Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği ne zaman yatacak

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği ne zaman yatacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı 03.09.2018 tarihli 15350312 sayılı “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” konulu resmi yazıda 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında ödenecek olan hazırlık ödeneğinin 10 Eylül 2018 tarihi itibari ile ödenmesi için illere talimat verildi.

HAZIRLIK ÖDENEĞİ TUTARI 1130 TL

Toplu Sözleşme hükümleri gereği bu sene hazırlık ödeneği 1130 TL olarak ödenecek. Öğretmenler, idareciler hazırlık ödeneğinden yararlanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından illere gönderilen yazıda 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ödenecek olan hazırlık ödeneği tutarının 1130 TL olduğu belirtilirken bu ödeneğin 10 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren ödenmesi talimatı verildi.

İLGİLİ YAZI

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde, “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup: fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim vc okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı vc eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Kamu Görevlilerinin Geneline vc Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “öğretim Yılına Hazırlık ödeneği” başlıklı 11 inci maddesinde, “657 sayılı Kanunim ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2018 yılında 1.130 TL, 2019 yılında 1.180 TL olarak ödenir.” hükmü ile 7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “IV* Diğer ödemeler” kısmının 3 üncü maddesinde de; “657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra vc ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.” ifadesi yer almakladır.

Bu kapsamda, eğitim vc öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1.130 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 10.09.2018 tarihinden itibaren ödemesi yapılacak.