğine vermeyi  taahhüt eder.
Sema Eğitimciler Derneğinin gelen hikâyeleri yayınlama hakkı saklıdır.
2. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda son kararı verme yetkisi yarışma idare kuruluna aittir.

BİLGİ DANIŞMA:
Adı Soyadı  GSM  E-posta
Metin AYDIN  (505) 503 10 03  metinaydin@semader.com
Mehmet ÇAPA  (505) 672 39 18  mehmetcapa@semader.com
Yaşar DOĞU  (533) 624 46 33  yasardogu@semader.com

Öğretmenlik Hatırası Yarışması Başvuru Formu