Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Değerlendirme Raporu

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 10 Aralık 2012’de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından alınan kararla ilk kez 14 Temmuz 2013’te gerçekleştirilen ve öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılan bir sınavdır. ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında imzalanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” protokolü kapsamında,
öğretmen atamalarında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Testinin sonuçlarına ek olarak öğretmenlerin alan bilgilerinin de ölçülmesi amacıyla ÖABT uygulanması kararlaştırılmıştır.

MEB tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda adayların KPSS Genel Kültür Testi Genel Yetenek Testi, Eğitim Bilimleri Testi ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye katılmaları zorunludur. ÖABT’nin ilk uygulaması 2013
yılında Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Fizik
Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), İngilizce/Fransızca/Almanca Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği olmak üzere 13 alanda gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı itibarıyla ÖABT kapsamına Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği alan testleri de eklenmiş ve ÖABT toplam 16 alanda uygulanan bir sınav haline getirilmiştir.

ÖABT’nin Yapısı ve KPSSP121 Puanının Hesaplanması
Öğretmenlerin atanmasında adayların sahip olduğu alan bilgilerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilen
ve 16 ayrı alanda hazırlanan ÖABT’de her bir alana ait 50 soru bulunmaktadır. Alan Bilgisi
Testlerinde bulunan 50 sorunun 40’ı (%80) adayların doğrudan kendi alanlarındaki alan
bilgilerini, 10’u (%20) ise alan eğitimi bilgilerini ölçmeyi amaçlayan sorulardır.

Adayların ÖABT’deki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta, elde
edilen toplam doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar
(net sayısı) elde edilmektedir. Bu puanlardan hesaplanan ortalama ve standart sapma değerleri
kullanılarak standart puanlar oluşturulmaktadır. Daha sonra adayların standart puanları
0,50 ile ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puan (ASP) hesaplanmaktadır.

Rapor için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.