Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalarının İçerikleri

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu
Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile
Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde
eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen
kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin
geliştirilmesi eğitimi
5. STEM eğitimi
6. Robotik ve kodlama eğitimi
7. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
8. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
5
9. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
10. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
11. Akıl ve zekâ oyunları eğitimi
12. Müze eğitimi
13. Müzede drama eğitimi
14. Masal anlatıcılığı uygulama atölyesi eğitimi
15. Doğada drama eğitimi
16. Oryantiring eğitimi
17. Doğa yürüyüşü eğitimi
18. Orff eğitimi
19. Bir öğretmen bin ritim eğitimi
20. Halk oyunları eğitimi
21. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
22. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
23. Öğretmenlik mesleği etiği eğitimi
24. Okul aile iş birliği eğitimi
25. Trafik eğitimi
26. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi
27. Okul tabanlı afet eğitimi
28. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
29. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi
30. Okulda ilk yardım eğitimi
31. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
32. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
33. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
34. Değerler eğitimi
35. Kaynaştırma eğitimi
36. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
37. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
38. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
39. Güncellenen öğretim programları

Ayrıca mesleki gelişim programında yer alan etkinlik temelli okul dışı öğrenme
faaliyetlerinde yararlanılmak üzere ekteki etkinlik yönergesi ile etkinlik örneklerinin
öğretmenlerimiz tarafından incelenmesi, eğitim ve öğretim yılına hazırlık olarak ders
kazanımlarına uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve tüm öğretmenlerle paylaşılması
sağlanacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here