Öğretmenlerin yıl sonunda yapması gereken iş ve işlemler

Proje notları e-okula girilecek.
Her dersten en az 1 not performans notu verilecek.
Ders ve etkinliklere katılım notları verilecek.
Görsel sanatlar dersi için öğrenci ürün dosyası notu girilecek.
1.-5. Sınıflar tüm dersler için; 6.7.-8.Sınıflar her ders için ayrı ayrı davranış notları girilecek.
Öğrencinin okuduğu tüm kitaplar e-okula girilecek.
Proje ödevi derecelendirme ölçeği teslim edilecek.
Performans görevleri değerlendirme formu teslim edilecek.
Ders ve etkinliklere katılım değerlendirme formu hazırlanacak.
Dönem sonunda sınav kağıtları idareye teslim edilecek.
E-okulda karne öğretmen görüşü kısmı sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulacak.
Anasınıfları için okul öncesi eğitim gelişim raporu düzenlenecek.
Anasınıfları için doldurulması gereken formların doldurulacak.
Teknoloji ve Tasarım dersi için ürün, ürün dosyası, gözlem formları hazırlanacak.
Sosyal kulüp yıl sonu raporu hazırlanacak.
Sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için rehberlik yıl sonu raporu hazırlanacak.
Sosyal Etkinlikler e-okulda Tamamladı / tamamlamadı şeklinde işaretlenecek.
Tüm branş öğretmenlerinin 6.-7. ve 8.sınıfta girdikleri tüm dersler için yöneltme işlemleri butonundan sınıf gözlem formunu doldurmalacak.
Ders kesim raporları her ders için hazırlanacak.
Ortak Sınav raporu – Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilecek ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulacak. (Madde 95 g bendi)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin